Презентация за ДЗИ - организация и дати  тук

  ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 04.03 – 15.03.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ЗПГ
  • до 17.05.2019 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до 14.06.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
  • 01.07 – 12.07.2019 г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември

 Полезни сайтове : 

http://zamaturite.bg/

http://mon.bg/

http://www.rio-blg.com /