I. Дати за провеждане на изпитите.

1. Януарска сесия.
2. Юнска сесия .
за втора степен на професионална квалификация - 06 юни 2017 г.
за трета степен на професионална квалификация - 09 юни 2017 г.
3. Септемврийска сесия.
II. Изпитни програми:

1. По теория на професията и специалността.
2.По практика на професията  и специалността. виж тук