Приветствие на директор Емил Терзийски

Уважаеми учители,служители,ученици,родители,партньори и приятели!

Изтичат последните часове на 2019 година!

Година, в която успехите,емоциите,приятните изживявания бяха повече от трудностите,тревогите,притесненията!

Годината ще я запомним с добрите резултати за пореден път на националната олимпиадата по гражданско образование,както и с призовите места на състезанията на националната панорама на професиите-Млад фермер,озеленяване и цветарство,най-добра бизнес идея и на панаира на учебно-тренировъчните фирми! Показахме най-добри резултати на областния кръг по различните предмети от всички професионални училища в област Благоевград! Ученичката Никол Парапанова бе удостоена с националната младежка награда за благородство и доблест , която напълно заслужено стана и "Ученик на годината 2019"

 Работихме по различни проекти по програма”Еразъм+” и международно сътрудничество. 99 ученици и 19 учители посетиха различни страни от Европа-Португалия, Германия, Турция, Белгия, Холандия, ,Словения и Словакия!Бяхме гостоприемни домакини на повече от 60 ученици и учители ,останали с добри впечатления от училището ни и нашия град.

За поредна година изпълнихме на 100% план-приема и сме едно от трите училища в област Благоевград приело най-много ученици през уч.2019/20 г. Продължаваме да сме първото и единствено професионално училище в област Благоевград, извършващо обучение по професии с интензивно изучаване на чужд език,както и първото, което за трета година въведе дуална система на обучение по професиите “Готвач”, “Лозаро-винар” и "Изпълнител на термални процедури"

Продължаваме да инвестираме средства от бюджета на училището за обновяване на материалната база.Пред пускане е в експлоатация на първия в страната ученически възстановителен- спа център.Закупени бяха два броя zSpace стереоскопичен 3 d дисплей в кабинета по биология и анатомия и физиология на човека-единствен по рода си в световен мащаб,а преди няколко дни и софтуер за тези дисплеи за обучението по диагностика на автомобили. Въведохме електронния дневник, като за целта закупихме 45 лаптопи на учителите.

Водим и добра социална политика. Цените на здравословната храна и фрешовете,които предлагаме в нашия ученически стол будят само адмирации.Извозваме безплатно с наши автобуси учениците до съседните общини.Втори сме по численост на персонал в областта и първи по брой на непедагогически персонал.Увеличихме през месец септември заплатите на всички работещи с 3%!

И всичко това е благодарение на Вас-на Вашата всеотдайност, инициативност, упоритост! Удостояването ми с приза на СБУ "Директор на годината" е признание за екипната работа на всички ни! Предстои ни още по трудна 2020 година! Пожелавам Ви през Новата година да бъдете здрави,силни, мотивирани и иновативни! Аз вярвам ,че всички заедно можем и ще продължим напред!

Емил Терзийски-директор на ЗПГ ”Климент Тимирязев"

Никол Парапанова от 12в клас е УЧЕНИК НА ГОДИНАТА за 2019 година

Никол Парапанова от 12В клас е УЧЕНИК НА ГОДИНАТА на ЗПГ за 2019 година. Втори в класацията е Божидар Караджов от 10б клас, трета е Йоана Поповчева от 12а клас, следвана от Маряна Юриева, Филип Зекович и Николета Мутлешова, всички от 12А клас. ОТБОР на ГОДИНАТА е Млад Фермер. Церемонията се провежда за ДЕВЕТИ път и е основана от Емил Терзийски, директор на училището. Инициативата е начин да се мотивират учениците към още по-високи постижения в областта на знанието и науката.

В номинациите участват ученици с висок успех, без отсъствия, активни в извънкласни дейности и спечелили призови места в Национални състезания и олимпиади.Призовите места се обявяват от официалните гости на тържеството, като кази година това бяха кметът на града Атанас Стоянов, началникът на РУО Благоевград Ивайло Златанов, председателят на общински съвет град Сандански Николай Шаламандов, зам кметът по културата, образоването и спорта Павлина Караджова и други.


 


 


Първа мобилност по проекта "Предприемачеството – школа за ученици и учители"

От 03.11.2019 до 17.11.2019 г. се осъществи първата мобилност по проекта. Участваха 15 ученици от професия Икономист и 16 ученици от професия Организатор на туристическа и агентска дейност и Техник- технолог по качеството на храни и напитки, придружавани от трима преподаватели- по икономика, от направление хранителни технологии и туризъм и чужд език. Учениците проведоха производствената си практика в естествена чуждоезикова среда в гр. Кемниц, Германия в продължение на две седмици. Участието им в мобилността формира и разви умения като творческо мислене, предприемчивост, инициативност, упоритост и чувство за отговорност.

Учениците от професия Икономист се обучаваха в учебния професионален център F+U в Кемниц, Саксония. Предприемаческите им умения бяха затвърдени и усъвършенствани с ролеви игри чрез ÜFA (виртуална фирма). Последният ден от мобилността, икономистите представиха генерираните си бизнес идеи, което е своеобразна демонстрация, на получените знания и придобитите умения. Доказаха , че умеят да планират и правилно да ръководят една фирма. Имаше победители и награди.

С много емоции и впечатления посетиха логистичния център на Амазон и стъклената фабрика на Фолксваген в Лайпциг. Имаха семинари за деловата кореспонденция и фалшивите пари. Ученици от професия Организатор на туристическа и агентска дейност и Техник- технолог по качеството на храни и напитки, работиха в реална работна среда в най-известните и добри ресторанти на Кемниц- Miramar, Kellerhaus, Hans im Gluck, Stollberger, Pelzmuhle, Klaffenbach . Те усъвършенстваха уменията си в технологии и техника за производство на храни и напитки, организиране и функциониране на кухня, ресторант и технологията на кулинарната продукция. Всеки участник получи Europass Mobility сертификат. През следващата година проектът продължава с нови предизвикателства пред учителите и учениците на Земеделската гимназия.

 

Днешните заинтересовани страни за утрешното развитие на уелнес туризма

На 11-13 ноември 2019 година в Пиещани, Словакия, се проведе третата работна среща по проект „Днешните заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”, който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Партньори на Земеделска професионална гимназия по проекта от българска страна са Национална агенция за образование и обучение (НАПОО), Институт за обучение на персонала в международни организации (ITPIO) и представител на бизнеса. Страните партньори по проекта са Словения, Словакия и Латвия, представени от национални органи за квалификация, търговски камари,организации на работодателите и професионални училища, както и Федерален институт за професионално образование и обучение – Германия.

Проектът WellTo е насочен към разработването на съвместна квалификация Администратор на уелнес център въз основа на текущите нужди на заинтересованите страни в областта на професионалното образовоние и обучение и на туризма, за да се осигури по-добро предоставяне на уелнес услуги и подобряване на работата с клиенти. Квалификацията ще отразява последните изисквания на работодателите в уелнес туризма, като например задълбочено познаване на процедурите и предлаганите услуги, отлични комуникационни, управленски и организационни умения.

Работната среща беше на тема разработване на обща учебна програма на база постигнатите резултати в изготвянето на национални такива. Имаше дискусии във връзка с прилагането и разпространението на проекта. Бяха обсъдени и предстоящите мобилности на учениците в различните държави, стандартите за оценяване и стратегиите за акредитация.

 

Първа среща по проект"Learning through Cooperation, Collaboration and Innovation "

Стартирахме дейности по нов проект по програма Еразъм +! ,дейност КА2 - Learning through Cooperation, Collaboration and Innovation ! Партньори са училища от България (Сандански), Испания (Пуебла де cazalla), Гърция (Солун), Румъния (Хунедоара), Португалия(Bragança) и Швеция (Värnamo). Първата среща се проведе от 06 до 09 ноември 2019 в Сандански, защото нашето училище е координатор.

Проектът ще включва пряко над 300 студенти на възраст 14- 19 години и около 60 учители, които работят в различни образователни сфери като математика, история, литература, география, езици, ИТ, философия и изкуства. Проектът има за цел да допринесе за интернационализацията на образованието чрез използване на иновативни методи.

Освен запознаването с дигитални инструменти и виртуални платформи, необходими за изпълнението на проекта, първата среща предостави време за уточняване на детайлите по него и културни моменти като посещението на Рилски манастир, показване на традиционни танци и посещение в резиденция Сандански.

 

Ученици от ЗПГ“Кл. Тимирязев“ и предизвикателството „Мениджъри за един ден“

На 07.11.2019 година за 18-ти пореден път се състоя инициативата “Мениджър за един ден”, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Над 2800 талантливи, млади и бъдещи предприемачи кандидатстваха за мениджърски позиции в различни институции. Около 1000 ученици и студенти се пребориха и застанаха за един ден до топ-мениджъри в страната. Тези лидери дадоха началото на професионалната реализация на младежите, а в замяна получиха удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Земеделска професонална гимназия - Сандански е традиционен участник в инициативата. В този ден 21 ученици от 10 „а“ клас с професия "Икономист-информатик",специалност "Икономическа информатика".

Традиционно партньорство между Земеделската гимназия и фирми от региона, спомогна за провеждане на Националната инициатива „Мениджър за един ден“ в Сандански. Милена Кадрич, Рая Янудова и Стефани Атанасова бяха ръководители на производствения отдел в „STS Medical Group“ АД. Димитър Дуев, Донна Георгала и Катя Дукова бяха част от екипа на Бизнес Информационен и Консултански център Сандански. Виолета Андонова и Красимира Ангова бяха офис-мениджъри в "ТЕХНО-ЮС" ЕООД. Елена Велкова и Цветко Петков бяха мениджъри по продажбите в "Мусала Иншурънс Брокерс" ООД. Жанет Милева, Катерина Илиева и Теодора Тасева бяха финансови ръководители в "АИКА" ООД. Мария Кукучева бе управител на търговския обект от веригата магазини "Технополис България" ЕАД.

Освен в различни предприятия, учениците се включиха и в управлението на Земеделска гимназия. Атанас Николов и Мариян Славков се изправиха пред предизвикателството да бъдат заместник-директори, Ванеса Колева и Мария Стойчева се заеха с управлението на финансите на училището като главни счетоводители, а пък Любомира Попчева и Никол Калоянова се погрижиха за добрият емоционален статус на всички ни. Гимназията благодари за дългогодишното сътрудничество на работодателите. Без тях и желанието на учениците инициативата нямаше да бъде реалност.

 Ученици и учители от земеделска гимназия на посещение в иновативно училище

В периода от 6 до 8.11.2019г. група от 4 ученици и 4 учители от ЗПГ посети Професионалната гимназия по икономика (ПГИ) в град Перник по Национална програма „Иновации в действие“. На първата работна среща представители на училището домакин ни запознаха с работата си по проект „Умни класни стаи за привлекателно образование и професионален успех“, а иновативните учители представиха платформите Quizizz, Google classroom, Kahoot и Edmondo, които използват в работата си.

Вторият и третият ден преминаха в посещения на онлайн уроци по география и икономика, информационни технологии и английски език. Бяхме впечатлени от интереса, който проявяват учениците към използването на ИКТ в учебния процес. Срещите и разговорите ни показаха, че иновациите мотивират учениците и развиват комуникативните и дигиталните им умения и навици. Обмяната на добри практики и постави основите на сътрудничество между учителите.

 

Португалия - 20-26.10.2019 - пет различни дни

Проект "Минало, настояще и бъдеще - спомени и мечти". Третата среща по проекта, в който участват училища от Полша, Португалия, Румъния, Турция и България се проведе в град Алмада, Португалия от 20 до 26 октомври 2019 година. 7 ученици и двама ръководители от ЗПГ се включиха активно в дейностите и заниманията в тези 5 дни. Домакините се бяха постарали да запълнят активно времето на участниците с много работни ателиета, имащи за цел взаимното опознаване, обмяната на опит и личностното израстване на учениците. В Португалия уточнихме датите за следващите срещи - в Румъния, февруари 2020 и в Полша, март 2020.

Започнахме със създаването на общо табло с мисли на бележити личности от съответните държави, показващи колко еднакви са хората в душите си, продължихме с опознаването на миналото и настоящето на Алмада, бяхме свидетели на среща с рекордьор от Гинес. В последният ден правихме научни опити и разбрахме, че предимствата на техническата революция прави живота ни по- добър, но и създава също толкова трудности, тровейки живота ни с неразрушимата и невидима микропластмаса. Говорихме си и за легенди от родните ни места, които понякога оказват дълготрайно влияние и в настоящето ни. Проектите дават възможност и за опознаване на приемните семейства отвътре, което е доста по-важно. Запознахме се и гостувахме на районни и общински кметства, посетихме военноморска база на НАТО.

Разбира се забавната част беше също значителна - обиколихме полуостров Сетубал, видяхме манастир за монаси в Арабида и посетихме крепост в Палмира, възхищавахме се от красивата столица Лисабон, карахме кану в океана, надпявахме се на пица вечер. Последните мигове на учениците на летището с португалските си приятели и семейства бяха изпълнени със сълзи в очите им и обещания, че Португалия ще остане в сърцата им с възможни гостувания още през следващата година и продължаване на висшето образование, плюс нови гостувания по ЕРАЗМУС+ в студентската сфера. Програмите като Еразмус за обмяна на ученици, със сигурност постигат целта си и помагат в обмяната на опит, емоции и трупане на самостоятелност. Една седмица в европейско семейство е неоценима за нашите ученици и често променя мирогледи.

 Пътуване до европарламента в Брюксел-за четвърти път сме евродепутати

От 07 до 11 октомври 2019 г. по програма "Посетителски посещения и мутиплициране на общественото мнение" 36 ученици и 3 учители пътуваха до Брюксел и имаха възможността да присъстват на заседание на Европарламента, на което се разглеждаше доклад на тема "Заетост и социални политики в еврозоната".Учениците чуха изказвания, мнения и позиции на евродепутати от различни европейски страни, както и позицията на депутата Радан Кънев в защита на България.

Проведоха се срещи с Десислава Великова, която разясни структурата и функционирането на самия парламент, както и с евродепутата Асим Адемов, който разказа за опита и работата си като учител и член на Европейския парламент. Това е четвърто пътуване на ученици от земеделска гимназия до парламентите в Брюксел и Страсбург.

Преди да пристигнат в Брюксел учениците имаха няколкочасов престой в красиви градове, като Загреб, Мюнхен, Кьолн и Аусбург, където имаха възможността да разгледат и да научат повече за важни и интересни исторически и архитектурни забележителности.

 
Открихме учебната 2019-2020 година с 6 нови паралелки в 8 клас и най-голям прием в област Благоевград

Откриваме учебната 2019-2020 година - отново сме училището с най-голям прием в област Благоевград, 6 паралелки и над 150 нови ученици. Новата учебна година започна с въвеждането на системата на електронен дневник Shkolo.bg и отпадането на хартиените варианти на дневник и ученически бележник. Надяваме се, че комуникацията по този дигитален начин ще усили връзката училище-учител-родител-ученик и ще даде  нови възможности за по-добро обучение. За целта директор Терзийски закупи лаптопи за нуждите на всички учители. Те със сигурност ще бъдат използвани, освен за електрония дневник, и в заниманията в час.

Училището почти завърши първия ученически СПА-център в България, за професията "Изпълнител на термални процедури". Вече разполагаме с два броя zSpace стереоскопичен 3d дисплей в кабинета по биология, анатомия и физиология на човека-единствен по рода си като технология в световен мащаб, също за тази професия ! Само след няколко седмици, в началото на месец октомври, 45 ученици ще посетят европарламента в Брюксел, а в началото на ноември близо 30 ще практикуват в Германия !!! През октомври е и визитата по проект в Португалия за 7 ученици, така че продължаваме да спазваме дадените обещания, да бъдем сред водещите училища в България  в международен план !!! Общо в училището влезнаха над 700 ученици в 29 паралелки. Пожелаваме на всички на добър час, следвайте целите си, упорствайте в учението и помнете, че само ЗНАНИЕТО ще ви направи СИЛНИ !!!

 Емил Терзийски - избран за ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА в 22 национален конкурс,организиран от СБУ

Емил Терзийски, директор на ЗПГ" Климент Тимирязев" бе избран за ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА в 22 национален конкурс,организиран от СБУ !!! Това е заслужено признание за неуморната работа и управленските умения на г-н Терзийски, както и признание за целия колектив на училището ни !!! Тази награда не бе последната за този месец за нашия директор, като той получи и почетно отличие "Неофит Рилски" от МОН за дългогодишна, цялостна високопрофесионална  трудова дейност  в системата на  предучилищното и училищното образование !!!

 

Единственото училище в област Благоевград с два спечелени проекти по програма Еразъм+


Екипът на ЦРЧР обяви резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ по Покана за кандидатстване към 05 февруари 2019 г. Единственото училище в област Благоевград с два спечелени проекти по програма Еразъм+ към дата 16.05.2019 година е ЗПГ "Климент Тимирязев". Така през следващата учебна година 45 ученици и 17 учители ще проведат своята практика и повишат квалификацията си в Германия и Испания!

Отново спечелихме ВТОРО място на националното състезание по "Озеленяване и цветарство"

Национално състезание по "Озеленяване и Цветарство" за 2019 година се проведе в град Свиленград . Отборът на ЗПГ с ръководител Людмила Каратанчева се справи с конкуренцията на 17 професионални училища от цяла БЪЛГАРИЯ в областта на земеделието, строителството и геодезията и за поредна година спечели ПРИЗОВО място !!! Редовната обмяна на опит с холандските ни приятели и упоритата работа на г-жа Каратанчева с момичетата, дават резултат и през тази година !!! Поздравления и за ученичките от 12д клас,Никол Хаджиева, Ванеса Мутафчиева и Жаклин Илиева, които представиха достойно училището и спечелиха това престижното ВТОРО място.

 

Златен, сребърен и бронзов медал във финала на националното състезание "Млад фермер"

На националното състезание "Млад Фермер", финален кръг, имаме медали и в трите категории - Божидар Младенов от 11б клас , спечели ПЪРВО място и ЗЛАТЕН медал в модул "Растениевъдство " , Христо Петлички от 11е клас е с ВТОРО място и взима СРЕБЪРЕН медал в модул "Механизация" и Илия Милев от 11б клас е с ТРЕТО място и БРОНЗОВ медал в модул "Животновъдство".

Да се класираме за Националното състезание "Млад фермер" в конкуренцията на 22 училища от Южна България е успех! Да бъдем едно от 10 училища в цялата страна,участници в този финал е много голям успех!Защото има над 60 земеделски училища от страната,които имат стотици декари земя,които имат възможност да обучават учениците си при много по-добри условия!И когато се представяш достойно и печелиш призови места, удовлетворението е голямо!Поздравления за Божидар,Христо и Илия! И за техните учители разбира се!

 

Участие в национален кръг на олимпиада и във финала на национално състезание

В седмицата от 19 до 25 април, ЗПГ участва с трима представители в национален кръг на олимпиада и с двама представители във финала на национално състезание. След като участваха в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование/сред 40-те най-добри/ , Филип Зекович и Маряна Юриева от 11а клас бяха и сред 24-те участници на финала на националното състезание "Най-добрата бизнес идея". Можем да ги поздравим за достойното им представяне, защото да се класираш за национален кръг на олимпиада, или на финал на национално състезание е страхотно постижение !!!

Николета Мутлешова /също участник в националния кръг/ и Маряна Юриева получиха парична награда за да продължат изграждането на библиотеката от проекта си, като Маряна участва за втори пореден път на национален кръг на олимпиадата. Филип и Маряна са вече приети в УНСС с оценка 6.00 , заради изявата си на състезанието за бизнес идея.

 


Спечелихме две ПЪРВИ места и едно ВТОРО на ТФФЕСТ 2019

От 17 до 19 април ученици от 11а и 11д клас, професия "Икономист" гостуваха за няколко дни в Пловдив за да участват в панаира на учебно тренировъчните фирми. Там те  показаха създадените от тях в началото на учебната година УТФ-та. За тази година УТФ фирмите бяха 4, като 16 ученици и 4 учители от ЗПГ, участваха на ТФФЕСТ 2019. Общо на панаира се представиха 117 ученически компании от България и чужбина. Нашите представители се представиха повече от достойно и се завърнаха с призови места в конкурсите на панаира.

УТФ "Бутик за здраве" на учениците от 11 д клас, 1 група, с ръководител Наталия Костадинова, спечели ПЪРВО МЯСТО в конкурса за "Корпоративна социална отговорност" . Те бяха един от 12-те финалисти, избрани да презентират идеята си на финалния кръг !!! УТФ Ринго-Карт също бяха сред 10-те финалисти на друг конкурс - за най-добра презентация.

Отбор 10, с участието на Радостина Божикова от 11а клас и УТФ "Ринго-Карт" са ПОБЕДИТЕЛИ в международното състезание за млади мениджъри Global Enterprise Challenge (GEC) . След като отбор 1, с участието на Таня Цоцева от 11д клас и УТФ "Един здрав свят" спечели 2 място, в два от трите на отбора на финала/избрани от 12/ имаше представители на ЗПГ!!!

Мис ТФ ФЕСТ 2019 г също е от ЗПГ Сандански, представител на УТФ "Ринго-Карт", и се казва Мария Илиева от 11а клас !!! За разлика от другите подобни конкурси, тази награда, освен с чар, се печели с много комуникативни и професионални умения !!!

Така на панаира на УТФ компаниите в Пловдив имаме общо 2 ПЪРВИ и едно ВТОРО място !!! Поздравления и за 4 УТФ фирми /Бутик за здраве, Ринго-Карт, Един здрав Свят и Дейвид Академи/ и техните ръководители Наталия Костадинова, Даниела Коюмджиева, Снежана Маламова и Красимир Митрев, направили възможно, това достойно класиране.

 

ВТОРО място в националното състезание за икономисти на английски език

На 11 и 12 април в Американски университет Благоевград, се проведе трети, последен кръг на националното състезание за икономисти на английски език. Един от нашите представители - Йоана Поповчева и нейният отбор спечели призовото второ място в крайната надпревара. Радостина Божкова, Йоана Поповчева и Николета Мутлешова, всички от 11 а клас, преодоляха първите два кръга/писане на есе, тест и комуникация на АЕ/ като бяха в първите 10 с най-много получени точки.

Във финалния кръг 28-те класирани ученици от всички икономически паралелки в училищата на България се разделят в отбори от по 4 ученици и разработват бизнес казус. След това се презентира на АЕ. За достойното представяне, освен на учениците трябва да благодарим и на учителите, които ги подготвяха за състезанието - Даниела Коюмджиева и Мария Петкова.

 

Учители и ученици от ЗПГ преминаха по пътя на коприната

От 24 до 30 март 2019 година екип от Земеделска професионална гимназия ‘Кл. Арк. Тимирязев’, с ръководители Виолета Петрова и Илияна Москова и шест ученици-Валентина Коларова,Елена Велкова,Красимира Ангова,Мартин Кацарски,Иван Траянов и Антонио Стаменов взе участие в 6- дневна работна среща в град Газиентеп, Турция. Срещата бе по проект „Минало, настояще и бъдеще-спомени и мечти’’, по европейска програма Еразъм+, Ключова дейност 2.

Домакин на срещата бе Gaziantep Anadolu Lisesi , в която участваха и партньорите по проекта от Полковице(Полша),Алмада( Португалия),и Плоещ( Румъния). На срещата всички участници представиха своите презентации на тема –’ Learning by doing’(Учене чрез правене). Чрез тях показаха,че е възможно,дори е наложително учениците да бъдат активната част в учебно-възпитателният процес. По този начин могат да усвоят повече знания и практически умения и го доказаха с активното си участие в работните срещи и творческите ателиета. Всички ученици изработиха заедно традиционните турски амулети против лоши очи и участваха в играта‘Tangram ‘,която използват учителите по математика като инструмент за разбиране на геометричните фигури.

Освен задължителните занимания имахме и свободно време, за да посетим музея ‚Зеугма‘ ,съхранил уникални мозайки от времето преди Христа.Една от тях,наречена ‚Циганката‘,се е превърнала в символ на музея и на Газиентеп. Някои смятат,че тази мозайка показва образът на Александър Македонски. Разгледахме и Гьобелик тепе,един от най-старите в целия свят култов център,съпоставим като размери със Стоунхендж.Плавахме и с лодка по река Ефрат,видяхме потопеното селище Халфети и Румкале.Селището Халфети е единственото в света,където цъфти черна роза.Уникалният и цвят се дължи на особения химичен състав на водата на река Ефрат. За нас беше особено вълнуващо да посетим места,които са свързани с раждането на човешката цивилизация и да се докоснем до паметници на световното културно наследство.

Пътуването бе уникално преживяване и изключителна възможност за преоткриване на новите начини за размяна на добри практики и усвояване на нови умения. Потопихме се и в атмосферата на древна и съвременна Турция, докоснахме се до нейното богато историческо и културно наследство. Съвместната групова работа ни даде възможност по-бързо да се опознаем и да преодолеем междукултурните различия. Учениците с нетърпение очакват следващата мобилност през октомври в Алмада,Португалия.
 

Ще имаме силно участие в национален кръг на състезанието за "Бизнес идея"

И пак отлично представяне! Ще бъдем с двама участници на националния кръг на състезанието за "Бизнес идея". И отново Филип Зекович и Мариана Юриева от 11 а клас.Те ще се съревновават с останалите класирани 22 ученици от цялата страна.Поздравления за техните ръководители- г-жа Коюмджиева и г-жа Костадинова!

Така само в рамките на три дни ,Земеделската професионална гимназия класира ученици за националния кръг на състезанията "Млад фермер" , "Бизнес идея" и на олимпиадата по гражданско образование! Към тях ще се присъединят и участниците в националното състезание"Озеленяване и цветарство", заедно с 4 УТФ компании, които ще участват в националния панаир на учебните компании в България.

ЗПГ отново има класирани ученици за национален кръг на олимпиадата по гражданско образование

За 8-ми пореден път, нашето училище ще има участници в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование. Два от проектите ни, допуснати до национален кръг за избрани от националната комисия сред най-добрите 40 на България и ще участват във финалната надпревара. класиране

В единият от тях, Филип Зекович и Маряна Юриева имат идея да направят приложение, с което да се борят със зависимостта на учениците от телефоните им. А в другият, Николета Мутлешова и отново Маряна Юриева са написали проект за изграждане на солна библиотека.

Олимпиадата ще се проведе в град Трявна от 19 до 21 април, както обикновено в два кръга - решаване на казус и презентиране. Точките, които са им определени от националната комисия се запазват, така, че те тръгват в надпреварата от 12 и 20 позиция.Нека пожелаем достойно представяне на Филип, Николета и Маряна и нека да поздравим техните ръководители Павлина Караджова и Красимир Митрев!

Ученици от Холандия върнаха визитата на своите връстници от ЗПГ Сандански

Осем ученици и двама учители от Norving College в Хееренвеен, Холандия в дисциплините „Озеленител” и „Храни” върнаха визитата на своите връстници от Земеделската професионална гимназия в началото на месец март. С това посещение се продължи десет годишната традиция в обмяната на опит между училища в областта на аранжирането. За пръв път тази година се включиха и деца от специалност „ Храни и напитки”.

През втория ден в училището се проведоха практически занятия за усвояване на нови техники в областта на аранжирането, като учениците работеха в екипи по двама ( един холандски и един български ученик) и изработиха аранжировки от пролетни цветя под ръководството на г-жа Людмила Каратанчева. Домакините изнесоха презентация на тема „ История на аранжирането в България”. Учениците от специалност „ Храни и напитки” показаха чрез презентация как се приготвя традиционна българска баница. След което всеки екип приготви по една под ръководството на г-жа Елена Кацарска. Така опитаха най-известното традиционно българско ястие.

През третия ден посетиха град Банско. Гостите бяха впечатлени от красивата природа на ски пистите в Банско и „Шилигарника”. Същия ден се проведе и прощална вечеря, на която гостите от Холандия танцуваха български хора. Директорът Емил Терзийски подари ръчно изработени подаръци за спомен. Вечерта беше емоционална и поради факта,че между тях вече са изградени добри приятелски взаимоотношения. Благодарение на това учениците обогатиха и езиковата си култура по английски език.

 

3 ученици от ЗПГ, класирани за финалния кръг на националното състезание за икономисти на английски език са в челната десетка

Отлично представяне на учениците от професия "Икономист" в националното състезание за икономисти на английски език. Представителите ни успешно преминаха първите 2 кръга на надпреварата/ писане на есе на АЕ и интервю на АЕ с представител на Американски университет Благоевград/, като заеха ВТОРО, ШЕСТО и ДЕСЕТО място във временното класиране

Тези места им дават  правото да участват във финалния трети кръг. Той ще се състои на 11 и 12 април, отново в Американски университет в България. Нека пожелаем успех на нашите момичета - Николета Мутлешова, Йоана Поповчева и Радостина Божикова от 11а клас !!!

Отборът на ЗПГ се класира за финалната надпревара на националното състезание "Млад Фермер"

В изключителната конкуренция на 22 земеделски училища от Южна България отборът на ЗПГ зае престижното пето място,което ги прави финалисти на финалния етап на националното състезание "Млад фермер",което ще се проведе в Добрич през месец април .Отделно Божидар Младенов стана бронзов медалист в направление "Растениевъдство!Поздравления! За финал се класират първите 5 отбора от състезанията проведени в Южна и Северна България.

 

Работна среща по проект „Заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”

На 19-20 март 2019 година в Добрна, Словения, се проведе втората работна среща по проект „Заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”, който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Партньори на Земеделска професионална гимназия по проекта от българска страна са Национална агенция за образование и обучение (НАПОО), Институт за обучение на персонала в международни организации (ITPIO) и представител на бизнеса. Страните партньори по проекта са Словения, Словакия и Латвия, представени от национални органи за квалификация, търговски камари,организации на работодателите и професионални училища, както и Федерален институт за професионално образование и обичение – Германия.

Участие в работната среща взеха г-жа Мария Тимушева – учител по туризъм и г-жа Венцислава Кочева – учител по английски език. По време на срещата бяха представени и дискутирани резултатите от дейността по проекта за определяне на национален и международен професионален профил на длъжността „Администратор в уелнес център”, както и се обсъди следващата дейност – проектиране на съвместна квалификация на длъжността- методология на квалификационния профил, внедряване на принципи на ECVET системата за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение.

Целта на проекта е да се подготви съвместна квалификация „Администратор на уелнес център”, която да отразява нуждите на сектора на уелнес туризма в страните-партньори по проекта. Проектът ще продължи две години и се основава на сътрудничеството на националните квалификационни власти, доставчиците на ПОО и уелнес и хотелските компании и ще включва международна мобилност, която ще насърчава обучението в работна среда. Като резултат от проекта ще бъде създадена Европейска мрежа за умения в областта на уелнес туризма, която ще свързва заинтересовани страни, участващи в развитието на квалификациите, свързани с балнеоложкия туризъм на европейско ниво.

 Първата среща беше проведена в София на 9-10 октомври 2018 година. На следващата среща, на 16-17 януари 2019 година, отново в София, взеха участие и представители на бизнеса в сферата на уелнес услугите. Целта на срещата беше определяне на професионалния профил на длъжността „Администратор в уелнес център”.

 

Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ проведе JOBEXPO

За пета поредна година Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към Земеделската професионална гимназия провежда срещи с работодатели от различни професионални направления/ДЖОБ ЕКСПО/.

На 22.03.2019 г. 110 ученици от 11 и 12 клас имаха възможност да се запознаят с изискванията на бизнеса при наемане на персонал, с предлаганите работни позиции и социални придобивки, както и с професионалните характеристики към дадените длъжности и етиката във взаимоотношенията в бранша.

Тази година на учениците от професия „Икономист” гостува Рени Атанасова- собственик на счетоводна къща „Алфанет“. А на учениците от професия „Организатор на туристическа агентска дейност” и професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки” гостуваха Христина Панайотова – изпълнителен директор на Вила Синтика и Кирил Везанов –собственик на хотел Colosseo/ .

По този начин бе изпълнена една от целите на проекта, а именно Центъра да се превърне в свързващо звено между реалния бизнес и лицата, търсещи работа в областта на земеделието, туризма и хранителната промишленост чрез подобряване на професионалната ориентация.
 

Започнаха дейностите по проект „Минало, настояще, бъдеще – спомени и мечти”

От 17.02.2019г. до 23.02.2019г., в Земеделска професионална гимназия, град Сандански, се проведе първата от общо пет срещи по проект „Минало, настояще, бъдеще – спомени и мечти”. Проектът, по програма Erasum+, е за период от две години (2018-2020г.). В него са включени ученици и учители от общо пет държави, а именно: България, Румъния, Турция, Полша и Португалия.

Посрещнати бяха двадесет и пет деца, настанени в семейства на ученици от Земеделската гимназия, както и девет учители.Темата на първата среща бе „Идентичност”. Чуждестранните гости имаха възможност, както да се запознаят с Родината ни, така и да представят своите собствени държави, градове и училища. През всеки от следващите дни бе подготвена богата програма, имаща за цел да запознае гостуващите ученици и учители с бита, историята, традициите и обичаите на българите и българските земи от древността до наши дни.

Изработваха се мартеници и мартенски дръвчета. В един от следобедите българските гимназисти умело успяха да потопят гостите си в атмосферата на народните песни и танци, както и на едни от най - присъщите за България ястия. Приготвиха се традиционни гозби като шопска салата, кисело мляко и баница. Бяха реализирани две посещения в археологическия музей в град Сандански, съпътствани с изработка на мозайки, както и разигравка на пантомима на тема „Древногръцки и древноримски божества”. Други две дейности, предизвикали огромен интерес у участниците бяха еднодневните посещения на Рилския манастир, както и на известния най-малък град в България – Мелник.

 Ето как дори и в рамките на само седмица, различни ученици и учители успяха да се обединят от общата идея на проекта! Бяха изградени истински приятелства, а спомените и мечтите, зародени в рамките на тези дни, не биха могли да се забравят! Усмивките, съпътствани от сълзи в последната сутрин са доказателство за ефективността и важността на европейските проекти за училищата! А Земеделска професионална гимназия е пример за училище, което формира български и европейски граждани!

 


Антония Ефтимова от 12а клас е УЧЕНИК НА ГОДИНАТА В ЗПГ за 2018 година

На 17.12 .2018 година се състоя 8-та церемония "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" . Връчването на приза, учреден по идея на директор Емил Терзийски винаги е било свързано с много емоции и приятни изживявания за номинираните. Победител в гласуването на учениците и учителите в ЗПГ  стана Антония Ефтимова от 12а клас, втори е Мариян Славков от 9а клас, трета Йоана Поповчева от 11а клас, четвърта е Маряна Юриева, 11а клас и пета Радостина Божикова, също от 11а клас. В отборната надпревара, първи е отборът на Посланици на здравето , а втори е отбор Евроскола. Стилиян Писков от 11е клас получи наградата на учителите за ученик на годината със специални образователни потребности. Изборът на г-н Терзийски е едно заслужено признание за положеният труд и огромното количество усилия на номинираните, за да бъдат постигнати призовите им места !!! Тази инициатива слага край на една година, изпъстрена с поредица от изяви и забележителни резултати, записани в историята на училището ни. Гости на инициативата бяха кметът на града ни Кирил Котев, народният представител Атанас Стоянов, председателят на синдиката на българските учители Янка Такева и бившият министър на земеделието и храните Димитър Греков.

 Министър Красимир Вълчев посети училището ни

11.12.2018 г. - на посещение в нашето училище беше министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.Той разгледа направената и реконструираната учебна база по ОП"Региони в растеж"-реновираният напълно физкултурен салон,изградената нова спортна площадка,изцяло изпълнена енергийна ефективност чрез саниране на 100% на учебните корпуси.Проведе се среща с учителския колектив на чаша фреш,приготвени в ученическия бар-фреш по време на учебна практика.Министърът се запозна и с ученици от професия" Готвач"-дуална система на обучение.Учителите имаха възможност да задават въпроси и получиха точни и конкретни отговори.

