2021 година, 2020 година, 2019 година, 2018 година, 2017 година, 2016 година , 2015 година ,
2014 година 2013 година ,2012 година, 2011 година , 2010 година, 2009 година, 2008 година

Петя Петкова от 10в клас е първенец на Национален конкурс по гражданско образование

На 15 декември в Националния дворец на децата, София, се състоя официална церемония по награждаването на отличените участници в Националния конкурс по гражданско образование "Хората - еднакви и различни".Петя Стоянова Петкова ученичка от Х в клас на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, професия "Организатор на туристическа агентска дейност" бе отличена с първо място за написване на есе на тема "Животът като основна ценност". „Хората - еднакви и различни“ е първият национален конкурс, който тя печели. Така Петя продължава своето целеустремено развитие напред и през 2015 година. В края на май месец тя взе първо място в областния кръг на националната цветна олимпиада по БЕЛ за учениците от 9 клас за област Благоевград, а в началото на ноември Петя научи, че е спечелила  основна стипендия от фондация Комунитас в конкурса "1000 стипендии" в любимата и област История. Есето можете да прочетете в блога на ЗПГ.

 
Отлично представяне на  коледното  математическо състезание  за 2015

На 12 декември в Сандански се проведе традиционното национално коледно математическо състезание. В него участват ученици от 1 до 12 клас, като класирането се провежда на регионално ниво по градове и училища за всеки клас. Тази година две от момичетата от 8 клас се представиха чудесно и заеха първо и трето място. Това са Мария Илиева от 8а клас, която е първа с 57 точки от 60 възможни и Никол Парапанова от 8в клас, трета с 42точки. Поздравяваме момичетата за положените усилия и чудесното постижение. ЗПГ е училище, в което се набляга на създаването на професионални умения, но учениците продължават изучаването на общообразователните предмети , и момичета като Мария и Никол доказват, че при желание и труд резултати може да се постигнат дори в област като Математиката.

 
Училището спечели награда в конкурса "В крак с климата"

На 11 декември в зала "22 септември" в Благоевград се състоя официална церемония по награждаване на победителите в регионалния конкурс „В крак с климата“, организиран от Екологично дружество „За земята“ и фондация „Екообщност“.Идеята на състезанието е да напомни на жителите на Благоевградска област, че климатичните промени са факт, те вече причиняват щети и налагат промени в живота ни. Но както ние хората зависим от климата, така също и нашите действия или бездействия влияят на нашето бъдеще. В категорията за училища бяха отличени три отбора - за най-добро разделно събиране, за най-голямо намаление на отпадъците и за най-малко боклук, изхвърлен от един ученик за една учебна година, като ЗПГ, представено от учениците от 11б и 11г клас спечели първата награда за най-добро разделно събиране.

 
Ученици от ЗПГ „Климент Тимирязев“ на двуседмична производствена практика в гр. Кемниц, Германия

„Към предприемачество и инициативност“ е проект на Земеделска професионална гимназия “Климент Арк. Тимирязев“ по „Еразъм+” с продължителност две години. Той се явява продължение на успешното обучение по предприемачество на учениците от професия „Икономист", специалност „Земеделско стопанство“. Партньор по проекта е професионален център F+U Sachsen gGmbH, Chemnitz. Образователната мобилност бе с продължителност 15 дни от 15.11.2015 до 29.11.2015 г. Предварително изготвената и съгласувана с партньорите програма включваше симулационни игри и обучителни семинари с икономическа насоченост. По време на образователната мобилност учениците бяха ангажирани 6 часа всеки ден - 3 часа сутрин и 3 часа следобяд. След тяхното приключване, учениците участваха в организирана от домакините културно – развлекателна програма.

Изборът на участниците бе извършен от специално определена със заповед на директора на училището, комисия. Въз основа на заложените в проекта критерии, в т.ч. среден успех от предходната учебна година, брой на извинените и неизвинени отсъствия, активност в училищни и извън училищни инициативи и състезания, мотивация за участие, бяха избрани 15 ученици и две резерви. Същите преминаха начален курс по немски език, педагогическа и културна подготовка и, като част от подготвителния етап от проекта. За ръководители на групата бяха определени Тодорка Митрева – учител по немски език и Мариана Анталавичева – учител по икономически дисциплини в ЗПГ „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански.Всеки от участниците получи сертификат Europass мобилност, удостоверяващ придобитите умения и знания по време на мобилността. Като част от тяхната автобиография, той ще подпомогне успешната реализация на учениците от професия „Икономист“ след завършването им.
 

Ученици и учители от ЗПГ на учебна визита в Холандия .

В периода 17.11-23.11.2015 група от двама учители и шест ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” – Сандански посетиха град Хееренвеен, Холандия. Посещението беше част от програмата за обмен между Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” – Сандански и Нордвин Колеж – Хееренвеен.На 18 ноември в училището българската група разгледа материалната база и класните стаи в училището, след което се запознаха и с град Хееренвеен. По-късно се проведе съвместно практическо обучение /занятие/ на българските и холандските ученици, по време на което те изработиха аранжировки.

През дните от 19 до 22 ноември бяха включени следните дейности: Посещение на остров Амеланд, където разгледаха местния музей и се обиколиха две от градчетата на острова с велосипеди. Групата посети стадиона на ФК Хееренвеен, където видяха терена, фен-зоната, конферентната зала, залите за гости, музея и залата с трофеите. Учебната визита продължи с посещение във ферма за отглеждане на крави и завърши с търговски център, в който се продаваха цветя, коледни украси и всичко за градината.
 

Гимназията беше включена в европейски проект ECVET по програма Еразъм+ К2

Румяна Кирилова Ханджийска, учител по английски език в ЗПГ„ Климент Арк. Тимирязев” гр. Сандански, взе участие от 16.11.2015г. до 20.11.2015г. в семинар обучение по европейски проект Quake Qualification knowledge ECVET по програма Еразъм+К2 Стратегически партньорства. Домакин на семинара бе частната гимназия по градинарство La Mouillerè в град Орлеан, Република Франция.Българската група бе ръководена от Евгения Димитрова Ачкаканова – външен експерт за МЗХ. В обучението участваха представители на пет професионални гимназии.

В семинара взеха участие представители на пет страни: Франция, България, Белгия, Ирландия и Испания. Проектът е с продължителност 3 години. Целта му е да се експериментира приложението на ECVET (Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение) в системите на професионалното образование и обучение на европейското ниво в съответствие с националното законодателство и практика, по-специално във връзка с оценката, валидирането и признаването на учебните резултати. Партньорите се споразумяха, че обучаемите лица ще бъдат включени в мобилност с регистрирано ниво на обучение четвърта степен в сектори – природа, ландшафт, градинарство, озеленяване.
 
Първа транснационална среща по проект "Заедно можем"

„Заедно можем” е проект на Земеделска професионална гимназия ”Климент Тимирязев” по Еразъм + по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“. Проектът е един от петте одобрени с координатор българска организация/ЗПГ/. Партньори са ни училища от Литва, Македония, Италия, Полша, Румъния и Турция.Като координатор на проекта, ЗПГ „Климент Тимирязев”- гр. Сандански имаше водеща роля в работната среща.

Първата транснационална среща се проведе във Валандово, Република Македония в периода 11. 11.- 13. 11. 2015 г. Всеки от партньорите ни представи страната, града и училището си. Така имахме възможност да се запознаем с Паневежис (Литва), Фалтичени (Румъния), Пулави (Полша), Истанбул (Турция), Таранто (Италия), организацията на образователно- възпитателния процес и спецификата на всяко училище. Преди приключването на срещата имаше кратка дискусия за вече направеното по проекта и предстоящите задачи.

След подписването на етичния кодекс и декларациите за партньорство, всеки екип представи държавата си с характерна за нейния фолклор песен. Това се оказа изключително забавно, особено когато всички заиграха македонско хоро. Програмата за следващия ден (12. 11. 2015 г.) предвиждаше разходка до гр. Скопие, където се насладихме на архитектурата- музеи, паметници, скулптури и административни сгради.
 

Емил Терзийски беше представител на всички училища в България на конференция в Брюксел

Завърши конференция в Европейския парламент по програма Еразъм+, посветена на европроектите в образованието. Директорът на училището ни Емил Терзийски беше поканен да участва в конференцията като представител на училищата в България на срещата. Изборът падна върху ЗПГ - училището с най-много одобрени европроекти по тази програма сред училищата в България.На конференцията се обсъдиха промените, които настъпиха в програмата и как те са се отразили в положителен и отрицателен аспект. Събраните препопъки ще бъдат включени в развитието на програмата в следващия програмен период

 
Посещение в Церн

Преди броени дни/ от 4 до 9 октомври/ преподавателката по информатика и информационни технологии от ЗПГ Дина Кирилова  се завърна от едноседмично обучение в Церн, Швейцария. Тя бе сред 39те участници, на които МОН, чрез своята девета национална програма „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ“, предостави възможност да се обучават в най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици- ЦЕРН.

В седемдневната учебна програма на курса бяха включени лекции, упражнения, визити, лабораторни и практически занимания в общо 80 учебни часа. Лекциите въведоха избраните педагози във физиката на елементарните частици, ускорителите, детекторите и тяхното бъдеще. Преподавателите бяха запознати с действащите експерименти, с методите за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение на персонал, с GRID технологии и тяхното приложение в ЦЕРН, с предизвикателствата в работата на инженерите и IT специалистите, работещи в Церн.

 

ЗПГ започва новата учебна година с много нови спечелени проекти.

Земеделска професионална гимназия започва годината на бързи обороти с изпълнен прием от 6 нови паралелки и 135 нови ученици.Училището традиционно ги посрещна с първия звънец, ключът на знанието и други познати нам елементи. Директорът Емил Терзийски пожела на всички успешна нова година и ги въведе в дебрите на училището като им показа какво ги очаква в новото училище.

Започваме с много нови проекти - спечеления проект по ЕРАЗЪМ + К1 и практиката в Германия започва с избора на първите 15 ученици от професия "Икономист", които ще пътуват през ноември месец за да практикуват 2 седмици в град Кемниц. Продължаваме обмена на практики с училищата в Холандия и на 16 ноември наши ученици от специалност " Цветарство" ше гостуват в Хеернвеен за да се учат от холандските ни приятели.

Продължаваме и с проектите по програма ЕРАЗЪМ + К2, където сме координатори на проект с още 6 държави/Италия, Литва, Полша, Румъния, Македония, Турция/ . Проектът е един от 5 одобрени за България с координатор българска организация. Основната цел на проекта е развитие и прилагане на програма за превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, цигари и нездравословни храни в училището. В тези проекти учениците от ЗПГ ще имат възможност да упражняват Английският си език и да комуникират с връстниците си от Европа.

По националната програма "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ продължаваме да обновяваме базата за професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки". Ще закупим нови уреди и консумативи за лабораторията превръщайки я в може би най-добрата училищна лаборатория за тази професия в България. Ще закупим и нов автобус за учениците. В тази връзка през лятото обновихме със собствени средства и лабораторията по ХИМИЯ като от новата учебна година обучението ще набляга много повече на практическите опити.

Не сме забравили и силните ни ученици, които ще имат специален клуб в областта на гражданското образование по национална програма "ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ". Той ще съществува благодарение на 5-те ни проекта на финала на националната олимпиада по гражданско образование през 2015г.Погрижили сме се и за учениците със социални и материални проблеми и по националната програма "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ" ще се опитаме да им помогнем като им предоставим безплатно пътуване, закуска и обяд.

Продължаваме и с усилията ни в посока интеграция на етносите. Там спечелихме проект с име "ПРИЯТЕЛСКИ РЪЦЕ. 100 ученици от всички етноси ще участват в клубове по готварство, ще показват талантите и традициите си и  ще участват в граждански инициативи.

 
ЗПГ с нов двегодишен проект за практики на ученици от професия "Икономист" в Германия

„Към предприемачество и инициативност“ е най-новият спечелен проект на Земеделската професионална гимназия“Кл. Тимирязев“ гр. Сандански по Еразъм +. Той се явява продължение на успешното обучение по предприемачество на учениците от професия "Икономист", специалност Земеделско стопанство. В продължение на 2 години /2015-2017/ 45 ученици и 6 преподаватели от тази професия, разпределени в три потока ще проведат производствената си практика в партньорство с F+U Gemeinnutzige Bildungseinrichtung fur Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH от гр. Кемниц, Германия.

Поставянето на учениците в реална мултикултурна чуждоезикова бизнес среда ще развие творческия и естетическия им усет, уменията им за работата в екип, култура на поведение и бизнес етика.Използвайки екипната работа, обучаемите ще имат възможност да генерират собствена бизнес идея, да стартират собствен бизнес, съобразявайки се с европейските критерии за класификация на МСП, да изградят маркетингова концепция, да определят стартовите разходи и очакваните ползи от нея. Мобилността ще приключи с провеждане на "Ден на мечтите" по примера на белгийската програма за младежи DREAM, което ще е своеобразна демонстрация на получените знания и придобитите умения.

В края на мобилността учениците ще получат Сертификат за предприемачески компетентности, подготвен съвместно от двете партниращи страни и сертификат Europass мобилност. Това ще повиши конкурентоспособността и възможността им за успешна реализация на трудовия пазар, които са в синхрон с изискванията на стратегията "Учене през целия живот". Напомняме ви, че на 1 юли 15 ученика от професия „Техник по качество на храни и напитки” и 2 учители заминават за Германия, където в същия център ще проведат двуседмична практика по програма Еразъм+

Отбелязване на патронния празник на училището

На 3 юни 2015 чествахме 58 години от създаването на училището. По традиция в този ден си спомняме за нашия патрон Климент Тимирязев. Всяка година директорът на училището ни награждава отличилите се ученици през годината.Награди за добро представяне в олимпиади и състезания индивидуално и отборно. Празникът завърши с постановката "Спасителят" на театрална формация" Улична банда" и откровен разговор с аткьора Ивайло Захариев за влиянието на наркотиците и вредното им въздействие.

 
Първо място в националната цветна олимпиада по БЕЛ

Надя Илиянова Манджовска от 11б клас зае първо място на националната „Цветна олимпиада” по български език и литература! Надя Манджовска показа личен резултат от 92 точки при максимални 100 точки и зае първо място в предметна област български език и литература.

Олимпиадата, организирана от сдружение”България си ти!”, се проведе по български език и литература, математика, английски (чужд) език и информационни технологии. Участието бе доброволно, като съревнованието обхвана ученици от 8. до 12. клас. В първи кръг по български език и литература учениците писаха есе на две теми: ”Моето бъдеще и моята родина” и „Бъдещето е много по-близо, отколкото си мислим”. От ЗПГ трима ученици бяха класирани на първо място за област Благоевград: Надя Манджовска от 11. клас; Петя Корчева от 10. клас; Петя Петкова от 9. клас. Награждаването се проведе в Благоевград на 18.03. 2015г. в зала „22 септември”

Националният кръг в „Цветна олимпиада” стартира на 28 април точно в 14:00 ч. в цяла България. Победителите от всяка област премериха сили в онлайн тест, като имаха 1 час на разположение за решаването му. Първите пет участници с най-висок резултат по всяка от дисциплините са национални победители в „Цветна олимпиада”.Победителите в съревнованието бяха наградени на официална церемония на 1 юни 2015 г. в Народния театър „Иван Вазов“ в столицата като наградата на Надя бе връчена лично от Симеон Сакскобурготстки.

 
Земеделска професионална гимназия развя българския флаг в Тоскана, Италия

Екипът на гимназията, включващ петима ученици и четирима педагози, се завърна от Италия. Посещението ни в градчето Волтера бe свързано с финална работна среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство“ – училищни партньорства, секторна програма Коменски към програма „Учене през целия живот“. По време на шестата, последна среща между 11 училища от 10 страни бе направена количествена и качественна оценка на проекта. Финалната среща ни даде възможност да присъстваме на откриването на изложбата „Вълшебни тапети“. Думите солидарност, равенство и мир вдъхновиха учениците да нарисуват картини, които, обединени в тематични тапети, се превърнаха в поредното доказателство за ефекта от екипната работа.

