адрес: гр.Сандански 2800 ул. "Георги Казепов" 1

телефон 0746/3 24 48   е-mail: mail@zpg-sandanski.com

Емил Терзийски - директор GSM 0878 519941   е-mail:director@zpg-sandanski.com

Павлина Караджова - заместник-директор, учебна дейност GSM 0876 798717

Даниела Коюмджиева - заместник-директор, учебна дейност GSM 0878700496

Христина Гълъбова - заместник-директор, учебно-производствена дейност GSM 0878 700497

Ваня Гоцева - заместник-директор, административно-стопанската дейност GSM 0878 700495

Форма за регистрация

Моля попълнете верни данни!

Вашето име:

Вашият email адрес:

Вашата професия:

Вашите препоръки към гимназията: