ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОТМЯНА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Нова покана 3- документация ДОСТАВКА АВТОБУС.

Решение на комисия за прекратяване на процедура покана 2 - документация ДОСТАВКА АВТОБУС.

Протокол на комисия във връзка с покана 2- поръчка ДОСТАВКА АВТОБУС.

Нова покана 2- документация ДОСТАВКА АВТОБУС.

Решение на комисия за прекратяване на процедура - поръчка ДОСТАВКА АВТОБУС.

Протокол и решение на комисията във връзка с офертите за поръчка на ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ.

Решение комисия във връзка с офертите за поръчка ДОСТАВКА АВТОБУС.

Протокол комисия за оценка на офертите за поръчка ДОСТАВКА АВТОБУС.

Документация ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ.

Документация ДОСТАВКА АВТОБУС.


Ако имате проблеми при свалянето, използвайте друг браузер /Firefox, Google Chrome/