ЗА МЕРКИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАПОЧВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители, като ръководител на Земеделска професионална гимназия” Климент Арк. Тимирязев”, гр. Сандански , съм силно загрижен за подготовката и провеждането на предстоящата учебна година. Очаква ни много по-различна и нелека учебна година. Година съпътствана от много промени и необходимост от бърза и адекватна реакция от страна на цялата училищна общност.

В нашата гимназия се извършва ежедневна и многократна дезинфекция на общите помещения- кабинетите, повърхностите, вратите и засилена хигиена на санитарните помещения. Осигурили сме най-доброто озониране на помещенията – входовете на училището, коридорите и кабинетите. Предвидили сме по един мобилен озониращ апарат за всеки етаж и на всеки вход, който ще бъде използван в кабинетите. Осигурени са и устройства за автоматично дезинфекциране на ръце, поставени на всеки вход и всеки коридор. За да се осигури необходимата безопасност от струпване на ученици предвид обстановката, те ще влизат в сградата през различни входове. При съмнение за ученик или ученици с грипоподобни симптоми, ще бъде измервана тяхната телесна температура и при необходимост ще бъдат обгрижвани в специално създадено за целта място в сградата, което е в непосредствена близост до лекарския кабинет в училището. В тази стая, ученикът ще изчака докато пристигне някой от родителите / настойниците. Целият учителски екип ще положи максимални усилия, за да няма струпване на ученици нито в коридорите, нито в или пред училищния стол. Това ще бъде най-трудната ни задача.

След всички тези мерки ще се опитаме да имаме и ефективен учебен процес! Уважаеми родители, Вашата подкрепа и силно разбиране ще ни бъдат от полза повече от всеки друг път. За да осигурим безопасността на вашите деца , нашето училище ще премине към двусменен режим на обучение. Като графиците за провеждане на учебните занятия ще бъдат качени на сайта на училището и в електронния дневник на всеки клас, учениците от 10-12 клас ще провеждат заниманията си сутрин, а 8-9 клас следобяд. Говорете и насърчавайте децата си, за да се пазим взаимно. Носенето на маски е неприятно и неудобно , но е единственото, което ще ни защити. За нас е от изключителна важност, да не изпращате детето си с дори и малки съмнения за грипоподобно заболяване в училище. Всички искаме да бъдем здрави!

Имаме нужда от Вашето съдействие, за да се справим в тази крайно различна ситуация. Моля Ви активно да взимате участие в родителските срещи, в реална или виртуална среда.Първите за тази учебна година ще се проведат на следните дати: 8 ми клас-15.09 от 17.30 ч 9 и 12 клас-16.09 от 18.00 ч. 10 и 11 клас-17.09 от 18.00 ч. при спазване на противоепидемични мерки. Запознайте се с плана за дейностите и насоките за работа в Земеделска професионална гимназия при COVID-19 и Ви моля да гледаме и вървим в една посока! В годината на Covid училището ни е изправено пред изключително трудната мисия - да учим и да се опазим здрави!

Емил Терзийски - Директор на ЗПГ "Климент Тимирязев"

Обучение на тема "Cтрес и "Бърнаут" в учителската професия

Между 03-06 юли 2020 г. Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ заедно с Институт за човешки ресурси ООД организира обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1. Тема на обучението бе "Cтрес и "Бърнаут" в учителската професия. Прилики и разлики, фактори, симптоми, психосоматични проявления. Методи за лично справяне и превенция."

Продължителността на обучението е 32 академически часа, брой квалификационни кредити -2, като 16 ч. бяха присъствено обучение и 16 ч. самостоятелна работа. Присъственото обучение се осъществи на 03-04 юли 2020 г. в хотел „Корнелия“-Разлог. От него се възползваха 19 педагогически специалисти от гимназията.Лекторката Иванка Велкова презентира теоретичните аспекти на темата. Интересно и нестандартно тя ни запозна и приложихме на практика редица методи за личностно справяне и превенция на стреса. За самостоятелна работа обучаемите изготвиха презентации за антистрес техники. Участващите педагогически специалисти ще получат удостоверения с присъдени 2 кредита!

 

Официално откриване на ПЪРВИ учебен СПА-ЦЕНТЪР в България

Земеделска професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев“ стана първото училище в България със собствен учебен корпус по практика за професия „Изпълнител на термални и Спа процедури“.С оглед на идеите на училището и амбициите на целия колектив – учениците да придобият знания не само теоретични, но и практически, да притежават задълбочени умения, да бъдат ориентирани професионално – се стартира и завърши този проект за изграждане на Ученически СПА център.

Част от средствата за оборудването са отпуснати по Национална програма „Модернизация на професионалното образование“ и те са в размер на 65 676 лв. Средства в размер на 25 409 лв. са осигурени и от Министерството на науката и образованието. В изграждането на центъра са вложени и 52 033лв. от бюджета на училището.Ученическият СПА център предразполага висококачествено професионално обучение на кадри, които да се развиват и работят в сферата на един от водещите отрасли на територията на община Сандански!

Министърът на образованието, Красимир Вълчев, лично поздрави директора г-н Емил Терзийски и целия колектив на ЗПГ, за успехите на гимназията , не само в този проект , а за цялостния принос в развитието на професионалното образование през годините. Поздравления поднесе и кметът на община Сандански, г-н Атанас Стоянов, за когото устойчивото развитие на Земеделска професионална гимназия в правилната посока, е безспорен факт! На официалната церемония присъстваха и евродепутатът Асим Адемов, началникът на РУО Благоевград – Ивайло Златанов, ръководството на община Сандански, общински съветници , представители на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите. Отслужен бе водосвет за здраве и успех, а за тържественото настроение на гостите се погрижиха момчетата от Общински Духов Оркестър-Сандански.

 

ОТНОВО ще участваме в национален кръг на олимпиадата по гражданско образование

За 9-ти пореден път сме сред най-добрите в България на олимпиадата по гражданско образование! Поздравления за Радостина Божикова от 12 а клас,която е класирана за националния кръг, както и за нейния ръководител г-н Харалампи Иванов! Проектът и е с 21-ви резултат и 88 точки, а това позволява класиране след 40-те най-добри в България. Нека поздравим и Станислав Стоянов и Бойко Джорджанов от 11а клас, които имат 77,5точки и бяха  сред номинираните за национален кръг.

Призово място на ТФ-ФЕСТ 2020

Спечелихме ТРЕТО МЯСТО на ТФ-ФЕСТ 2020. Въпреки карантината и по-малкото конкурси, участвахме в панаира на учебно-тренировъчните компании ОНЛАЙН. УТФ "Ортопедични стелки ЗАйче" спечели призовото място в конкурса за НАЙ-ДОБРИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ . Единствената награда за област Благоевград - поздравления за 11А клас, професия"Икономист" и за техния ръководител Красимир Митрев .

Във връзка с обявеното извънредно положение ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ преминава на дистанционно обучение за периода след 13 март 2020 година

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и препоръките на МОН за преминаване на дистанционно обучение за периода след 13 март 2020 година , в ЗПГ "Климент Тимирязев" ще се спазва следния ГРАФИК на учебните часове при провеждане на дистанционно обучение в  електронната платформа Teams. Учениците ще получават допълнителни инструкции и материали за това как ще протичат часовете в съответния канал на създадена класна стая в Teams.

Когато отсъства преподавател, той ще бъде заместван от преподавател по-същия предмет, или ще има час по гражданско образование.За учениците, които нямат възможност да се включат в системата са осигурени материали на хартиен носител,  доставяни на място от назначено за това лице от ЗПГ. За повече актуална информация и връзка с нас можете да използвате и формата за контакт в сайта ни. Следете и сайта на РУО Благоевград и МОН.  Съобщения от РУО Благоевград

Във връзка с дистационното обучение и тъй като в днешния глобален свят учениците прекарват доста време в интернет и не винаги са под надзора на своите родители, учтиво Ви молим да се запознаете със следните съвети за деца и родители, относно безопасното сърфиране в интернет и поведението Ви в мрежата, така че да се предпазите от нерегламентиран достъп и изтичане на информация за лични данни. ЗА РОДИТЕЛИ и ЗА УЧЕНИЦИ


Срокът за подаване на заявление за НВО по желание -10 клас се удължава

Срокът за подаване на заявления за явяване на НВО по желание по чужд език и дигитални компетентности се удължава до 10 април 2020 г. Във връзка с извънредното положение, нека всеки ученик от 10 клас в ЗПГ, имащ желание да се яви на тези НВО да попълни посочените заявления. По възможност да разпечати, попълни, подпише и върне обратно снимано заявление на електронната поща на училището-mail@zpg-sandanski.com . При невъзможност да ги разпечати - да ги препише или попълни ръчно с химикал, или в краен случай само да попълни файла в MS WORD и да го изпрати до пощата на училището. Заявлението може да свалите от ТУК и ТУК

Отлични резултати на националното състезание по финансова грамотност

Имаме много-добри резултати  в националното състезание по Финансова грамотност за учебната 2019-2020 година :

В 8 клас от 90 участници :

Катерина Рибарева, 8а клас - 12 -то място 1-во място за област Благоевград
Кирил Анастасов-8а клас - 16-то място 3-то място за област Благоевград
Стела Ставрева - 8а клас - 16-то място 3-то място за област Благоевград
В 8 клас от 84 участници :
Андон Иванов от 9а клас -22 място 3-то място за област Благоевград
В 10 клас от 87 участници :
Стилян Велков-10а клас- 10-то място 2-ро място за област Благоевград
Божидар Караджов-10б клас -21-во място.

Поздравления за достойното им представяне!!! Поздравления и за техните ръководители!!!

Областен кръг на олимпиади -отличили се ученици от ЗПГ

Тази година е особена и за провеждането на олимпиади и състезания. Повечето състезания бяха отменени, но нека да похвалим най-добре представилите се ученици от ЗПГ в областен кръг на олимпиади:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА :
БОРИСЛАВА ЗЛАТАНОВА ОТ 11в клас има оценка Мн.Добър/4.88/ и 3 място в област БЛАГОЕВГРАД за 11 клас
АНА КРЕМЕНЛИЕВА от 9а клас има 48.5т. и е 25-та от 113 участници в мега категорията 8-10 клас. Това е 2-ри резултат за САНДАНСКИ.
ВЛАДИСЛАВ МАНОЛЕВ от 12в клас и МАРИЯ ИЛИЕВА от 12а клас - също с добър резултат и оценка Мн.Добър/4,75/

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:
БОГОМИЛ ИЛИЕВ от 8б клас има 78 точки и е с трети резултат за САНДАНСКИ за 8 клас.
АЛЕКСАНДЪР ПАТРОНСКИ от 8б клас - също с добър резултат - 70.5точки.
ВАСИЛЕНА РУСАКОВА от 9а клас има 72.5 точки и 2-ри резултат за САНДАНСКИ за 9 клас
МАРИЯН СЛАВКОВ от 10а клас има 69.5 точки и това е най-добрия резултат за САНДАНСКИ.в 10 клас
НИКОЛЕТА МУТЛЕШОВА от 12а клас има 70 точки, също най-добър резултат за САНДАНСКИ в 12 клас

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА:
СВЕТЛА КУКУЧЕВА от 8а е 2 ра в област БЛАГОЕВГРАД за 8 клас.
БОЯН МАЕВ от 8а, 3-ти в област БЛАГОЕВГРАД за 8 клас.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
ВЛАДИСЛАВ МАНОЛЕВ от 12в клас e 2-ри в област БЛАГОЕВГРАД в категория 11-12 клас

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ :
СВЕТЛА КУКУЧЕВА е 2-ра и по ФИЗИКА за 8 клас. И въпреки малкия брой участници трябва да я поздравим за смелостта да се яви на тази трудна олимпиада, както и за доброто класиране по География.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ от 9а клас е 12 от 34 участници, с 2 резултат за САНДАНСКИ в 9 клас.

Надяваме се, че областната комисия ще оцени огромните усилия на РАДОСТИНА БОЖИКОВА/2 проекта/ от 12а клас , СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ И БОЙКО ДЖОРДЖАНОВ от 11а клас и проектите им по гражданско образование . Съжаляваме за всички, които щяха да участват в състезанията по професии. НО според нас - получените нови знания, умения и опит са много по-добра награда от призовото място и спечелен медал !!!

Поздравления и за нашите преподаватели, положили усилия, умения и време, за да може сега да четем за тези добри резултати !!!

WellTo - Настоящите партньори за развитие на уменията в уелнес туризма на бъдещето

След като разработи съвместната референтна учебна програма за Администратор на уелнес център (AWC), консорциумът по проекта работи по разработването на националните/училищните учебни програми в съответствие с националните изисквания и контекст.

Тъй като съвместната референтна учебна програма се основава на резултатите от обучението и е модулна, тя позволява гъвкавост при разработването на национални/училищни учебни програми. По този начин страните-партньори биха могли да разработят различни видове програми за ПОО за начално професионално образование (с продължителност 3-4 години) и допълнително професионално образование (с продължителност 1-1,5 години), като вземат предвид законодателството на всяка държава. Съществуващите образователни програми в партньорските страни бяха анализирани и сравнени със съвместната референтна учебна програма, за да се установи кои части се припокриват и кои части не са обхванати. Екипите на страните по проекта предложиха различни решения. Бюлетин

За да подкрепи въвеждането на новата квалификация Администратор на уелнес център в страните-партньори чрез предоставяне на ясни, унифицирани изисквания за оценка, консорциумът по проекта разработи Стандарти за оценка. Документът включва информация за основните принципи за оценка на резултатите от обучението, методи и инструменти за оценка, ключова терминология, както и формуляри за оценка, които да се използват в училище, в дуално обучение и мобилности. Основната част от работата беше за определяне на критериите за оценка на постигнатите резултати от обучението в 5 модула, включващи съвместната референтна учебна програма за Администратор на уелнес център.

"Земеделска професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев“ в Румъния - още едно незабравимо приключение

  
  
От 23 до 29 февруари 2020 година екип от Земеделска професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“, в състав: ръководители Виолета Петрова, Илияна Москова и Божидар Цулев и шест ученици – Борислава Златанова, Гергана Борикова, Евелина Златкова, Ина Манолева, Мария Стойчева и Теодора Томова взе участие в 6-дневна работна среща в град Плоещ, Румъния. Срещата бе по проект „Минало, настояще и бъдеще – спомени и мечти’’, по европейска програма Еразъм+, ключова дейност 2. Домакин на срещата беше Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”(Национален колеж „Александру Йоан Куза“), в която участваха и партньорите по проекта от Полковице (Полша), Газиантеп (Турция) и Алмада (Португалия).

Първият ден премина в пътуване на учениците и учителите и настаняването им в приемни семейства. Втория ден бяхме посрещнати изключително емоционално с традиционни румънски песни и танци, изпълнени от солист, хор и ансамбъл на колежа. След това всички участници представиха своите видеа и презентации на тема – ’Tourism, Health and Entrepreneuership’ („Туризъм, здраве и предприемачество“). Чрез тях учениците показаха най-популярните туристически дестинации в държавите си, най-известните бално-лечебни центрове и не на последно място – предприемачи, започнали от „нулата“, но сега известни в Европа и света. Работата по проекта продължи в училището-домакин. Интересна и полезна задача бе правенето на електронна книга със здравословни рецепти от всяка държава, която участва в проекта. След нея ученици и учители бяха включени в обучение по техники за оказване на първа помощ.

Последваха посещения на националните музеи на часовника и петрола в град Плоещ. Четвъртият ден от срещата премина в пътуване до столицата на Румъния – Букурещ. Много вълнуващи за нашата група бяха посещението на румънската Патриаршия и разказът на екскурзовода за връзките между България и Румъния в миналото. Всички участници посетихме „Домът на народа“ -Парламента, втората по големина административна сграда в света, а след това и Стария град. Пътуване до град Синая бе приключението на петия ден. Първа спирка бе манастирът в Синая. След това екипът посети замъка в Пелеш. Последната дейност на проекта за деня бе посещението на традиционна румънска пекарна, на име „Dulciuri Citite“, където учениците готвиха сладки пици и претцели.

Предпоследният ден беше пряко свързан с работата по проекта и дискусии за по нататъшното му развитие. Първата дейност, наименувана „Science is fun“ („Науката е забавна“), се състоя в една от училищните лаборатории. Екипите имаха възможността не само да гледат няколко интересни и популярни експеримента, а и да направят свои собствени. Последваха още задачи - редене на 3D пъзели на най-известните румънски забележителности, изработване на мартеници и оригами. С интерес изгледахме и пиесата, която изигра театърът на колежа. Академичната част на деня завърши с връчването на сертификатите за участие в проекта. Церемонията по закриването на срещата в Плоещ се проведе под формата на вечеря на всички участници в проекта.

 


ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ беше координатор на националното състезание по финансова грамотност

На 22 февруари се проведе националното състезание по Финансова грамотност. ЗПГ"Климент Тимирязев" беше един от координаторите за област Благоевград. От градовете Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Разлог участие взеха общо 78 ученици. Състезанието цели мотивиране на учениците за правилен избор на математически подход и неговото аргументиране при решаване на практически задачи  от областта на икономиката, финансите, застраховането, банкирането и предприемачеството. ЗПГ участва редовно в състезанието, като тази година 16 ученици от 8 до 10 клас се включиха в надпреварата.
Темите и ключ с отговорите може да си изтеглите оттук  .
Резултати от състезанието - протоколи с резултати
Крайни резултати от националното състезание протокол МОН

Среща в Испания по проект "Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации"

  
От 09.02.2020 до 15.02.2020 годинав IES Castillo de Luna в Ла Пуебла де Касаля, Испания се проведе първата краткосрочна обмяна на ученици от шест училища от България, Швеция, Португалия, Испания, Румъния и Гърция, участници в стартиралия тази учебна година проект по програма Еразъм + ,KA229 Партньорства за училищен обмен.„Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации “ . От Българска страна участие взеха четири ученици и 2 учители.

Проектът има за цел да допринесе за интернационализацията на образованието, предлагано от училищата, участващи в проекта, чрез създаване на обща база данни от иновативни, ориентирани към ученика, базирани на учебната програма, образователни ресурси, като обърнати класни стаи, викторини, тестове, които могат да бъдат използвани не само от партньорските организации, но и транснационално, след като се предложат като Отворени Образователни Ресурси.

В дните на срещата учениците се занимаваха със задачи, свързани със златното сечение и редицата фибоначи, както и построяване на различни геометрични фигури с помощта на Geogebra, участваха в игра за намиране забележителности в градовете, които посетиха с помощта на математика, разделени на четири групи, като във всяка група имаше ученици от всички страни, участващи в проекта. В четвъртък ученици от всички страни, участници в проекта, представиха свои презентации за своите държава, град и училище. След представянето, домакините бяха подготвили малък Quiz - учебна игра в онлайн платформата Kahoot, като целта на играта беше да провери знанията на учениците по представените теми.

Всички посетени туристически обекти са включени в списъка на Юнеско за световно културно наследство и по-късно ще бъдат включени в атлас с природните, исторически и културни забележителности на страните, участващи в проекта.Посетихме Гранада и направихме обиколка на стария град. Учители, заедно с ученици от страната домакин , използвайки интерактивни карти, ни запознаха с основните забележителности. Посетихме също и Алхамбра и Nasrid Palaces, едни от най-запазените образци на архитектурата на маврите в Европа, където учениците практикуваха наученото от тях за златното сечение.

 


 


ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ОБЯВИ МЕЖДУНАРОДНАТА СИ ПРОГРАМА ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА   2019-2020 ГОДИНА


69 ученици и 35 учители и служители ще вземат участие в мобилност в различни страни на ЕС

1. От 10 до 15 февруари в гр. Ла Пуебла де Касаля, Испания- 3 учители и 4 ученици ще вземат участие в работна среща по проект „ Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации” по програма „ Еразъм+”- КД2 с партньори училища от Швеция , Португалия Испания, Румъния и Гърция.

2. От 24 февруари до 29 февруари- 6 ученици и 3 учители ще участват в Транснационална среща в Плоещ, Румъния по проект „ Минало, настояще, бъдеще- спомени и мечти” по програма „Еразъм+”.

3. От 08 до 13 март- 6 ученици и 2 учители от Norving college в Леуварден- Холандия ще проведат едноседмична практика в ЗПГ, в резултат на взаимно сътрудничество между двете училища.

4. От 29 март до 03 април- 7 учители ще вземат участие в едноседмичен курс в гр. Кемниц, Германия по програма „ Еразъм+”- КД1- „ Образователна мобилност на граждани”.

5. От 13 до 18 април- 2 учители ще участват в едноседмичен курс по програма „ Еразъм+”-КД1- Училищно образование, който ще се проведе във Валенсия, Испания.

6. През месец април - 9 ученици и 3 учители ще проведат двуседмична практика в световно известни спа курорти в Словакия, Словения и Латвия по проект „ Днешните ангажирани страни за развитието на уелнес туризъм”.

7. От 22 до 26 април- 24 ученици, 8 учители и служители заминават за Брюксел, където по програма „ Посетителски посещения и мултиплициране на обществено мнение” ще наблюдават сесия в Европейския парламент.

8. През месец май 3 учители и 5 ученици в гр. Солун, Гърция ще вземат участие в работна среща по проект „ Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации” по програма „ Еразъм+”- КД2 с партньори училища от Швеция , Португалия Испания, Румъния и Гърция.

9. От 29 юни до 11 юли- 15 ученици и 2 учители ще проведат практика в гр. Кемниц, Германия по програма „ Еразъм+”- КД1- Образователна мобилност за граждани.

10. От 20 юли до 24 юли- 2 учители ще участват в едноседмичен курс по програма „ Еразъм+”-КД1- Училищно образование, който ще се проведе във Валенсия, Испания.

Никол Парапанова от 12в клас е УЧЕНИК НА ГОДИНАТА за 2019 година

Никол Парапанова от 12В клас е УЧЕНИК НА ГОДИНАТА на ЗПГ за 2019 година. Втори в класацията е Божидар Караджов от 10б клас, трета е Йоана Поповчева от 12а клас, следвана от Маряна Юриева, Филип Зекович и Николета Мутлешова, всички от 12А клас. ОТБОР на ГОДИНАТА е Млад Фермер. Церемонията се провежда за ДЕВЕТИ път и е основана от Емил Терзийски, директор на училището. Инициативата е начин да се мотивират учениците към още по-високи постижения в областта на знанието и науката.

В номинациите участват ученици с висок успех, без отсъствия, активни в извънкласни дейности и спечелили призови места в Национални състезания и олимпиади.Призовите места се обявяват от официалните гости на тържеството, като кази година това бяха кметът на града Атанас Стоянов, началникът на РУО Благоевград Ивайло Златанов, председателят на общински съвет град Сандански Николай Шаламандов, зам кметът по културата, образоването и спорта Павлина Караджова и други.


 


 


Първа мобилност по проекта "Предприемачеството – школа за ученици и учители"

  
От 03.11.2019 до 17.11.2019 г. се осъществи първата мобилност по проекта. Участваха 15 ученици от професия Икономист и 16 ученици от професия Организатор на туристическа и агентска дейност и Техник- технолог по качеството на храни и напитки, придружавани от трима преподаватели- по икономика, от направление хранителни технологии и туризъм и чужд език. Учениците проведоха производствената си практика в естествена чуждоезикова среда в гр. Кемниц, Германия в продължение на две седмици. Участието им в мобилността формира и разви умения като творческо мислене, предприемчивост, инициативност, упоритост и чувство за отговорност.

Учениците от професия Икономист се обучаваха в учебния професионален център F+U в Кемниц, Саксония. Предприемаческите им умения бяха затвърдени и усъвършенствани с ролеви игри чрез ‹FA (виртуална фирма). Последният ден от мобилността, икономистите представиха генерираните си бизнес идеи, което е своеобразна демонстрация, на получените знания и придобитите умения. Доказаха , че умеят да планират и правилно да ръководят една фирма. Имаше победители и награди.

С много емоции и впечатления посетиха логистичния център на Амазон и стъклената фабрика на Фолксваген в Лайпциг. Имаха семинари за деловата кореспонденция и фалшивите пари. Ученици от професия Организатор на туристическа и агентска дейност и Техник- технолог по качеството на храни и напитки, работиха в реална работна среда в най-известните и добри ресторанти на Кемниц- Miramar, Kellerhaus, Hans im Gluck, Stollberger, Pelzmuhle, Klaffenbach . Те усъвършенстваха уменията си в технологии и техника за производство на храни и напитки, организиране и функциониране на кухня, ресторант и технологията на кулинарната продукция. Всеки участник получи Europass Mobility сертификат. През следващата година проектът продължава с нови предизвикателства пред учителите и учениците на Земеделската гимназия.

 

Първа среща по проект"Learning through Cooperation, Collaboration and Innovation "

  
Стартирахме дейности по нов проект по програма Еразъм +! ,дейност КА2 - Learning through Cooperation, Collaboration and Innovation ! Партньори са училища от България (Сандански), Испания (Пуебла де cazalla), Гърция (Солун), Румъния (Хунедоара), Португалия(BraganÁa) и Швеция (Všrnamo). Първата среща се проведе от 06 до 09 ноември 2019 в Сандански, защото нашето училище е координатор.

Проектът ще включва пряко над 300 студенти на възраст 14- 19 години и около 60 учители, които работят в различни образователни сфери като математика, история, литература, география, езици, ИТ, философия и изкуства. Проектът има за цел да допринесе за интернационализацията на образованието чрез използване на иновативни методи.

Освен запознаването с дигитални инструменти и виртуални платформи, необходими за изпълнението на проекта, първата среща предостави време за уточняване на детайлите по него и културни моменти като посещението на Рилски манастир, показване на традиционни танци и посещение в резиденция Сандански.

 

Ученици от ЗПГ“Кл. Тимирязев“ и предизвикателството „Мениджъри за един ден“

На 07.11.2019 година за 18-ти пореден път се състоя инициативата “Мениджър за един ден”, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Над 2800 талантливи, млади и бъдещи предприемачи кандидатстваха за мениджърски позиции в различни институции. Около 1000 ученици и студенти се пребориха и застанаха за един ден до топ-мениджъри в страната. Тези лидери дадоха началото на професионалната реализация на младежите, а в замяна получиха удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Земеделска професонална гимназия - Сандански е традиционен участник в инициативата. В този ден 21 ученици от 10 „а“ клас с професия "Икономист-информатик",специалност "Икономическа информатика".

Традиционно партньорство между Земеделската гимназия и фирми от региона, спомогна за провеждане на Националната инициатива „Мениджър за един ден“ в Сандански. Милена Кадрич, Рая Янудова и Стефани Атанасова бяха ръководители на производствения отдел в „STS Medical Group“ АД. Димитър Дуев, Донна Георгала и Катя Дукова бяха част от екипа на Бизнес Информационен и Консултански център Сандански. Виолета Андонова и Красимира Ангова бяха офис-мениджъри в "ТЕХНО-ЮС" ЕООД. Елена Велкова и Цветко Петков бяха мениджъри по продажбите в "Мусала Иншурънс Брокерс" ООД. Жанет Милева, Катерина Илиева и Теодора Тасева бяха финансови ръководители в "АИКА" ООД. Мария Кукучева бе управител на търговския обект от веригата магазини "Технополис България" ЕАД.

Освен в различни предприятия, учениците се включиха и в управлението на Земеделска гимназия. Атанас Николов и Мариян Славков се изправиха пред предизвикателството да бъдат заместник-директори, Ванеса Колева и Мария Стойчева се заеха с управлението на финансите на училището като главни счетоводители, а пък Любомира Попчева и Никол Калоянова се погрижиха за добрият емоционален статус на всички ни. Гимназията благодари за дългогодишното сътрудничество на работодателите. Без тях и желанието на учениците инициативата нямаше да бъде реалност.

 Ученици и учители от земеделска гимназия на посещение в иновативно училище

В периода от 6 до 8.11.2019г. група от 4 ученици и 4 учители от ЗПГ посети Професионалната гимназия по икономика (ПГИ) в град Перник по Национална програма „Иновации в действие“. На първата работна среща представители на училището домакин ни запознаха с работата си по проект „Умни класни стаи за привлекателно образование и професионален успех“, а иновативните учители представиха платформите Quizizz, Google classroom, Kahoot и Edmondo, които използват в работата си.

Вторият и третият ден преминаха в посещения на онлайн уроци по география и икономика, информационни технологии и английски език. Бяхме впечатлени от интереса, който проявяват учениците към използването на ИКТ в учебния процес. Срещите и разговорите ни показаха, че иновациите мотивират учениците и развиват комуникативните и дигиталните им умения и навици. Обмяната на добри практики и постави основите на сътрудничество между учителите.

 

Португалия - 20-26.10.2019 - пет различни дни

  
Проект "Минало, настояще и бъдеще - спомени и мечти". Третата среща по проекта, в който участват училища от Полша, Португалия, Румъния, Турция и България се проведе в град Алмада, Португалия от 20 до 26 октомври 2019 година. 7 ученици и двама ръководители от ЗПГ се включиха активно в дейностите и заниманията в тези 5 дни. Домакините се бяха постарали да запълнят активно времето на участниците с много работни ателиета, имащи за цел взаимното опознаване, обмяната на опит и личностното израстване на учениците. В Португалия уточнихме датите за следващите срещи - в Румъния, февруари 2020 и в Полша, март 2020.

Започнахме със създаването на общо табло с мисли на бележити личности от съответните държави, показващи колко еднакви са хората в душите си, продължихме с опознаването на миналото и настоящето на Алмада, бяхме свидетели на среща с рекордьор от Гинес. В последният ден правихме научни опити и разбрахме, че предимствата на техническата революция прави живота ни по- добър, но и създава също толкова трудности, тровейки живота ни с неразрушимата и невидима микропластмаса. Говорихме си и за легенди от родните ни места, които понякога оказват дълготрайно влияние и в настоящето ни. Проектите дават възможност и за опознаване на приемните семейства отвътре, което е доста по-важно. Запознахме се и гостувахме на районни и общински кметства, посетихме военноморска база на НАТО.

Разбира се забавната част беше също значителна - обиколихме полуостров Сетубал, видяхме манастир за монаси в Арабида и посетихме крепост в Палмира, възхищавахме се от красивата столица Лисабон, карахме кану в океана, надпявахме се на пица вечер. Последните мигове на учениците на летището с португалските си приятели и семейства бяха изпълнени със сълзи в очите им и обещания, че Португалия ще остане в сърцата им с възможни гостувания още през следващата година и продължаване на висшето образование, плюс нови гостувания по ЕРАЗМУС+ в студентската сфера. Програмите като Еразмус за обмяна на ученици, със сигурност постигат целта си и помагат в обмяната на опит, емоции и трупане на самостоятелност. Една седмица в европейско семейство е неоценима за нашите ученици и често променя мирогледи.

 Пътуване до европарламента в Брюксел-за четвърти път сме евродепутати

От 07 до 11 октомври 2019 г. по програма "Посетителски посещения и мутиплициране на общественото мнение" 36 ученици и 3 учители пътуваха до Брюксел и имаха възможността да присъстват на заседание на Европарламента, на което се разглеждаше доклад на тема "Заетост и социални политики в еврозоната".Учениците чуха изказвания, мнения и позиции на евродепутати от различни европейски страни, както и позицията на депутата Радан Кънев в защита на България.

Проведоха се срещи с Десислава Великова, която разясни структурата и функционирането на самия парламент, както и с евродепутата Асим Адемов, който разказа за опита и работата си като учител и член на Европейския парламент. Това е четвърто пътуване на ученици от земеделска гимназия до парламентите в Брюксел и Страсбург.

Преди да пристигнат в Брюксел учениците имаха няколкочасов престой в красиви градове, като Загреб, Мюнхен, Кьолн и Аусбург, където имаха възможността да разгледат и да научат повече за важни и интересни исторически и архитектурни забележителности.

 
Открихме учебната 2019-2020 година с 6 нови паралелки в 8 клас и най-голям прием в област Благоевград

Откриваме учебната 2019-2020 година - отново сме училището с най-голям прием в област Благоевград, 6 паралелки и над 150 нови ученици. Новата учебна година започна с въвеждането на системата на електронен дневник Shkolo.bg и отпадането на хартиените варианти на дневник и ученически бележник. Надяваме се, че комуникацията по този дигитален начин ще усили връзката училище-учител-родител-ученик и ще даде  нови възможности за по-добро обучение. За целта директор Терзийски закупи лаптопи за нуждите на всички учители. Те със сигурност ще бъдат използвани, освен за електрония дневник, и в заниманията в час.

Училището почти завърши първия ученически СПА-център в България, за професията "Изпълнител на термални процедури". Вече разполагаме с два броя zSpace стереоскопичен 3d дисплей в кабинета по биология, анатомия и физиология на човека-единствен по рода си като технология в световен мащаб, също за тази професия ! Само след няколко седмици, в началото на месец октомври, 45 ученици ще посетят европарламента в Брюксел, а в началото на ноември близо 30 ще практикуват в Германия !!! През октомври е и визитата по проект в Португалия за 7 ученици, така че продължаваме да спазваме дадените обещания, да бъдем сред водещите училища в България  в международен план !!! Общо в училището влезнаха над 700 ученици в 29 паралелки. Пожелаваме на всички на добър час, следвайте целите си, упорствайте в учението и помнете, че само ЗНАНИЕТО ще ви направи СИЛНИ !!!

 Емил Терзийски - избран за ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА в 22 национален конкурс,организиран от СБУ

Емил Терзийски, директор на ЗПГ" Климент Тимирязев" бе избран за ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА в 22 национален конкурс,организиран от СБУ !!! Това е заслужено признание за неуморната работа и управленските умения на г-н Терзийски, както и признание за целия колектив на училището ни !!! Тази награда не бе последната за този месец за нашия директор, като той получи и почетно отличие "Неофит Рилски" от МОН за дългогодишна, цялостна високопрофесионална  трудова дейност  в системата на  предучилищното и училищното образование !!!

 

Единственото училище в област Благоевград с два спечелени проекти по програма Еразъм+


Екипът на ЦРЧР обяви резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ по Покана за кандидатстване към 05 февруари 2019 г. Единственото училище в област Благоевград с два спечелени проекти по програма Еразъм+ към дата 16.05.2019 година е ЗПГ "Климент Тимирязев". Така през следващата учебна година 45 ученици и 17 учители ще проведат своята практика и повишат квалификацията си в Германия и Испания!

Отново спечелихме ВТОРО място на националното състезание по "Озеленяване и цветарство"

Национално състезание по "Озеленяване и Цветарство" за 2019 година се проведе в град Свиленград . Отборът на ЗПГ с ръководител Людмила Каратанчева се справи с конкуренцията на 17 професионални училища от цяла БЪЛГАРИЯ в областта на земеделието, строителството и геодезията и за поредна година спечели ПРИЗОВО място !!! Редовната обмяна на опит с холандските ни приятели и упоритата работа на г-жа Каратанчева с момичетата, дават резултат и през тази година !!! Поздравления и за ученичките от 12д клас,Никол Хаджиева, Ванеса Мутафчиева и Жаклин Илиева, които представиха достойно училището и спечелиха това престижното ВТОРО място.

 

Златен, сребърен и бронзов медал във финала на националното състезание "Млад фермер"

На националното състезание "Млад Фермер", финален кръг, имаме медали и в трите категории - Божидар Младенов от 11б клас , спечели ПЪРВО място и ЗЛАТЕН медал в модул "Растениевъдство " , Христо Петлички от 11е клас е с ВТОРО място и взима СРЕБЪРЕН медал в модул "Механизация" и Илия Милев от 11б клас е с ТРЕТО място и БРОНЗОВ медал в модул "Животновъдство".

Да се класираме за Националното състезание "Млад фермер" в конкуренцията на 22 училища от Южна България е успех! Да бъдем едно от 10 училища в цялата страна,участници в този финал е много голям успех!Защото има над 60 земеделски училища от страната,които имат стотици декари земя,които имат възможност да обучават учениците си при много по-добри условия!И когато се представяш достойно и печелиш призови места, удовлетворението е голямо!Поздравления за Божидар,Христо и Илия! И за техните учители разбира се!