 

ЗПГ "Климент Тимирязев" завърши успешно международната си програма за 2018 - 101 ученици  пътуваха  по европейските ни дестинации

През ноември месец приключиха последните мобилности по проектите ни за 2018. Равносметката е - 101 ученици и 32 учители участваха в проектите на училището и пътуваха по европейските дестинации на ЗПГ.  Надяваме се, че  спечелената от училището Харта за мобилност ще ни позволи да поддържаме това високо ниво на работа на училището ни по програма ЕРАЗЪМ+ и по другите европейски програми

На 11 ноември 2018г. от Германия се завърнаха 13 ученици от 12 клас от специалностите „Селски туризъм“, „Организация на туризма и свободното време” и „Контрол на качеството по безопасност на храни и напитки” и техните ръководители. Те проведоха своята двуседмична производствена практика по програмата Еразъм+, КД 1 „Образователна мобилност на граждани” и проект "Професионализъм чрез европейски опит" в отбрани хотели, заведения за хранене и развлечение в третия по големина град на област Саксония-Кемниц, Германия. По време на 14 дневната практика учениците бяха ангажирани по 6 часа всеки ден с професионално обучение в реална работна среда. Освен многото придобити знания, умения и новости, учениците получиха уроци по дисциплинираност и точност за това, как трябва да протече един нормален работен ден и как трябва да се изпълняват поставените задачи, да се ориентират и справят сами. В свободното си време, те посетиха много културни обекти и събития, а накрая получиха ценният за тях европейски сертификат.

От 13 до 17 ноември 8 ученици от ЗПГ "Климент Тимирязев", Сандански, проведоха учебна практика в Nordwin College в Хереенвеен, Холандия, под ръководството на г-жа Карамфилова, г-жа Пехливанова и г-жа Кочева. Основната цел на учебната практика бе усвояване и повишаване знанията и уменията на учениците в областите: аранжиране и дизайн на цветя ; хранителните технологии . Училището Nordwin College през последните години се превърна в иновативен образователен център за ученици и преподаватели от Земеделска Професионална Гимназия. Бяха организирани работилници в двете направления. Дейностите включваха състезание, посещение на мандра, изработка на холандски хляб по специална технология, изработване на рамки за природни пейзажи.От тези работилници учениците придобиха много знания,умения, новости и идеи,които да приложат на практика в България.

От 25 до 29 ноември 2018 година екип от Земеделска професионална гимназия ‘Кл. Арк. Тимирязев’, взе участие в 5- дневна работна среща в град Полковице, Полша. Срещата бе по проект „Минало, настояще, бъдеще-спомени и мечти’’, по европейска програма Еразъм+, Ключова дейност 2. Координаторите на проекта от професионалното училище Zespol szkol в град Полковице бяха домакини на срещата, в която участваха и партньорите по проекта от Алмада( Португалия), Сандански(България), Газиантеп(Турция) и Плоещ( Румъния). Срещата бе организирана с цел координарането на дейностите, уточновяне на мобилностите и участието на учениците в проекта.

 

ЗПГ "Климент Тимирязев" беше домакин на националното есенно състезание по физика 2018

За втори път (след 2014 г.) училището ни беше домакин на национално състезание по физика за учебната 2018/2019 год. Второто домакинство е и показател за добре свършена работа от ръководство ,учители и персонал преди 4 години.

Близо 250 ученици от реномирани учебни заведения от цялата страна се състезаваха в 6 категории - 7,8,9,10,11-12 клас, както и специалната тема, определяща националния отбор на България ! Веднага след състезанието, 5-ма от тях заминаха за Китай за да защитава цветовете на трибагреника ни на международна олимпиада.

Това е състезанието, което раздава най-много награди, като освен 1,2,3 място се получават и 1,2 и 3 награда, или общо 30% от участниците във всяка категория получават признание за резултатите си и стимул да продължат да се трудят. Крайното класиране може да видите на следния линк

 

 

Над 20 ученици от гимназията ни участваха в инициативата "Мениджър за един ден"

Както всяка година, и днес, 30 октомври 2018 година, ЗПГ“ Климент Тимирязев“ се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България – „Мениджър за един ден“. Утвърдени професионалисти от всички сфери на бизнеса и обществения живот и висши държавни управници дават възможност на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната организация. Реализирайки на практика своята социална отговорност, домакините потапят своите „мениджъри за един ден" в работното си ежедневие, показват им отвътре как работи техния сектор и ги вдъхновяват да открият своето професионално поприще. Участие от страна на ЗПГ взимат учениците от 11 и 12 клас от професиите „Икономист” и „ Организатор на туристическа агентска дейност”.

Това събитие помага на много мотивирани млади хора да открият своето призвание, да натрупат практически опит и да създадат контакти с реалния бизнес. Участниците се „попадат“ за ден в различни работни позиции, с любезното съдействие на Бизнес информационен и консултански център- гр. Сандански, Община Сандански, АЙКА консулт ООД, STS medical group и Земеделска професионална гимназия и други фирми. Инициативата улеснява учениците да открият и да се запознаят по- добре с една реална работна среда. Помага на голяма част от тях да намерят своето място в по нататъшното си обучение и развитие в бизнес средите.

Ученичката Лили Стоева от 12а клас беше мениджър за един ден във водещата фармацентична компания СОФАРМА. Тя беше заместник на финансовия директор на компанията г-н Борис Борисов. Под вещото му ръководство тя се потопи в мениджмънта на Софарма Трейдинг.Радостина Божикова от 11а клас и Мария Илиева от 11а клас бяха заместници на кмета на община Сандански и управляваха общинска администрация, а Антония Ефтимова от 12 а клас участва в инициативата "Мениджър за един ден", замествайки директор Емил Терзийски.

 

 

ЗПГ спечели Европейска харта и още три проекта по програма Еразъм+

Започна изпълнението на международната ни програма за тази учебна година! За град Кемниц, Германия, по проект "Професионализъм чрез европейски опит", днес 31.10.2018 год. заминаха 13 ученици от направления Туризъм и Храни. Под ръководството на 2-ма учители, те ще проведат двуседмичната си производствена практика в реални германски компании. Следващият втори поток по този проект ще пътува през 2019 година.

Училището ни спечели 4 проекта по европейските програми на Еразъм+ . Вече имаме спечелена европейска харта за мобилност, а един от проектите е директно чрез Европейската комисия, в областта на спа туризма с партньори от Германия, Словения, Словакия и Латвия

На 13 ноември 8 ученици и 3 учители ще посетят NORVING COLLEGE в Хеерверен-Холандия,където ще имат съвместна практика с холандските ученици в област цветарство и производство на храни. От 26 ноември до 29 ноември 2 учители ще бъдат в Полша за участие в първата работна среща по нов проект с партньори от Полша, Португалия,Румъния и Турция!

Официално се откри реновираната и обновена сграда на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ . Съчетахме го с европейски ден на спорта в училище

Днес, с водосвет и благопожелания за здраве и просперитет, кметът на община Сандански – Кирил Котев официално откри реновираната и обновена сграда на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в град Сандански.В препълнения с учители и ученици двор на обновеното училище, и в присъствието на ръководството на Община Сандански, Асим Адемов – евродепутат, Георги Георгиев – Председател на Общински съвет – Сандански, Църковно настоятелство, град Сандански, Емил Терзийски – Директор на ЗПГ „Климент Тимирязев“ и гости, се проведе церемонията по официалното откриване на поредния реновиран обект на община Сандански по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

По проекта бяха приложени всички енергоспестяващи мерки – полагане на топлоизолация по фасади, тавани и подове, подмяна на дограми, цялостна реконструкция на физкултурния салон и прилежащи към него помещения, изграждане на нова спортна площадка в двора на гимназията, реконструкция на санитарни помещения и изпълнение на други мерки – отоплителна инсталация, мълниезащита, пожароизвестяване, облагородяване на прилежащи пространства и пр.С реализирането на този проект не само се повишава енергийната ефективност на гимназията, но и се намаляват разходите за енергия и крайното енергийно потребление. Осигуряват се по-добри условия за обучение и работа.

След водосвета и поздравителните слова на кмета Кирил Котев и евродепутатът от област Благоевград Асим Адемов, се проведе и инициативата европейски ден на спорта в училище. Отборът на директор Терзийски, кмет Котев и част от официалните гости показа спортно майсторство и успя да победи и трите ученически отбора в трите играни гейма в обновения салон. Освен това паралелно имаше баскетболна среща на новата площадка, демонстрации по стрелба с пушка на стрелбището и стрелба с лък на двора, както и игри на тенис на маса като част от инициативата европейски ден на спорта в училище.

 
 

Хартата за мобилност вече е притежание на ЗПГ "Климент Тимирязев"

Присъдена ни бе Харта за мобилност в сектор "Професионално образование и обучение"! Оттук нататък ще кандидатстваме по облекчена процедура с проекти по КД 1-програма Еразъм+. Отправяме благодарности към г-жа Дина Кирилова и всички учители,взели участие в написването на проекта за хартата. Без усилената работа на всички тях, това класиране нямаше да е възможно !!!

 


Започнахме учебната 2018-2019 година с най-висок прием на ученици в област Благоевград

Открихме новата учебна година със 678 ученици и 29 паралелки. И както сподели директор Емил Терзийски ние сме професионалното училище с най-голям прием в област Благоевград - 6 паралелки в 8 клас със 155 ученици. Ние сме и едно от трите училища в областта, заедно с ПМГ и ЕГ Благоевград направили подобен прием в 6 паралелки. Официалните гости на церемонията Кирил Котев, кмет на община Сандански и Атанас Стоянов, депутат от област Благоевград в словата си поздравиха ръководството за утвърждаването на училището ни като водещо в областта.

През новата учебна година продължаваме започнатото от миналата година с прием с интензивно обучение с АЕ /18часа/ и въвеждането на дуално обучение в част от професиите ни. Продължаваме и обновяването на базата, като на 28 септември е официалното откриване на физкултурния салон. Предстои и въвеждането в експлоатация на спа-център, в който ще провеждат практиката си учениците от професия "Изпълнител на термални процедури. Пожелаваме на всички на добър час и ползотворна година с много успехи, силни емоции и духовно и професионално израстване !!!

 

Трите най-силни дипломи за град Сандански за ВИПУСК 2018 са издадени от ЗПГ

ВИПУСК 2018 - 99 дипломирани ученици, с трите най-силни дипломи в град Сандански, принадлежащи на Петя Петкова,/5,99/,Ния Дзимбова,/5,96/ и Евелина Илиева, /5,96/. С 21 ОТЛИЧНИ дипломи, 31 ОТЛИЧНИ оценки на двете ДЗИ , 34 ОТЛИЧНИ оценки на изпитите по теория и практика на професията, и с общо 42% от дипломираните ученици с успех над 5.00. Изпращаме випуск със силни индивидуалности, оставил следа в историята на училището ни. 

Петя Петкова е с може би най-силната оценка по БЕЛ в Сандански /5.96/ и с втори резултат за област Благоевград по философия/5.99/ , Евелина Илиева има единствената пълна шестица за област Благоевград по география, а Ния Дзимбова има пълна шестица по английски език. За областта има само една пълна шестица по Философия и 4 по БЕЛ. Като цяло английският език в ЗПГсъщо има много добро представяне на ДЗИ-2018 с успех 5.41

 

Емил Терзийски е един от четиримата директори, носител на наградата "Свети Иван Рилски" за 2018 година

Четирима директори на български училища бяха отличени днес в чест на 24 май с наградата на Министерството на образованието и науката „Св. Иван Рилски“, която традиционно се връчва на 11 май в Рилския манастир. Един от носителите за тази година е директорът на Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ Емил Терзийски. Наградените директори са с дългогодишен управленски опит, включват иновативни практики и технологии в обучението, работят по проекти. Те имат принос не само за успехите на своите ученици и училища, но и за развитието на българското образование.

Призът е поредното доказателство за успешно изминатият 25-годишен път от Емил Терзийски като директор на училището ни, признание за огромните му заслуги  за израстването на гимназията ни и превръщането и в едно от водещите професионални училища в страната . Това са хора, които работят отговорно от години. От директорите зависи нивото на образованието и желанието на учениците да учат и да постигат високи резултати, заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, която връчи наградите.

 

Зелени умения в Сандански

От 7 до 13 май 2018 година Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" бе домакин на финалната среща по проект "Зелени умения за социално земеделие". 80 ученици и учители от Италия, Испания, Унгария, Гърция и Румъния изпълняваха дейности свързани с изследване на вредните вещества в храните /нитрати и захари/, приготвиха хляб с винена закваска, създадоха истински шедьоври от плодове и зеленчуци, като използваха древната техника "карвинг". Участниците написаха своето име на кирилица по време на урок по български език, където научиха как звучат мисли за любовта и виното на български език, прочетоха хитовото стихотворение "Горчиво вино" на Евтим Евтимов и пяха текста заедно с Веселин Маринов.

Всички участници получиха сертификат за базови умения, придобити в дейности, свързани с отглеждане на лозя - те плевиха училищния лозов масив, управляваха трактор, браха боб, а най-малките участници в проекта играха с понита. Те приготвиха храна си и се забавлявахме по време на пикника в учебно-опитната база на гимназията. Участниците посетиха Рилската обител, Роженския манастир, Мелник и областния център Благоевград. Запознаха се с технологията за производство на мелнишко вино във винарните "Вила Мелник", с. Хърсово и "Меди Валей" с.Смочево.

Срещата завърши с провеждане на фестивал на качествените храни "Аз ям шедьовър", на който всяка страна представи промоционална кампания на своя избран продукт, както следва: Италия - маслина и нейния продукт ЗЕХТИН; Унгария - ябълка и нейния продукт Конфитюр от ябълки; България - грозде и неговия продукт ВИНО; Испания - портокал и неговия продукт Конфитюр; Румъния - мед и сладки с джинджифил и мед; Гърция - мастикс и вълшебното дърво за добив на смолата. Площадът на гр.Сандански бе огласен от традиционни песни и танци, изпълнени от участниците в проекта. Международно жури, съставено от учител и ученик от всяка страна присъди и раздаде много награди.

 

Ученичката от ЗПГ спечели първо място в международното състезание Global Enterprise Challenge !

Имаме призово място на ТФ Фест Пловдив 2018 . Ученичката Кристина Дукова от 11 а клас, заедно с нейният отбор спечели първо място в международното състезание Global Enterprise Challenge ! И тази година училището участва с две тренировъчни фирми, като на панаира се организират много конкурси и състезания, в които фирмите при желание може да се запишат за участие отборно или индивидуално.

GEC е уникален конкурс за решаване на практически бизнес казуси. Участниците работят в интернационални екипи, които трябва да дадат решение на проблема и да презентират своята работа на английски език пред жури от експерти.

За първи път България е домакин на международното състезание за млади мениджъри Global Enterprise Challenge (GEC). Това е инициатива на Световната организация на учебните предприятия EUROPEN-PENInternational, а неговото пето издание се проведе в Пловдив. На панаира на УТФ компаниите участваха над 130 фирми от България и чужбина, като общо участниците са над 800.
 

7-то международно състезание по екология "Земята-позната и непозната", завърши с победа на ЗПГ

Приключи седмото международно състезание по екология „Земята – позната и непозната“. С участието си в него 31 ученици от България и Македония отбелязаха световния ден на Земята и почетоха паметта на неговия инициатор и организатор в периода от 2012 до 2016 година СОНЯ ТЕРЗИЙСКА -учител по биология и здравно. За да бъдат допуснати до втория кръг на състезанието, ученическите екипи предварително бяха представили свои разработки по темата „Екология и земеделие в бяло, зелено, червено“.

По време на състезателния ден те защитиха пред тричленно жури с председател преподавателя в катедра "География, екология и опазване на околната среда" на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Александър Пулев своите решения за преодоляване на конкретен екологичен проблем в своя град, район, страна. Освен това отборите представиха пред журито постер на тема „От фермата до вилицата“. Техните идеи, предложения и добре планирани доброволчески инициативи превърнаха състезанието в един екологичен форум, на който се предлагат конкретни и изпълними решения, допринасящи за създаване на по-приятен живот на хората в града.

В края на състезателния ден журито обяви класацията. Отборът от ЗПГ / Борислава Златанова, Гергана Борикова, Ева Портокалска, Иван Иванов и Йоана Спасова/ с ръководител Валентина Мутафчиева зае първо място. С разлика от 2 точки второто място бе заето от учениците от град Прилеп - Ивона Настеска, Стефани Клекачкоска и Ана Марија Божиноска с ръководител Мимоза Мијоска. На трето място с равен брой точки се класираха отборът на ПГСС "Сергей Румянцев", гр. Луковит - Андрес Норев Ангелов, Мариел Симеонов Иванов, Деница Иванова Борисова с ръководител Пламен Панталеев и отбор от ЗПГ - Никол Николаева Парапанова, Мария Василева Илиева, Радостина Радославова Божикова, Йоана Атанасова Поповчева с ръководители Маргарита Момъкова и Йордан Костадинов.
 


Отборът на ЗПГ Сандански, завоюва второ място на Националното състезание по озеленяване и цветарство

Земеделска професионална гимназия се представи отлично на Националната панорама на професиите и спечели второ място на Националното състезание по озеленяване и цветарство, провело се в Пловдив. Никол Иванова Христова, Зорница Димитрова Стаменова и Катерина Николаева Сарандова (XII клас) се представиха отлично и заслужено се окичиха със сребърни медали в надпреварата на между земеделски училища, както и на елитни гимназии по строителство и озеленяване. През последните години ЗПГ е неизменно сред призьорите, което говори за професионализма на Людмила Каратанчева – старши учител по цветарство, която успява да научи учениците на тънкостите в аранжирането на цветята.

 


Ученичка от Земеделска гимназия е ЛАУРЕАТ на национална олимпиада

Отлично приключи XI-тата Национална олимпиада по гражданско образование за ЗПГ "Климент Тимирязев". Тази година тя се състоя на 13, 14 и 15 април в град Русе. За седми пореден път училището ни имаше представители на финален кръг на олимпиадата. Миналата година имахме 4 проекта в първите 13, а сега затвърдихме водещата си позиция с 3-ма представители в първите 11 на България.

