Архив

Календар

декември 2019
П В С Ч П С Н
« ное   яну »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Алгоритмите и хората

Някак ще трябва да се изправим срещу трудните дилеми. Редно ли е да настояваме за одобряване единствено на алгоритми, които сме в състояние да прозрем, и в чиято същина можем да надникнем, знаейки, че когато ги отнемем от ръцете на собствениците им, е възможно да ги направим по-неефективни.  Отхвърляме ли всяка една математическа система, която съдържа в себе си предразсъдък или доказан по­тенциал за грешка, с ясното съзнание, че по този начин подла­гаме алгоритмите ни на по-строги стандарти, отколкото важат за единствената оставаща алтернатива – човешките системи. И колко предубеден е прекалено предубеден?

Как се спирате на компромисен вариант между защита на личното пространство и безопасност, справедливост и си­гурност? В който и аспект от живота да бъде въведен алгоритъм, ви­наги ще се налага някаква форма на баланс. Между лично прос­транство и общо благо. Между индивида и цялото. Между раз­лични предизвикателства и приоритети. Не е лесно да се намери път сред плетеницата от различни типове мотивация, дори ко­гато има недвусмислената награда в края на пътя .Още по-трудно е, когато конкуриращите се подбуди не са видими. Когато ползите от даден алгоритъм са преувеличени, а рисковете – туширани. Когато се налага да се запитате в какво ви карат да вярвате и кой би могъл да спечели от вярата ви в него.

Но отношението ни към компютрите е парадоксално. Има­ме склонността да се предоверяваме на всичко, което не про­умяваме, обаче разберем ли веднъж, че един алгоритъм е спо­собен на грешка, имаме и дразнещата привичка да реагираме преувеличено и да го отписваме напълно, прибягвайки отново към собствената си несъвършена преценка. Сред изследователи­те този феномен е известен като антипатия към алгоритмите. Хората проявяват по-малко толерантност към грешките на ал­горитмите, отколкото към своите собствени, пък били те и по- сериозни.

Склонността ни да виждаме нещата в черно-бели краски – да гледаме на алгоритмите или като на всемогъщ господар, или като на безполезен боклук – е сериозен проблем в нашата високо­технологична епоха. Ако имаме за цел да извлечем максимума от технологиите, ще ни се наложи да намерим по-обективен подход.

Трябва да се поучим от грешката на Каспаров и да при­знаем собствените си слабости, да подложим на съмнение ин­стинктивните си реакции и да бъдем по-съзнателни за емоциите, които изпитваме към алгоритмите около нас. От друга страна, трябва да свалим алгоритмите от пиедестала им, да ги проучваме по-внимателно и да се питаме могат ли в действителност онова, което обещават. Това е единственият начин да решим дали за­служават властта, която им е поверена.

Представете си тогава за момент какво би станало, ако до­пуснем, че съвършенството не съществува. Алгоритмите ще до­пускат грешки. Алгоритмите ще бъдат несправедливи. Това не би трябвало по никакъв начин да ни отдалечава от стремежа да ги направим, където е възможно, още по-прецизни и по-малко пристрастни. Но може би признаването, че алгоритмите не са перфектни, не и в по-голяма степен от хората, би могло донякъ­де да уталожи презумпциите за тяхната последноинстанционна експертност.

Представете си, че вместо да насочваме вниманието си из­ключително и само върху проектирането на алгоритми, които изначално са замислени да съблюдават недостижими стандарти за съвършена справедливост, ги създадем така, че по-лесно да по­правят вредите от грешките, които неминуемо ще допускат. И още, че влагаме същите количества време и усилия да гарантираме, че притивопоставянето на решения, идващи от автоматизи­раните системи, е толкова лесно, колкото и имплементирането им.

Може би отговорът е изначално да ги конструираме така, че да подлежат на оспорване. Представете си, че ги проектираме да подпомагат хората в решенията им, вместо да им спускат ин­струкции за действие. Да бъдат прозрачни за начина, по който са достигнали до определено решение, вместо просто да ни уведо­мяват за резултата.

Според мен най-добри са онези алгоритми, които вземат предвид човешкия фактор на всеки един етап. Онези, които от­читат навика ни да се предоверяваме на изводите на машината и същевременно признават собствените си слабости, като вадят неопределеността си на най-видно място.

Това бе една от най-добрите характеристики на Уотсън . Ма­кар регламентът на формата да изисква придържането към един- единствен отговор, алгоритъмът представяше и поредица от ал­тернативни отговори, които е обмислял в хода на играта, както и точковия резултат, показващ доколко уверен във верността на всеки един от тях е бил той. Може би, ако индексите за опасност от рецидивизъм съдържаха някаква подобна функция, за съдии­те щеше да е по-лесно да подлагат на съмнение информацията, която алгоритъмът им предлага. И може би още, ако алгоритми­те за лицево разпознаване предоставяха няколко потенциални съответствия, вместо да се прицелват в едно лице, погрешната идентификация щеше да е далеч по-незначителен проблем.

Същата функционалност е причина за високата ефектив­ност на невронните мрежи, които правят скрининг на проби за рак на гърдата. Алгоритъмът не диктува имена на пациенти с ту­мори. Той стеснява необятното множество от клетки до шепа подозрителни области, които патолозите на свой ред да прове­рят. Алгоритъмът никога не бива спохождан от умора, а патологът рядко греши в диагностичния процес. Алгоритъм и човек ра­ботят заедно в партньорски тандем, като взаимно се възползват от силните си страни и проявяват разбиране към недостатъците на другия.Алгоритъмът оценява въз­можните последствия от всеки ход, ограничавайки опасността от сериозен фал, докато човекът през цялото време запазва воде­щата си роля в играта.

Такова е бъдещето, за което храня надежди. Бъдеще, в кое­то арогантните алгоритми с диктаторски уклон, които изпълват много от тези страници, ще принадлежат на миналото. В кое­то сме спрели да възприемаме машините като безпристрастни повелители и сме се научили да се отнасяме към тях така, както бихме подходили към всеки друг източник на власт. Като подла­гаме решенията им на съмнение, гледаме мотивите им под лупа, приемаме емоциите си, изискваме да знаем в чия полза работят, държим ги отговорни за грешките им и отказваме да стоим без­участно. Мисля, че това е ключът към бъдеще, където крайният нетен ефект от алгоритмите би бил положителен двигател за об­ществото.

Хана Фрай -Здравей, свят. Как да бъдеш човек в епохата на компютрите.

Подобни публикации: