В Земеделската Професионална Гимназия работят 66 педагози 

Педагогическия колектив на гимназията

    І. Педагогически персонал с
    ръководни функции
1  Емил Иванов Терзийски Директор
2 Емилия Христова Карамфилкова Заместник-директор , учебната дейност
3 Павлина Георгиева Караджова Заместник-директор , учебна дейност
4 Христина Стоянова Гълъбова Заместник-директор , учебно-производствената дейност
5 Ваня Рашева Гоцева  Заместник-директор ,административно-стопанската дейност
    ІІ. Педагогически специалисти
1 Гинка Георгиева Дзимбова Старши учител по български език и литература
2 Мариана Страхилова Панделиева
Старши учител по български език и литература
3 Ботьо Димитров Пенев Старши учител по български език и литература
4
Катя Иванова Петкова Старши учител по български език и литература
5 Маргарита Тодорова Вангелова Старши учител по български език и литература
6 Румяна Кирилова Терзиева Старши учител по френски език
7 Виолета Петрова Петрова Старши учител по английски език
8 Мария Петрова Петкова Старши учител по английски език
9 Мария Василева Якимова-Кацарска Старши учител по английски език
10 Надежда Димитрова Мишева Старши учител по английски език
11 Ваня Андонова Подгорска Старши учител по английски език
12 Ивелина Иванова Владимирова
Учител по английски език
13
Венцислава Николаева Кочева
Учител по английски език
14 Мариана Захариева Михайлова Старши учител по немски език
15 Мариана Александрова Ризова Старши учител по математика
16 Костадин Вангелов Стоянов Старши учител по математика
17 Валерия Захариева Мицева Старши учител по математика
18 Сашка Андонова Николова
Старши учител по математика
19 Елза Василева Булакиева Старши учител по ИТ
20
Красимира Любенова Пановска
Старши учител по ИТ
21 Димитър Георгиев Ангов Ръководител на направление "ИКТ"
22 Илияна Николова Москова Старши учител по история 
23 Невена Иванова Шингарова Старши учител по история 
24 Харалампи Иванов Иванов Старши учител по обществени науки
25 Роза Атанасова Иванова Старши учител по обществени науки
26 Йордан Николов Костадинов Старши учител по биология и Химия
26 Анелия Стоянова Калъмбова Старши учител по биология и Химия
27 Валентина Димитрова Мутафчиева Старши учител по физика
28 Елена Иванова Пазванска Старши учител по химия
29 Катя Методиева Дукова Старши учител по география
30 Петър Михайлов Пасков Старши учител по физическа култура и спорт
31 Соня Цекова Митрева Старши учител по физическа култура и спорт
32 Мариана Гълъбова Гогова Старши учител по физическа култура и спорт
33 Костадин Стефанов Митрев Старши учител по физическа култура и спорт
34 Даниела Георгиева Коюмджиева Старши учител по икономически дисциплини
35 Иван Валериев Стоилов Старши учител по икономически дисциплини
36 Наталия Стойчева Костадинова Старши учител по икономически дисциплини
37 Снежана  Николова Маламова Старши учител по икономически дисциплини
38 Красимир Радоев Митрев
Учител по икономически дисциплини
39 Ана Николаева Иванова Учител по туризъм-теория
40 Мария Здравкова Тимушева Учител по туризъм-учебна практика
41 Зорница Иванова Зъкова-Иванова
Учител по туризъм-учебна практика
42 Йордан Стоянов Ангелов Старши учител по теория на професиите
43 Снежанка Христова Кацарова Старши учител по теория на професиите
44 Людмила Иванова Каратанчева Старши учител по теория на професиите
45 Стойна Костадинова Карамфилова Старши учител по учебна практика
46 Димитринка Любенова Мешкова Учител по по теория на професиите
47 Мария Кръстева Удева Старши учител по теория на професиите
48 Дияна Димитрова Дикова Учител по по теория на професиите
49 Елена Кръстева Кацарска Старши учител по учебна практика
50 Йорданка Илиева Пехливанова Старши учител по учебна практика
51 Любен Георгиев Шишиев Старши учител по учебна практика
52 Димитър Георгиев Неделков Старши учител по учебна практика
53 Божидар Георгиев Цулев Старши учител по учебна практика
54 Валентина Костадинова Ставрева Старши възпитател
55 Илиан Георгиев Марчев Възпитател
56 Татяна Петрова Каралешкова Педагогически съветник
57 Петранка Захариева Михайлова
Психолог
58 Мая Димитрова Илиева
Външен лектор по химия
59 Мариана Атанасова Пашова
Външен лектор по музика
60 Георги Димитров Ашиков
Външен лектор по изобразително изкуство
61 Д-р Стефка Костадинова Иванова
Външен лектор по теория и практика на професия "ИТП"