Мария Андонова, ученичка от 12 "а" клас, която миналата година взе бронзов медал в националната олимпиада, сега доразви своето постижение и се завърна като ЛАУРЕАТ. Признание, което се присъжда от националната комисия само на дванадесетокласници, получили крайна оценка от трите етапа на олимпиадата "Отличен 6.00". Мария е 2-ра сред участниците от 12 клас и 7-ма в крайното класиране.

Радостина Божикова и Марияна Юриева от 10 "а" клас представиха блестящо проектите си и се класираха на 7-мо /равен броя точки с Мария/ и 11-то място от 42-ма участници от цялата страна, класирани от националната комисия. Във финалното състезание има два кръга - в първият учениците решават казус, а в следващият презентират проектите си пред журито. Като Марияна е втора в презентирането с 94 точки.
 


Второ и трето място на Националното състезание за икономисти на английски език

Антония Ефтимова от 11 а клас и нейният отбор завоюваха второ място в крайното класиране на националното състезание за икономисти на английски език . А отборът на Екатерина Петрова, също от 11 а клас е трети. В трети кръг състезанието участваха 28-те ученици, спечелили най-много точки от първите два кръга/есе и тест на АЕ/. Те бяха разделени в 7 отбора по 4 ученици и през двата дни трябваше да създадат бизнес идея, която след това да презентират на АЕ пред журито.

Състезанието, състояло се под егидата на Американски университет-Благоевград е уникално, защото в първите два кръга се тестват индивидуалните способности на учениците / да припомним, че Антония влезе с трети резултат във финалната надпревара/, но за да спечелиш призово място в трети кръг се изискват добри екипни умения и отлично разпределение на отговорностите в отборите. До трети кръг се стигна и благодарение на неуморните усилия на ръковдителите на ученичките Наталия Костадинова и Даниела Коюмджиева. Поздрави и за тях !!!

 


ОТИДОХ, ВИДЯХ И СЕ УДИВИХ

От 10 до 13 април 2018г. се проведе заключителната транснационална среща по проект ‚Пътуването разширява мирогледа‘, КД2, Еразъм+. Тя се състоя в 400 000-я град Аксарай( Кападокия, Турция), земята на красивите коне. За участието си в срещата партньорите от проекта изпълниха планираните дейности: подготвяне на изложби на застрашените и изчезнали растителни и животински видове от Червената книга на съответните страни; ловци на митове-писане на предания, сказания, митове и легенди и търсене на историческа предпоставка за тяхното съществуване; загадки в музеите-разглеждане на музеи, с цел намиране на артефакти, и разказване на истории, свързани с тях.

Групата ни бе сърдечно посрещната от г-н. Sadik Duran, директор на училище HACI CEVRIYE UNSAL ORTAOKULU. В него се обучават 627 ученици, а персоналът наброява 45 души. Представена ни бе турската образователна система и начинът на водене на задължителната училищна документация на чаша турско кафе с локум. Поискахме да видим дневник, но вместо това ни показаха smart board Fatih. Личните дела на учениците са в електронен вариант. За всеки срок се нанасят оценките от 2 изпита, 2 проекта, оценка на поведението и срочната оценка. Подобни дела има и за учителите. Ежедневно се следят и вписват отсъствията на учениците. Учебните занятия започват в 9:00 и приключват в 15:00 часа. Във всяка една класна стая, дори и в най-малкото селско училище, има smart board, цената на която възлиза на около 7000 евро. Правителството плаща за интернет доставка на всяко училище по 500 евро на месец, но социалните мрежи са забранени.

След приключване на срещата проведохме кратки срещи с класовете по кабинети. Учениците се възползваха от срещата максимално. Намираха си повод да ни заговорят, за да упражнят наученото по английски език. Направихме обща снимка пред информационната табела на проекта и до бюста на Ататюрк. Надписът на него гласи: Турците се гордеят с трудолюбието и вярата си. Посетихме и частно училище, Neslim College. Впечатли ни модерната база, боядисания в свежи цветове стол за хранене, където обядвахме и ние. Отново бяхме заобиколени от младежи.

Една от задачите бе посещение на културни, исторически и природни забележителности, с цел написване на пътеписи. Първият обект, който посетихме, бе долината Ихлара, вторият по големина каньон след Гранд каньона в САЩ. След тази релаксираща терапия участвахме в интерактивен урок по Ебру изкуство. Учителят ни запозна с техниките за рисуване чрез съчетаване на 3- 4 цвята боя във вода, с добавени животински течности. Необходимо е да преминеш поне тримесечен курс на обучение, за да можеш да практикуваш това изкуство.На следващия ден потеглихме за Гьореме. За разглеждане на тези феноменално красиви и величествени скални образувания домакините са предвидили няколко начина-с коне, бъгита и балон. Започнахме с конна езда. Поехме по трекинг пътека с дължина около 6 км. Трудно могат да се намерят думи, с които да се опише видяното. Трябва човек да посети този регион Кападокия, за да разбере емоцията, която изживяхме. Експлозия от вкусове, аромати и спиращи дъха гледки. Целта е постигната! Извървяхме пътя си по стъпките на известния турски писател Евлия Челеби.

 


С ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ

образователна мобилност на 15 ученици от 11а клас, професия Икономист, специалност Земеделско стопанство, на ЗПГ „Климент Тимирязев“ гр. Сандански, с ръководител Даниела Коюмджиева- преподавател по икономически дисциплини и преподавателката по немски език Марияна Михайлова. Учебната практика е по проект „С предприемачество- за успешна реализация“, по програма ЕРАЗЪМ +, ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, договор № 2017-1-BG01-КА102-035604.

Целите на проекта са: разширяване на предприемаческите компетентности на учениците, тяхното личностно израстване, създаване на трансгранични контакти, обогатяване на езиковите компетенции чрез практикуване в естествена езикова среда, превръщането на учениците в съзнателни участници в междукултурния диалог чрез опознаване на друга националност и култура. Всичко това ще улесни техния преход към пазара на труда и ще насърчи младите хора за започване на самостоятелен бизнес с помощта на ÜFA (виртуална фирма). С разработването на този проект, учениците по икономика бяха поставени в реална мултикултурна чуждоезикова бизнес среда за да придобият умения за работа в нея. Средата стимулира развитието на творческия и естетическия  усет, работата в екип и културата на поведение. Немските преподаватели ни показаха нови методи и инструменти на преподаване. Запознаха се и с европейските икономически стандарти и особеностите на бизнес средата в Германия.

Най- интересната и важна част от мобилността беше обучителната бизнес симулация. Това е иновативен метод, целящ обучаваните да бъдат конкурентноспособни на трудовия пазар, в съответствие с изискванията на пазара на труда и Европейските стандарти за качество. Петнадесетте ученици бяха разделени в пет отбора от по трима, като всеки отбор представляваше мениджърски екип на виртуална фирма (ÜFA), с основен предмет на дейност производство и продажба на принтери. Всеки екип избра име на своята фирма, изработи лого и девиз, изразяващ нейната философия.Всяка фирма виждаше резултатите от дейността си и как се развива спрямо останалите. Така имаше възможност да коригира финансовите си резултати през следващия отчетен период. Да оптимизира производството, да намали или увеличи обема на продукцията, да понижи себестойността, като намали разходите, да повиши производителността на труда, да подобри съотношението цена/качество, да избегне натрупването на стокови запаси и нереализирана продукция.

Извън учебната програма имахме удоволствието да разгледаме забележителностите на Кемниц. Изключително ценно беше и посещението на Парламента в Дрезден. Градът е административен център на федерална провинция Саксония. Освен красивия Дрезден посетихме и още един исторически град - Лайпциг. Преди обратния полет до България, направихме кратка разходка в неприветливото време на Берлин. Завърнахме се в Родината изпълнени с хубави емоции от една изключително ползотворна практика до най-развитата икономически страна в Европейския съюз и негов естествен лидер. Всичко, което видяхме и научихме по време на обучението в Германия, ни зареди с енергия, даде ни увереност и помогна за нашето професионално израстване.

 


Земеделска гимназия създаде трето поколение “евродепутати“

Хронология:
11 юни 2011 г. - 36 ученици и 4 ръководители, ЕП в БРЮКСЕЛ;
20 ноември 2014 г. - 25 ученици и 3 ръководители, ЕП в СТРАСБУРГ;
8 март 2018 г. - 24 ученици и 2 ръководители, ЕП в СТРАСБУРГ.

Пътешествие, в 5-дневен срок (07/03-11/03/2018), откриващо нови светове пред младите Евродепутати, всъщност тинейджъри, които получиха възможността да се докоснат до парламентарния живот в рамките на ден – 08/03/2017. В този празничен ден, групата от 24-ма ученици и двама учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” гр. Сандански, зае част от местата 751-те европейски депутати.