 

Участие в национален кръг на олимпиада и във финала на национално състезание

В седмицата от 19 до 25 април, ЗПГ участва с трима представители в национален кръг на олимпиада и с двама представители във финала на национално състезание. След като участваха в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование/сред 40-те най-добри/ , Филип Зекович и Маряна Юриева от 11а клас бяха и сред 24-те участници на финала на националното състезание "Най-добрата бизнес идея". Можем да ги поздравим за достойното им представяне, защото да се класираш за национален кръг на олимпиада, или на финал на национално състезание е страхотно постижение !!!

Николета Мутлешова /също участник в националния кръг/ и Маряна Юриева получиха парична награда за да продължат изграждането на библиотеката от проекта си, като Маряна участва за втори пореден път на национален кръг на олимпиадата. Филип и Маряна са вече приети в УНСС с оценка 6.00 , заради изявата си на състезанието за бизнес идея.

 


Спечелихме две ПЪРВИ места и едно ВТОРО на ТФФЕСТ 2019

От 17 до 19 април ученици от 11а и 11д клас, професия "Икономист" гостуваха за няколко дни в Пловдив за да участват в панаира на учебно тренировъчните фирми. Там те  показаха създадените от тях в началото на учебната година УТФ-та. За тази година УТФ фирмите бяха 4, като 16 ученици и 4 учители от ЗПГ, участваха на ТФФЕСТ 2019. Общо на панаира се представиха 117 ученически компании от България и чужбина. Нашите представители се представиха повече от достойно и се завърнаха с призови места в конкурсите на панаира.

УТФ "Бутик за здраве" на учениците от 11 д клас, 1 група, с ръководител Наталия Костадинова, спечели ПЪРВО МЯСТО в конкурса за "Корпоративна социална отговорност" . Те бяха един от 12-те финалисти, избрани да презентират идеята си на финалния кръг !!! УТФ Ринго-Карт също бяха сред 10-те финалисти на друг конкурс - за най-добра презентация.

Отбор 10, с участието на Радостина Божикова от 11а клас и УТФ "Ринго-Карт" са ПОБЕДИТЕЛИ в международното състезание за млади мениджъри Global Enterprise Challenge (GEC) . След като отбор 1, с участието на Таня Цоцева от 11д клас и УТФ "Един здрав свят" спечели 2 място, в два от трите на отбора на финала/избрани от 12/ имаше представители на ЗПГ!!!

Мис ТФ ФЕСТ 2019 г също е от ЗПГ Сандански, представител на УТФ "Ринго-Карт", и се казва Мария Илиева от 11а клас !!! За разлика от другите подобни конкурси, тази награда, освен с чар, се печели с много комуникативни и професионални умения !!!

Така на панаира на УТФ компаниите в Пловдив имаме общо 2 ПЪРВИ и едно ВТОРО място !!! Поздравления и за 4 УТФ фирми /Бутик за здраве, Ринго-Карт, Един здрав Свят и Дейвид Академи/ и техните ръководители Наталия Костадинова, Даниела Коюмджиева, Снежана Маламова и Красимир Митрев, направили възможно, това достойно класиране.

 

ВТОРО място в националното състезание за икономисти на английски език

На 11 и 12 април в Американски университет Благоевград, се проведе трети, последен кръг на националното състезание за икономисти на английски език. Един от нашите представители - Йоана Поповчева и нейният отбор спечели призовото второ място в крайната надпревара. Радостина Божкова, Йоана Поповчева и Николета Мутлешова, всички от 11 а клас, преодоляха първите два кръга/писане на есе, тест и комуникация на АЕ/ като бяха в първите 10 с най-много получени точки.

Във финалния кръг 28-те класирани ученици от всички икономически паралелки в училищата на България се разделят в отбори от по 4 ученици и разработват бизнес казус. След това се презентира на АЕ. За достойното представяне, освен на учениците трябва да благодарим и на учителите, които ги подготвяха за състезанието - Даниела Коюмджиева и Мария Петкова.

 

Тийнкомеди отново взриви санданската театрална сцена

На 30 март 2019 година театралната ни група представи своята адаптация на постановката "Женско царство". Според нас тя беше поредното доказателство, че Тийнкомеди си остават една от най-добрите театрални ученически групи в България. Всичко от декор до всеки момент в този 1 часов спектакъл на учениците от ЗПГ беше изпипано в детайлите. А най-важната цел, както винаги беше постигната на 100% - Тийнкомеди и театралното изкуство променя учениците, дава им увереност, създава колектив, така както никой друг не може !!! Делото на г-жа Дзимбова, започнато преди 9 години, продължава и препълнената зала на културен дом Сандански е най-голямото признание за това, че хората са повярвали в марката Тийнкомеди и са станали нейни верни почитатели !!!

 

Учители и ученици от ЗПГ преминаха по пътя на коприната

  
От 24 до 30 март 2019 година екип от Земеделска професионална гимназия ‘Кл. Арк. Тимирязев’, с ръководители Виолета Петрова и Илияна Москова и шест ученици-Валентина Коларова,Елена Велкова,Красимира Ангова,Мартин Кацарски,Иван Траянов и Антонио Стаменов взе участие в 6- дневна работна среща в град Газиентеп, Турция. Срещата бе по проект „Минало, настояще и бъдеще-спомени и мечти’’, по европейска програма Еразъм+, Ключова дейност 2.

Домакин на срещата бе Gaziantep Anadolu Lisesi , в която участваха и партньорите по проекта от Полковице(Полша),Алмада( Португалия),и Плоещ( Румъния). На срещата всички участници представиха своите презентации на тема –’ Learning by doing’(Учене чрез правене). Чрез тях показаха,че е възможно,дори е наложително учениците да бъдат активната част в учебно-възпитателният процес. По този начин могат да усвоят повече знания и практически умения и го доказаха с активното си участие в работните срещи и творческите ателиета. Всички ученици изработиха заедно традиционните турски амулети против лоши очи и участваха в играта‘Tangram ‘,която използват учителите по математика като инструмент за разбиране на геометричните фигури.

Освен задължителните занимания имахме и свободно време, за да посетим музея ‚Зеугма‘ ,съхранил уникални мозайки от времето преди Христа.Една от тях,наречена ‚Циганката‘,се е превърнала в символ на музея и на Газиентеп. Някои смятат,че тази мозайка показва образът на Александър Македонски. Разгледахме и Гьобелик тепе,един от най-старите в целия свят култов център,съпоставим като размери със Стоунхендж.Плавахме и с лодка по река Ефрат,видяхме потопеното селище Халфети и Румкале.Селището Халфети е единственото в света,където цъфти черна роза.Уникалният и цвят се дължи на особения химичен състав на водата на река Ефрат. За нас беше особено вълнуващо да посетим места,които са свързани с раждането на човешката цивилизация и да се докоснем до паметници на световното културно наследство.

Пътуването бе уникално преживяване и изключителна възможност за преоткриване на новите начини за размяна на добри практики и усвояване на нови умения. Потопихме се и в атмосферата на древна и съвременна Турция, докоснахме се до нейното богато историческо и културно наследство. Съвместната групова работа ни даде възможност по-бързо да се опознаем и да преодолеем междукултурните различия. Учениците с нетърпение очакват следващата мобилност през октомври в Алмада,Португалия.
 

Ще имаме силно участие в национален кръг на състезанието за "Бизнес идея"

И пак отлично представяне! Ще бъдем с двама участници на националния кръг на състезанието за "Бизнес идея". И отново Филип Зекович и Мариана Юриева от 11 а клас.Те ще се съревновават с останалите класирани 22 ученици от цялата страна.Поздравления за техните ръководители- г-жа Коюмджиева и г-жа Костадинова!

Така само в рамките на три дни ,Земеделската професионална гимназия класира ученици за националния кръг на състезанията "Млад фермер" , "Бизнес идея" и на олимпиадата по гражданско образование! Към тях ще се присъединят и участниците в националното състезание"Озеленяване и цветарство", заедно с 4 УТФ компании, които ще участват в националния панаир на учебните компании в България.

ЗПГ отново има класирани ученици за национален кръг на олимпиадата по гражданско образование

За 8-ми пореден път, нашето училище ще има участници в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование. Два от проектите ни, допуснати до национален кръг за избрани от националната комисия сред най-добрите 40 на България и ще участват във финалната надпревара. класиране

В единият от тях, Филип Зекович и Маряна Юриева имат идея да направят приложение, с което да се борят със зависимостта на учениците от телефоните им. А в другият, Николета Мутлешова и отново Маряна Юриева са написали проект за изграждане на солна библиотека.

Олимпиадата ще се проведе в град Трявна от 19 до 21 април, както обикновено в два кръга - решаване на казус и презентиране. Точките, които са им определени от националната комисия се запазват, така, че те тръгват в надпреварата от 12 и 20 позиция.Нека пожелаем достойно представяне на Филип, Николета и Маряна и нека да поздравим техните ръководители Павлина Караджова и Красимир Митрев!

Ученици от Холандия върнаха визитата на своите връстници от ЗПГ Сандански

Осем ученици и двама учители от Norving College в Хееренвеен, Холандия в дисциплините „Озеленител” и „Храни” върнаха визитата на своите връстници от Земеделската професионална гимназия в началото на месец март. С това посещение се продължи десет годишната традиция в обмяната на опит между училища в областта на аранжирането. За пръв път тази година се включиха и деца от специалност „ Храни и напитки”.

През втория ден в училището се проведоха практически занятия за усвояване на нови техники в областта на аранжирането, като учениците работеха в екипи по двама ( един холандски и един български ученик) и изработиха аранжировки от пролетни цветя под ръководството на г-жа Людмила Каратанчева. Домакините изнесоха презентация на тема „ История на аранжирането в България”. Учениците от специалност „ Храни и напитки” показаха чрез презентация как се приготвя традиционна българска баница. След което всеки екип приготви по една под ръководството на г-жа Елена Кацарска. Така опитаха най-известното традиционно българско ястие.

През третия ден посетиха град Банско. Гостите бяха впечатлени от красивата природа на ски пистите в Банско и „Шилигарника”. Същия ден се проведе и прощална вечеря, на която гостите от Холандия танцуваха български хора. Директорът Емил Терзийски подари ръчно изработени подаръци за спомен. Вечерта беше емоционална и поради факта,че между тях вече са изградени добри приятелски взаимоотношения. Благодарение на това учениците обогатиха и езиковата си култура по английски език.

 

3 ученици от ЗПГ, класирани за финалния кръг на националното състезание за икономисти на английски език са в челната десетка

Отлично представяне на учениците от професия "Икономист" в националното състезание за икономисти на английски език. Представителите ни успешно преминаха първите 2 кръга на надпреварата/ писане на есе на АЕ и интервю на АЕ с представител на Американски университет Благоевград/, като заеха ВТОРО, ШЕСТО и ДЕСЕТО място във временното класиране

Тези места им дават  правото да участват във финалния трети кръг. Той ще се състои на 11 и 12 април, отново в Американски университет в България. Нека пожелаем успех на нашите момичета - Николета Мутлешова, Йоана Поповчева и Радостина Божикова от 11а клас !!!

Отборът на ЗПГ се класира за финалната надпревара на националното състезание "Млад Фермер"

В изключителната конкуренция на 22 земеделски училища от Южна България отборът на ЗПГ зае престижното пето място,което ги прави финалисти на финалния етап на националното състезание "Млад фермер",което ще се проведе в Добрич през месец април .Отделно Божидар Младенов стана бронзов медалист в направление "Растениевъдство!Поздравления! За финал се класират първите 5 отбора от състезанията проведени в Южна и Северна България.

 

Министър Красимир Вълчев посети училището ни

11.12.2018 г. - на посещение в нашето училище беше министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.Той разгледа направената и реконструираната учебна база по ОП"Региони в растеж"-реновираният напълно физкултурен салон,изградената нова спортна площадка,изцяло изпълнена енергийна ефективност чрез саниране на 100% на учебните корпуси.Проведе се среща с учителския колектив на чаша фреш,приготвени в ученическия бар-фреш по време на учебна практика.Министърът се запозна и с ученици от професия" Готвач"-дуална система на обучение.Учителите имаха възможност да задават въпроси и получиха точни и конкретни отговори.

 

ЗПГ "Климент Тимирязев" завърши успешно международната си програма за 2018 - 101 ученици  пътуваха  по европейските ни дестинации

  
През ноември месец приключиха последните мобилности по проектите ни за 2018. Равносметката е - 101 ученици и 32 учители участваха в проектите на училището и пътуваха по европейските дестинации на ЗПГ.  Надяваме се, че  спечелената от училището Харта за мобилност ще ни позволи да поддържаме това високо ниво на работа на училището ни по програма ЕРАЗЪМ+ и по другите европейски програми

На 11 ноември 2018г. от Германия се завърнаха 13 ученици от 12 клас от специалностите „Селски туризъм“, „Организация на туризма и свободното време” и „Контрол на качеството по безопасност на храни и напитки” и техните ръководители. Те проведоха своята двуседмична производствена практика по програмата Еразъм+, КД 1 „Образователна мобилност на граждани” и проект "Професионализъм чрез европейски опит" в отбрани хотели, заведения за хранене и развлечение в третия по големина град на област Саксония-Кемниц, Германия. По време на 14 дневната практика учениците бяха ангажирани по 6 часа всеки ден с професионално обучение в реална работна среда. Освен многото придобити знания, умения и новости, учениците получиха уроци по дисциплинираност и точност за това, как трябва да протече един нормален работен ден и как трябва да се изпълняват поставените задачи, да се ориентират и справят сами. В свободното си време, те посетиха много културни обекти и събития, а накрая получиха ценният за тях европейски сертификат.

От 13 до 17 ноември 8 ученици от ЗПГ "Климент Тимирязев", Сандански, проведоха учебна практика в Nordwin College в Хереенвеен, Холандия, под ръководството на г-жа Карамфилова, г-жа Пехливанова и г-жа Кочева. Основната цел на учебната практика бе усвояване и повишаване знанията и уменията на учениците в областите: аранжиране и дизайн на цветя ; хранителните технологии . Училището Nordwin College през последните години се превърна в иновативен образователен център за ученици и преподаватели от Земеделска Професионална Гимназия. Бяха организирани работилници в двете направления. Дейностите включваха състезание, посещение на мандра, изработка на холандски хляб по специална технология, изработване на рамки за природни пейзажи.От тези работилници учениците придобиха много знания,умения, новости и идеи,които да приложат на практика в България.

От 25 до 29 ноември 2018 година екип от Земеделска професионална гимназия ‘Кл. Арк. Тимирязев’, взе участие в 5- дневна работна среща в град Полковице, Полша. Срещата бе по проект „Минало, настояще, бъдеще-спомени и мечти’’, по европейска програма Еразъм+, Ключова дейност 2. Координаторите на проекта от професионалното училище Zespol szkol в град Полковице бяха домакини на срещата, в която участваха и партньорите по проекта от Алмада( Португалия), Сандански(България), Газиантеп(Турция) и Плоещ( Румъния). Срещата бе организирана с цел координарането на дейностите, уточновяне на мобилностите и участието на учениците в проекта.

 

ЗПГ "Климент Тимирязев" беше домакин на националното есенно състезание по физика 2018

За втори път (след 2014 г.) училището ни беше домакин на национално състезание по физика за учебната 2018/2019 год. Второто домакинство е и показател за добре свършена работа от ръководство ,учители и персонал преди 4 години.

Близо 250 ученици от реномирани учебни заведения от цялата страна се състезаваха в 6 категории - 7,8,9,10,11-12 клас, както и специалната тема, определяща националния отбор на България ! Веднага след състезанието, 5-ма от тях заминаха за Китай за да защитава цветовете на трибагреника ни на международна олимпиада.

Това е състезанието, което раздава най-много награди, като освен 1,2,3 място се получават и 1,2 и 3 награда, или общо 30% от участниците във всяка категория получават признание за резултатите си и стимул да продължат да се трудят. Крайното класиране може да видите на следния линк

 

 

ЗПГ спечели Европейска харта и още три проекта по програма Еразъм+

Започна изпълнението на международната ни програма за тази учебна година! За град Кемниц, Германия, по проект "Професионализъм чрез европейски опит", днес 31.10.2018 год. заминаха 13 ученици от направления Туризъм и Храни. Под ръководството на 2-ма учители, те ще проведат двуседмичната си производствена практика в реални германски компании. Следващият втори поток по този проект ще пътува през 2019 година.

Училището ни спечели 4 проекта по европейските програми на Еразъм+ . Вече имаме спечелена европейска харта за мобилност, а един от проектите е директно чрез Европейската комисия, в областта на спа туризма с партньори от Германия, Словения, Словакия и Латвия

На 13 ноември 8 ученици и 3 учители ще посетят NORVING COLLEGE в Хеерверен-Холандия,където ще имат съвместна практика с холандските ученици в област цветарство и производство на храни. От 26 ноември до 29 ноември 2 учители ще бъдат в Полша за участие в първата работна среща по нов проект с партньори от Полша, Португалия,Румъния и Турция!

Официално се откри реновираната и обновена сграда на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ . Съчетахме го с европейски ден на спорта в училище

Днес, с водосвет и благопожелания за здраве и просперитет, кметът на община Сандански – Кирил Котев официално откри реновираната и обновена сграда на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в град Сандански.В препълнения с учители и ученици двор на обновеното училище, и в присъствието на ръководството на Община Сандански, Асим Адемов – евродепутат, Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, Църковно настоятелство, град Сандански, Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Климент Тимирязев“ и гости, се проведе церемонията по официалното откриване на поредния реновиран обект на община Сандански по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

По проекта бяха приложени всички енергоспестяващи мерки – полагане на топлоизолация по фасади, тавани и подове, подмяна на дограми, цялостна реконструкция на физкултурния салон и прилежащи към него помещения, изграждане на нова спортна площадка в двора на гимназията, реконструкция на санитарни помещения и изпълнение на други мерки – отоплителна инсталация, мълниезащита, пожароизвестяване, облагородяване на прилежащи пространства и пр.С реализирането на този проект не само се повишава енергийната ефективност на гимназията, но и се намаляват разходите за енергия и крайното енергийно потребление. Осигуряват се по-добри условия за обучение и работа.

След водосвета и поздравителните слова на кмета Кирил Котев и евродепутатът от област Благоевград Асим Адемов, се проведе и инициативата европейски ден на спорта в училище. Отборът на директор Терзийски, кмет Котев и част от официалните гости показа спортно майсторство и успя да победи и трите ученически отбора в трите играни гейма в обновения салон. Освен това паралелно имаше баскетболна среща на новата площадка, демонстрации по стрелба с пушка на стрелбището и стрелба с лък на двора, както и игри на тенис на маса като част от инициативата европейски ден на спорта в училище.

 
 

Започнахме учебната 2018-2019 година с най-висок прием на ученици в област Благоевград

Открихме новата учебна година със 678 ученици и 29 паралелки. И както сподели директор Емил Терзийски ние сме професионалното училище с най-голям прием в област Благоевград - 6 паралелки в 8 клас със 155 ученици. Ние сме и едно от трите училища в областта, заедно с ПМГ и ЕГ Благоевград направили подобен прием в 6 паралелки. Официалните гости на церемонията Кирил Котев, кмет на община Сандански и Атанас Стоянов, депутат от област Благоевград в словата си поздравиха ръководството за утвърждаването на училището ни като водещо в областта.

През новата учебна година продължаваме започнатото от миналата година с прием с интензивно обучение с АЕ /18часа/ и въвеждането на дуално обучение в част от професиите ни. Продължаваме и обновяването на базата, като на 28 септември е официалното откриване на физкултурния салон. Предстои и въвеждането в експлоатация на спа-център, в който ще провеждат практиката си учениците от професия "Изпълнител на термални процедури. Пожелаваме на всички на добър час и ползотворна година с много успехи, силни емоции и духовно и професионално израстване !!!

 

Трите най-силни дипломи за град Сандански за ВИПУСК 2018 са издадени от ЗПГ

ВИПУСК 2018 - 99 дипломирани ученици, с трите най-силни дипломи в град Сандански, принадлежащи на Петя Петкова,/5,99/,Ния Дзимбова,/5,96/ и Евелина Илиева, /5,96/. С 21 ОТЛИЧНИ дипломи, 31 ОТЛИЧНИ оценки на двете ДЗИ , 34 ОТЛИЧНИ оценки на изпитите по теория и практика на професията, и с общо 42% от дипломираните ученици с успех над 5.00. Изпращаме випуск със силни индивидуалности, оставил следа в историята на училището ни. 

Петя Петкова е с може би най-силната оценка по БЕЛ в Сандански /5.96/ и с втори резултат за област Благоевград по философия/5.99/ , Евелина Илиева има единствената пълна шестица за област Благоевград по география, а Ния Дзимбова има пълна шестица по английски език. За областта има само една пълна шестица по Философия и 4 по БЕЛ. Като цяло английският език в ЗПГсъщо има много добро представяне на ДЗИ-2018 с успех 5.41

 

Емил Терзийски е един от четиримата директори, носител на наградата "Свети Иван Рилски" за 2018 година

Четирима директори на български училища бяха отличени днес в чест на 24 май с наградата на Министерството на образованието и науката „Св. Иван Рилски“, която традиционно се връчва на 11 май в Рилския манастир. Един от носителите за тази година е директорът на Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ Емил Терзийски. Наградените директори са с дългогодишен управленски опит, включват иновативни практики и технологии в обучението, работят по проекти. Те имат принос не само за успехите на своите ученици и училища, но и за развитието на българското образование.

Призът е поредното доказателство за успешно изминатият 25-годишен път от Емил Терзийски като директор на училището ни, признание за огромните му заслуги  за израстването на гимназията ни и превръщането и в едно от водещите професионални училища в страната . Това са хора, които работят отговорно от години. От директорите зависи нивото на образованието и желанието на учениците да учат и да постигат високи резултати, заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, която връчи наградите.

 

Зелени умения в Сандански

  
От 7 до 13 май 2018 година Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" бе домакин на финалната среща по проект "Зелени умения за социално земеделие". 80 ученици и учители от Италия, Испания, Унгария, Гърция и Румъния изпълняваха дейности свързани с изследване на вредните вещества в храните /нитрати и захари/, приготвиха хляб с винена закваска, създадоха истински шедьоври от плодове и зеленчуци, като използваха древната техника "карвинг". Участниците написаха своето име на кирилица по време на урок по български език, където научиха как звучат мисли за любовта и виното на български език, прочетоха хитовото стихотворение "Горчиво вино" на Евтим Евтимов и пяха текста заедно с Веселин Маринов.

Всички участници получиха сертификат за базови умения, придобити в дейности, свързани с отглеждане на лозя - те плевиха училищния лозов масив, управляваха трактор, браха боб, а най-малките участници в проекта играха с понита. Те приготвиха храна си и се забавлявахме по време на пикника в учебно-опитната база на гимназията. Участниците посетиха Рилската обител, Роженския манастир, Мелник и областния център Благоевград. Запознаха се с технологията за производство на мелнишко вино във винарните "Вила Мелник", с. Хърсово и "Меди Валей" с.Смочево.

Срещата завърши с провеждане на фестивал на качествените храни "Аз ям шедьовър", на който всяка страна представи промоционална кампания на своя избран продукт, както следва: Италия - маслина и нейния продукт ЗЕХТИН; Унгария - ябълка и нейния продукт Конфитюр от ябълки; България - грозде и неговия продукт ВИНО; Испания - портокал и неговия продукт Конфитюр; Румъния - мед и сладки с джинджифил и мед; Гърция - мастикс и вълшебното дърво за добив на смолата. Площадът на гр.Сандански бе огласен от традиционни песни и танци, изпълнени от участниците в проекта. Международно жури, съставено от учител и ученик от всяка страна присъди и раздаде много награди.

 

Ученичката от ЗПГ спечели първо място в международното състезание Global Enterprise Challenge !

Имаме призово място на ТФ Фест Пловдив 2018 . Ученичката Кристина Дукова от 11 а клас, заедно с нейният отбор спечели първо място в международното състезание Global Enterprise Challenge ! И тази година училището участва с две тренировъчни фирми, като на панаира се организират много конкурси и състезания, в които фирмите при желание може да се запишат за участие отборно или индивидуално.

GEC е уникален конкурс за решаване на практически бизнес казуси. Участниците работят в интернационални екипи, които трябва да дадат решение на проблема и да презентират своята работа на английски език пред жури от експерти.

За първи път България е домакин на международното състезание за млади мениджъри Global Enterprise Challenge (GEC). Това е инициатива на Световната организация на учебните предприятия EUROPEN-PENInternational, а неговото пето издание се проведе в Пловдив. На панаира на УТФ компаниите участваха над 130 фирми от България и чужбина, като общо участниците са над 800.
 

7-то международно състезание по екология "Земята-позната и непозната", завърши с победа на ЗПГ

Приключи седмото международно състезание по екология „Земята – позната и непозната“. С участието си в него 31 ученици от България и Македония отбелязаха световния ден на Земята и почетоха паметта на неговия инициатор и организатор в периода от 2012 до 2016 година СОНЯ ТЕРЗИЙСКА -учител по биология и здравно. За да бъдат допуснати до втория кръг на състезанието, ученическите екипи предварително бяха представили свои разработки по темата „Екология и земеделие в бяло, зелено, червено“.

По време на състезателния ден те защитиха пред тричленно жури с председател преподавателя в катедра "География, екология и опазване на околната среда" на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Александър Пулев своите решения за преодоляване на конкретен екологичен проблем в своя град, район, страна. Освен това отборите представиха пред журито постер на тема „От фермата до вилицата“. Техните идеи, предложения и добре планирани доброволчески инициативи превърнаха състезанието в един екологичен форум, на който се предлагат конкретни и изпълними решения, допринасящи за създаване на по-приятен живот на хората в града.

В края на състезателния ден журито обяви класацията. Отборът от ЗПГ / Борислава Златанова, Гергана Борикова, Ева Портокалска, Иван Иванов и Йоана Спасова/ с ръководител Валентина Мутафчиева зае първо място. С разлика от 2 точки второто място бе заето от учениците от град Прилеп - Ивона Настеска, Стефани Клекачкоска и Ана Марија Божиноска с ръководител Мимоза Мијоска. На трето място с равен брой точки се класираха отборът на ПГСС "Сергей Румянцев", гр. Луковит - Андрес Норев Ангелов, Мариел Симеонов Иванов, Деница Иванова Борисова с ръководител Пламен Панталеев и отбор от ЗПГ - Никол Николаева Парапанова, Мария Василева Илиева, Радостина Радославова Божикова, Йоана Атанасова Поповчева с ръководители Маргарита Момъкова и Йордан Костадинов.
 


Отборът на ЗПГ Сандански, завоюва второ място на Националното състезание по озеленяване и цветарство

Земеделска професионална гимназия се представи отлично на Националната панорама на професиите и спечели второ място на Националното състезание по озеленяване и цветарство, провело се в Пловдив. Никол Иванова Христова, Зорница Димитрова Стаменова и Катерина Николаева Сарандова (XII клас) се представиха отлично и заслужено се окичиха със сребърни медали в надпреварата на между земеделски училища, както и на елитни гимназии по строителство и озеленяване. През последните години ЗПГ е неизменно сред призьорите, което говори за професионализма на Людмила Каратанчева – старши учител по цветарство, която успява да научи учениците на тънкостите в аранжирането на цветята.

 


Ученичка от Земеделска гимназия е ЛАУРЕАТ на национална олимпиада

Отлично приключи XI-тата Национална олимпиада по гражданско образование за ЗПГ "Климент Тимирязев". Тази година тя се състоя на 13, 14 и 15 април в град Русе. За седми пореден път училището ни имаше представители на финален кръг на олимпиадата. Миналата година имахме 4 проекта в първите 13, а сега затвърдихме водещата си позиция с 3-ма представители в първите 11 на България.

Мария Андонова, ученичка от 12 "а" клас, която миналата година взе бронзов медал в националната олимпиада, сега доразви своето постижение и се завърна като ЛАУРЕАТ. Признание, което се присъжда от националната комисия само на дванадесетокласници, получили крайна оценка от трите етапа на олимпиадата "Отличен 6.00". Мария е 2-ра сред участниците от 12 клас и 7-ма в крайното класиране.

Радостина Божикова и Марияна Юриева от 10 "а" клас представиха блестящо проектите си и се класираха на 7-мо /равен броя точки с Мария/ и 11-то място от 42-ма участници от цялата страна, класирани от националната комисия. Във финалното състезание има два кръга - в първият учениците решават казус, а в следващият презентират проектите си пред журито. Като Марияна е втора в презентирането с 94 точки.
 


Второ и трето място на Националното състезание за икономисти на английски език

Антония Ефтимова от 11 а клас и нейният отбор завоюваха второ място в крайното класиране на националното състезание за икономисти на английски език . А отборът на Екатерина Петрова, също от 11 а клас е трети. В трети кръг състезанието участваха 28-те ученици, спечелили най-много точки от първите два кръга/есе и тест на АЕ/. Те бяха разделени в 7 отбора по 4 ученици и през двата дни трябваше да създадат бизнес идея, която след това да презентират на АЕ пред журито.

Състезанието, състояло се под егидата на Американски университет-Благоевград е уникално, защото в първите два кръга се тестват индивидуалните способности на учениците / да припомним, че Антония влезе с трети резултат във финалната надпревара/, но за да спечелиш призово място в трети кръг се изискват добри екипни умения и отлично разпределение на отговорностите в отборите. До трети кръг се стигна и благодарение на неуморните усилия на ръковдителите на ученичките Наталия Костадинова и Даниела Коюмджиева. Поздрави и за тях !!!

 


Земеделска гимназия създаде трето поколение “евродепутати“

Хронология:
11 юни 2011 г. - 36 ученици и 4 ръководители, ЕП в БРЮКСЕЛ;
20 ноември 2014 г. - 25 ученици и 3 ръководители, ЕП в СТРАСБУРГ;
8 март 2018 г. - 24 ученици и 2 ръководители, ЕП в СТРАСБУРГ.

Пътешествие, в 5-дневен срок (07/03-11/03/2018), откриващо нови светове пред младите Евродепутати, всъщност тинейджъри, които получиха възможността да се докоснат до парламентарния живот в рамките на ден – 08/03/2017. В този празничен ден, групата от 24-ма ученици и двама учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” гр. Сандански, зае част от местата 751-те европейски депутати.

Началото бе дадено с приветствия и с представяне на всяка една от държавите- членки. България бе презентирана от Кристина Дукова и Сократис Тесалоникиос. С добре подбрани думи, двамата ни представители разкриха с гордост уникалността на Родината ни, на един от трите работни езика в ЕП.В следващата част на първата половина от деня ни, имахме възможността да зададем въпроси и да получим отговори, свързни с теми, които ни интересуваха, нас и Европа като цяло. Българските депутати имаха няколко забележителни включвания в пленарния дебат чрез задаване на актуални въпроси, показващи тяхната изключително висока подготовка и заинтересоваността им към развитието на Европейския съюз.

През втората половина на деня започна дългоочакваната евроигра. Идеята е да се достигне до заключителен финален кръг от 4 отбора. Едно от правилата на играта е, че отборът се състои от четирима души, като всеки един от тях трябваше да бъде от различна националност. В първия етап се съставят 6 национални отбори от по 4 участници. Те имат на разположение 2 часа за дискусии и след това двама представители излагат своите решения. Накрая се номинират 16-те най-добри в анкетите и дискусиите за да участват в последната игра. За наша радост в 4-те отбора и 16-те/от 528/ имаше 2 наши представители - Йоана Поповчева и Сократис Тесалоникиос, като точно техните два отбора до последно се бориха за победата. Втората част на деня завърши с Химна на Европа, както и с развяването на всичките 28 знамена. Момент изпълнен с радост и вълнение!

24-ма ученици. Момичета и момчета, на различна възраст, които почти не се познават. Хора, мислещи си, че надали някога ще станат чак толкова добри приятели, че ще могат да работят като истински екип, че ще успеят заедно да превърнат едно пътуване в незабравимо и вълшебно пътешествие. Обаче всяко пътуване, пътешествие в група постига точно това. Променя хората и ги прави различни.  Пътуването от Страсбург, през Мюнхен, Залцбург и Загреб довърши започнатото и изгради екип.
 Много-добри резултати от областен кръг на олимпиадите по БЕЛ, Английски език и История

Мариян Славков от 8а клас в ЗПГ е ученикът с най-добър точков резултат на областен кръг на олимпиадата по английски език за град Сандански /42 бяха класирани в гимназиален етап в Сандански/. С тези 82,5 точки/от 100 възможни/ той е съвсем близо до границата от 90 точки, над която автоматично те номинират за национален кръг. Поздравления за Мариян и г-жа Мария Петкова!!! Сократис Тесалоникиос от 10г клас има 68 точки и е 7 в областта /от 30 класирани/, като има втори резултат за 10 клас в Сандански.

На олимпиадата по БЕЛ в групата от 8 до 10 клас Йоана Поповчева от 10а клас има 49 точки/от 70 възможни/ и 8-мо място в областта/от 89 участници/, а Петя Петкова от 12в клас, след като бе номинирана за национален кръг по философия, сега има 7-мо място в областта и на олимпиадата по БЕЛ. Йоана е втора за град Сандански, а Петя първа. По история също имаме добри резултати. Владислав Манолов от 10в клас е шести. А Мария Миликина от 8в клас е втора. И двамата са първи в Сандански и имат по 53 точки , като границата над която те номинират за национален кръг е 60 точки.

Първо място в национален конкурс и номинация на национален кръг

Петя Петкова, ученичка от 12 в клас, за втори път след 2017 спечели първото място в национален ученически конкурс “БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ. ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ” организиран от Българското философско общество.Сред 30-те участници от цялата страна компетентно жури оцени работата на Петя с първа награда, като отново и даде 95 точки.

Петя е сред номинираните за национален кръг на олимпиадата по Философия за 2018 година. Тя е 8-ят номиниран ученик за национален кръг по философия от ЗПГ, като през 2010 година имахме и класиран участник сред 40-те най-добри в България. Учениците ни, които преминават през държавните зрелостни изпити по философски цикъл, редовно получават отлични оценки като резултати.  

Борислава Златанова от 9в клас спечели посещение на европарламента в Брюксел

На 12 февруари беше официалното награждаване на победителите в обявения от евродепутата Асим Адемов ученически конкурс „България в Европейския съюз – нашето настояще и бъдеще“. За наша радост в категорията 8-9 клас сред 7-те финалисти, имахме двама представители на ЗПГ - Борислава Златанова от 9в клас и Ванеса Колева от 8а клас. Журито реши Борислава да пътува до Брюксел /април месец 2018/, а Ванеса до Парламента в София.Борислава е 6-ят ученик от ЗПГ, който печели пътуване до Брюксел от същия конкурс.

 


24 ученици от ЗПГ ще пътуват до европарламента в Страсбург, след победа в конкурса Евроскола  

Отново сме сред победителите в регионалното състезание Евроскола за областите Благоевград и Кюстендил. Отборът ни, в лицето на Мария Илиева, Владислав Манолов, Йоана Поповчева, Кристина Дукова, Габриела Самодумова, Никол Парапанова и Величка Воденичарова се справи с конкуренцията на още 9 училища от двете области. Благодарение на усилената подготовка на  учениците под ръководството на техният ръководител Павлина Караджова, и на достойното им представяне в читалището на град Кюстендил , на дата 8 март 2018 г. - 24 ученици и 2 учители отиват в Европейския парламент в Страсбург!!!

За втори път, след 2014, ЗПГ се пребори с конкуренцията на водещи училища от област Кюстендил и Благоевград, сред които бяха Езиковата и Математическата Гимназия в Кюстендил, НХГ Благоевград и ПГ по икономика в Благоевград, ПМГ Гоце Делчев. Журито определи нашия отбор като отлично подготвен и го постави в категорията на победителите, след това им даде първата възможна дата за посещение в европарламента в Страсбург, което се равнява на победа в състезанието.

Така училището ни отново ще получи ролята на представител на България в Европейския парламент в Страсбург. Заедно с връстниците си от другите страни на Европейския съюз, нашите ученици ще дискутират проблемите на Европа и ще дават решения от позицията на евродепутати за един ден. Определено пътуването до Франция и изживяването в парламента ще бъде неповторимо за тях, ще им помогне да натрупат опит и да подобрят своите комуникационни и езикови умения !!!