I. Дати за провеждане на изпитите.

1. Януарска сесия.
2. Юнска сесия .
3. Септемврийска сесия.
II. Изпитни програми: заповед

1. По теория на професията и специалността.
2.По практика на професията  и специалността. виж тук