Архив

Календар

април 2018
П В С Ч П С Н
« мар   май »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

С предприемачество – за успешна реализация

logoo

 

От 19 до 31.03.2018 г., в град Кемниц, Германия, се проведе първата образователна мобилност на 15 ученици от 11а клас, професия Икономист, специалност Земеделско стопанство, на ЗПГ „Климент Тимирязев“ гр. Сандански, с ръководител Даниела Коюмджиева- преподавател по икономически дисциплини  и преподавателката по немски език Марияна Михайлова. Учебната практика е по проект „С предприемачество- за успешна реализация“, по програма ЕРАЗЪМ +, ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, договор № 2017-1-BG01-КА102-035604. Целите на проекта са: разширяване на предприемаческите компетентности на учениците, тяхното личностно израстване, създаване на трансгранични контакти, обогатяване на езиковите компетенции чрез практикуване в естествена езикова среда, превръщането на учениците в съзнателни участници в междукултурния диалог чрез опознаване на друга националност и култура. Всичко това ще улесни техния преход към пазара на труда и ще насърчи младите хора за започване на самостоятелен бизнес с помощта на UFA (виртуална фирма).

С разработването на този проект, ние, учениците по икономика бяхме поставени в реална мултикултурна чуждоезикова бизнес среда за да придобием умения за работа в нея. Средата стимулира развитието на творческия и естетическия ни усет, работата в екип и културата на поведение. Немските преподаватели ни показаха нови методи и инструменти на преподаване. Ние се запознахме с европейските икономически стандарти и особеностите на бизнес средата в Германия.

Обучението включваше:

-           Симулация на управлението,

-           Планиране и определяне на икономически, социални и екологични цели,

-           Определяне количествата на икономическия ред,

-           Проблеми и предизвикателства на управление на запасите,

-           Планиране на степента на използване на капацитета,

-           Наемане на персонал и адаптиране на персонала,

-           Производителност на персонала,

-           Въведение в  дуалната форма на обучение,

-           Как се пише бизнес писмо – търговска кореспонденция,

-           Представяне и въвеждане в дейността на предприятието,

-           Управление на времето, маркетинг и човешки ресурси,

Най- интересната и важна  част от мобилността беше обучителната бизнес симулация. Това е иновативен метод, целящ обучаваните да бъдат конкурентноспособни на трудовия пазар, в съответствие с изискванията на пазара на труда и Европейските стандарти за качество. Петнадесетте ученици бяхме разделени в пет отбора от по трима, като всеки отбор представляваше мениджърски екип на  виртуална фирма (?FA), с основен предмет на дейност производство и продажба на принтери. Всеки екип избра име на своята фирма, изработи лого и девиз, изразяващ нейната философия:

Екип 1: M2L, с девиз „ Принтерът е продължението на ръката!“

Екип 2: Copy cat – „ Тук да бъдеш оригинален, означава да копираш!“

Екип 3: Какаду – „ Вие създавате, ние размножаваме!“

Екип 4: Happy machine  – „Щастливата машина прави вашият ден щастлив“

Екип 5: Printers World – „ Качествени принтери -> качествена хартия -> качествен живот с Printers World“

Бизнес симулацията  представляваше  управление на търговско дружество и практическо приложение на придобитите до този момент от учениците знания по икономика, счетоводство, маркетинг и управление. Петте виртуални фирми бяха поставени в условия на конкурентна среда. Стопанската дейност на всяка една от фирмите беше разделена на четири  едногодишни отчетни периода.  За всеки период фирмата получаваше  задължителни базисни изисквания, които трябваше да спазва при осъществяване на дейността си. За всеки период се изготвяше бюджет. На базата на разпределението на средствата от предходния период, всеки мениджърски екип планираше средствата за предстоящия по дейности (производство, маркетинг и реклама, технология, екология, обучение на персонала и др.). Също така се определяше и  необходимият брой на работниците в  отделните структурни звена. Фирмата получаваше информация за  движението на цените на материалите и за състоянието на пазара (търсене и предлагане). Учебно- тренировъчният процес включваше работа с кредитни институции, като източник на финансиране.  В условията на променяща се лихва по заемите, мениджърските екипи провеждаха финансовата  си политика. Всяка фирма виждаше резултатите от дейността си и как се развива спрямо останалите. Така имаше възможност да коригира финансовите си резултати през следващия отчетен период. Да оптимизира производството, да намали или увеличи обема на продукцията, да понижи себестойността, като намали разходите, да повиши производителността на труда, да подобри съотношението цена/качество, да избегне натрупването на стокови запаси и нереализирана продукция.

Мобилността повиши ключовите ни компетентности: бизнес комуникацията на чужд език, базисните умения по предприемачество, уменията за самостоятелно учене и събиране на информация, уменията за междуличностно общуване, работата в екип, взимането на управленски и бизнес решения, поемането на отговорност и анализ на постигнатите резултати. Различните ситуации, в които попаднаха петте екипа и различния икономически резултат от осъществената стопанска дейност, бяха един безценен урок за това що е то реален бизнес. Всеки един от нас успя да оцени собствените си знания, да придобие нови такива, да се убеди, че в реалния бизнес, освен  теоретични знания, за успеха са нужни творчество, инициативност, предприемчивост, отлична оценка на риска, увереност в собствените сили и усет. Мобилността в Германия постави началото на нашето професионално усъвършенстване, като икономисти. Това беше описано и в сертификатите, които получихме.

Изключително ценно беше и посещението на Парламента в Дрезден. Градът е  административен център на федерална провинция Саксония. Той е важен транспортен възел. В града са развити електротехническа, електронна, оптична, химическа, фармацевтична и др. промишленост. За някои от нас това беше второ посещение на европейски парламент, само в рамките на един месец. След емоцията да седнем на депутатските места на Европейския парламент в Страсбург, сега сторихме това и в Парламента на Саксония. Всяко място в него е обозначено и ние можехме да видим точно на чие място сме седнали. Самата зала е направена така, че тези, които са в нея не чуват нищо от отвън, но тези които са извън залата чуват всичко, случващо се вътре. Едно заседание в Парламента може да продължи до 10-12 часа, при това  без почивки. В средата, между  депутатите и президиума има място, на което ораторът чува собствения си глас. Председателят на парламента разполага с две места- представително, на което седи  по време не заседание, и още едно в залата.

Извън учебната програма имахме удоволствието да разгледаме забележителностите на Кемниц. От 1953 до 1990 година градът се нарича Карлмарксщат. Старото му име Кемниц е върнато след обединието на Германия. За поколенията е запазен огромният  монумент на Карл Маркс в центъра. Бронзовата глава на великият философ, автор на „Капиталът“ и човек, който по никакъв начин не е бил свързан с този град, тежи 40 тона и  е висок повече от 7 метра.  Освен красивия Дрезден посетихме и още един исторически  град – Лайпциг.  Преди обратния полет до България, направихме кратка разходка в неприветливото време на Берлин.  Завърнахме се в Родината изпълнени с хубави емоции от една изключително ползотворна практика до най-развитата икономически страна в Европейския съюз и негов естествен лидер. Всичко, което видяхме и научихме по време на обучението в Германия, ни зареди с енергия, даде ни увереност и помогна за нашето професионално израстване.

Лили Стоева, 11 а клас в ЗПГ

П.П. Дейностите се финансират по линия на Програмата Еразъм+. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Подобни публикации: