I.РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - виж тук

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - виж тук

III. ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ. - виж тук

IV. КОНСПЕКТИ. - виж тук

V.  ГРАФИК ЗА ЮНСКА СЕСИЯ ---виж предметите и датите в таблиците

VI. ЗАЯВЛЕНИЯ.