Презентация за ДЗИ и НВО - организация и дати  тук

  ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 15.02-19.02-2021г. - подаване на заявления за явяване на НВО по ЧЕ и ДК
  • 01.03 – 19.03.2021 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ЗПГ
  • до 18.05.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • 19.05.2021 и 21.05.2021 - провеждане на ДЗИ
  • до 07.06.2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
  • 16,17 и 18.06.2021г. - провеждане на НВО БЕЛ, ЧЕ по желание и МАТ
  • 11-15.06.2021 - провеждане на НВО по желание - дигитални компетентности
  • 01.07 – 16.07.2021 г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември

 Полезни сайтове : 

http://zamaturite.bg/

http://mon.bg/

http://www.rio-blg.com /