I.РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - виж тук

II.  ГРАФИК ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 2018-2019- виж тук

III. ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ. - виж тук

IV. КОНСПЕКТИ. - виж тук

V.  ГРАФИК ЗА ЮНСКА СЕСИЯ ---виж предметите и датите в таблиците

VI. ЗАЯВЛЕНИЯ.
      Заявления за изпитите се подават най-късно 20 дни преди началото на всяка сесия