Началото бе дадено с приветствия и с представяне на всяка една от държавите- членки. България бе презентирана от Кристина Дукова и Сократис Тесалоникиос. С добре подбрани думи, двамата ни представители разкриха с гордост уникалността на Родината ни, на един от трите работни езика в ЕП.В следващата част на първата половина от деня ни, имахме възможността да зададем въпроси и да получим отговори, свързни с теми, които ни интересуваха, нас и Европа като цяло. Българските депутати имаха няколко забележителни включвания в пленарния дебат чрез задаване на актуални въпроси, показващи тяхната изключително висока подготовка и заинтересоваността им към развитието на Европейския съюз.

През втората половина на деня започна дългоочакваната евроигра. Идеята е да се достигне до заключителен финален кръг от 4 отбора. Едно от правилата на играта е, че отборът се състои от четирима души, като всеки един от тях трябваше да бъде от различна националност. В първия етап се съставят 6 национални отбори от по 4 участници. Те имат на разположение 2 часа за дискусии и след това двама представители излагат своите решения. Накрая се номинират 16-те най-добри в анкетите и дискусиите за да участват в последната игра. За наша радост в 4-те отбора и 16-те/от 528/ имаше 2 наши представители - Йоана Поповчева и Сократис Тесалоникиос, като точно техните два отбора до последно се бориха за победата. Втората част на деня завърши с Химна на Европа, както и с развяването на всичките 28 знамена. Момент изпълнен с радост и вълнение!

24-ма ученици. Момичета и момчета, на различна възраст, които почти не се познават. Хора, мислещи си, че надали някога ще станат чак толкова добри приятели, че ще могат да работят като истински екип, че ще успеят заедно да превърнат едно пътуване в незабравимо и вълшебно пътешествие. Обаче всяко пътуване, пътешествие в група постига точно това. Променя хората и ги прави различни.  Пътуването от Страсбург, през Мюнхен, Залцбург и Загреб довърши започнатото и изгради екип.
 Много-добри резултати от областен кръг на олимпиадите по БЕЛ, Английски език и История

Мариян Славков от 8а клас в ЗПГ е ученикът с най-добър точков резултат на областен кръг на олимпиадата по английски език за град Сандански /42 бяха класирани в гимназиален етап в Сандански/. С тези 82,5 точки/от 100 възможни/ той е съвсем близо до границата от 90 точки, над която автоматично те номинират за национален кръг. Поздравления за Мариян и г-жа Мария Петкова!!! Сократис Тесалоникиос от 10г клас има 68 точки и е 7 в областта /от 30 класирани/, като има втори резултат за 10 клас в Сандански.

На олимпиадата по БЕЛ в групата от 8 до 10 клас Йоана Поповчева от 10а клас има 49 точки/от 70 възможни/ и 8-мо място в областта/от 89 участници/, а Петя Петкова от 12в клас, след като бе номинирана за национален кръг по философия, сега има 7-мо място в областта и на олимпиадата по БЕЛ. Йоана е втора за град Сандански, а Петя първа. По история също имаме добри резултати. Владислав Манолов от 10в клас е шести. А Мария Миликина от 8в клас е втора. И двамата са първи в Сандански и имат по 53 точки , като границата над която те номинират за национален кръг е 60 точки.

Зелени умения в Тоскана, Италия

От 04 до 08. 03. 2018 г. шестима преподаватели от ЗПГ „Кл. Тимирязев“ взеха участие в трансгранична работна среща в град Волтера по проект „Зелени умения за социално земеделие“ програма Еразъм +, ключова дейност 2 “Стратегически партньорства между училища“. Партньори по проекта са шест страни: България, Гърция, Испания, Румъния, Италия и Унгария. В тридневното си посещение екипът участва в дейности по проекта, организирани от училището партньор и проследи уменията на учениците да се справят със задачи, свързани с приготвяне на козметични продукти, основата на които е зехтинът като съставка.

Нашият екип участва в работилница за фламбиране на плодове, производство на сладкиш с бадеми и фокача, типичен за Тоскана хляб. В програмата бе включена среща с кмета, както и запознаване със забележителностите на град Волтера и неговата древна история. По време на срещата бе направена оценка на всички аспекти на проекта, представени и обсъдени бяха идеи, свързани с предстоящото провеждане на Европейския фестивал на качествената храна през месец май в България, мястото за щанд на всяка страна, състава на международното жури за сертифициране на зелени умения, критериите за оценка на промоционална кампания, наградите. Направена бе оценка степента на удовлетвореност на всички участници – ученици, учители, родители и заинтересовани страни.
 


Първо място в национален конкурс и номинация на национален кръг

Петя Петкова, ученичка от 12 в клас, за втори път след 2017 спечели първото място в национален ученически конкурс “БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ. ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ” организиран от Българското философско общество.Сред 30-те участници от цялата страна компетентно жури оцени работата на Петя с първа награда, като отново и даде 95 точки.

Петя е сред номинираните за национален кръг на олимпиадата по Философия за 2018 година. Тя е 8-ят номиниран ученик за национален кръг по философия от ЗПГ, като през 2010 година имахме и класиран участник сред 40-те най-добри в България. Учениците ни, които преминават през държавните зрелостни изпити по философски цикъл, редовно получават отлични оценки като резултати.  

Съвместна учебна практика с ученици от Холандия

От 04.03.2018г. до 08.03.2018г. в ЗПГ“Кл. Тимирязев“ се проведе производствена практика по аранжиране на цветя с ученици от Nordwin College от гр. Хереенвеен, Холандия. Целта и задачите на посещението бяха усъвършенстване знанията и уменията на учениците в областта на аранжирането на цветни композиции. Пристигането на холандската група съвпадна с неучебния ден 5 март и затова първо се запознаха със забележителностите на района.

В рамките на два учебни дни 12 деца работиха усърдно и създадоха настроние със специално изготвената за 8 март аранжировка от пролетни цветя. Слънчевият следобяд беше отделен за посещение в ателието за иконопис на г-н Каменаров. На 7 март се проведе състезание в УОС на ЗПГ „Кл. Тимирязев“. Идеята беше с изцяло природни материали да се изработят основни елементи за Великденска украса. Затова бяха сформирани 6 отбора и всеки от тях се състоеше от двама души- по един представител на двете държави. Победителят бе излъчен от компетентно жури ( преподаватели и от двете училища)- Зорница Стаменова от XII д и Фенна Синнена.
 


Борислава Златанова от 9в клас спечели посещение на европарламента в Брюксел

На 12 февруари беше официалното награждаване на победителите в обявения от евродепутата Асим Адемов ученически конкурс „България в Европейския съюз – нашето настояще и бъдеще“. За наша радост в категорията 8-9 клас сред 7-те финалисти, имахме двама представители на ЗПГ - Борислава Златанова от 9в клас и Ванеса Колева от 8а клас. Журито реши Борислава да пътува до Брюксел /април месец 2018/, а Ванеса до Парламента в София.Борислава е 6-ят ученик от ЗПГ, който печели пътуване до Брюксел от същия конкурс.

 


24 ученици от ЗПГ ще пътуват до европарламента в Страсбург, след победа в конкурса Евроскола  

Отново сме сред победителите в регионалното състезание Евроскола за областите Благоевград и Кюстендил. Отборът ни, в лицето на Мария Илиева, Владислав Манолов, Йоана Поповчева, Кристина Дукова, Габриела Самодумова, Никол Парапанова и Величка Воденичарова се справи с конкуренцията на още 9 училища от двете области. Благодарение на усилената подготовка на  учениците под ръководството на техният ръководител Павлина Караджова, и на достойното им представяне в читалището на град Кюстендил , на дата 8 март 2018 г. - 24 ученици и 2 учители отиват в Европейския парламент в Страсбург!!!

За втори път, след 2014, ЗПГ се пребори с конкуренцията на водещи училища от област Кюстендил и Благоевград, сред които бяха Езиковата и Математическата Гимназия в Кюстендил, НХГ Благоевград и ПГ по икономика в Благоевград, ПМГ Гоце Делчев. Журито определи нашия отбор като отлично подготвен и го постави в категорията на победителите, след това им даде първата възможна дата за посещение в европарламента в Страсбург, което се равнява на победа в състезанието.

Така училището ни отново ще получи ролята на представител на България в Европейския парламент в Страсбург. Заедно с връстниците си от другите страни на Европейския съюз, нашите ученици ще дискутират проблемите на Европа и ще дават решения от позицията на евродепутати за един ден. Определено пътуването до Франция и изживяването в парламента ще бъде неповторимо за тях, ще им помогне да натрупат опит и да подобрят своите комуникационни и езикови умения !!!

 


Проведена вътрешноквалификационна дейност и квалификационен курс

Колективът на ЗПГ "Климент Тимирязев" проведе своята вътрешноквалификационна дейност на тема "Прояви на тормоз в училище. Превенция на тормоза и насилието между учениците". По време на квалификационния курс разбрахме колко финни и незабележими може да бъдат формите на тормоз и се научихме да различаваме признаците, и да прилагаме превенциите на тормоза между учениците. В дните на обучението посетихме Аграрен университет и се запознахме с базата им и с методите им на обучение. С особено внимание разгледахме опитното им стопанство и се запознахме със стратегиите им за запазване на генофонда от лозя на държавата ни и за създаване на нови сортове.