През тези две години ние сме били заедно един месец /30 дни/.   В работните срещи са участвали 205 учители и 222 ученици. Създадени са повече от 66 презентации по темата „Европейско гражданство“, изграден е виртуален музей „Седем чудеса“ (http://museum.magicbricks.eu/). Написаните истории по картина на Ботичели, Веласкес и П.Кройер, историите на тема „Дори и стените говорят“, на база на кореспонденция между ученици и задържани бяха издадени в отделни книги.

Представено бе досие с казуси за правата на лишените от свобода с ученически коментари и разсъждения за тяхното достойнство и правото им на рехабилитация, направени във Фейсбук, страница Magic Case Study. Дейностите, свързани с гражданството, се събраха в общо портфолио. Бяха създадени 11 изскачащи книги, по една за всяко училище. Издадените материали, включващи общия труд на учениците от партньорските училища, са доказателство за доброто сътрудничество, за придобити и усъвършенствани умения за учене в междукултурна среда.
 
Олимпийците по гражданско образование – гордостта на ЗПГ

На 09 май 2015г., в Деня на Европа, осем ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански участваха в VIII национална олимпиада по гражданско образование в град Шумен. Те защитаваха свои проекти и решаваха казуси по актуални проблеми на обществото пред Националната комисия по гражданско образование.Тази година ЗПГ бе училището в България с най-много класирали се проекти. Участниците в лицата на София Спасова от 9. в клас, Цветелина Арнаудова и Величка Трушева от 10. б клас, Йоана Чолтеева, Габриела Пеева, Соня Костадинова и Антон Пъхлев от 11. б клас и Илия Бараков от 11. в клас достойно представиха своето училище и накараха да се говори за него като за най- активното в сферата на гражданското образование не само в областта, но и в страната.

Проектите на Габи и Йоана, Соня и Антон са на ВТОРО и ТРЕТО място сред учениците от 11 клас, с 89 и 84 точки от максимални 100 на защитата на казуса и общ брой точки позволяващи да им се присъди званието ЛАУРЕАТ. За съжаление това звание се присъжда само на ученици от 12 клас.Представянето беше повече от отлично като три от проектите на учениците ни са в първите 20 на България, съответно на 8, 13 и 18 място. Така училището за четвърта поредна година присъства осезаемо в протоколите на олимпиадата по гражданско образование.
 
Учебна компания "Тийнконсулт" е победител в регионално състезание в Благоевград

Учебна компания „Тийнконсулт“ АД към ЗПГ „Кл. Тимирязев“, Сандански, е единствената учебна компания от Югозападна България, която е класирана за националното състезание „Най-добра учебна компания в България“. Учебна компания "Тийнконсулт", създадена от ученици от 10 и 11 клас, професия "Икономист" в ЗПГ участва на регионалния панаир на учебните компании в Благоевград. Там те се представиха отлично и журито ги обяви за победители. Това ги класира за националният кръг в София, където ще участват най-добрите учебни компании от цяла България. За финала се класират до 10 отбора от всяко от 3 регионални състезания в Русе, Пловдив и Благоевград. Като регионалното състезание на учебните компании в Благоевград включваше учебни компании от 7 области на югозападна България, включително София.

 
Един златен медал и три трети места спечелиха ученици от ЗПГ

На състоялата се панорама на професиите в Пловдив училището ни се представи достойно и защити завоюваните позиции от миналите години. Нашите ученици се завърнаха с едно първо и три трети места в отделните надпревари. Първото място бе в категорията "Озеленяване и цветарство", третите места бяха спечелени от двете учебно-тренировъчни компании от ЗПГ, участвали в панаира. Индивидуално спечелихме още едно трето място в конкурса за "Най-добра бизнес идея".

Отборът ни по "Озеленяване и цветарство" в състав Симеон Лукаров, Снежана Черкезова и Йордан Ангелов от 11 клас са победителите в тазгодишната надпревара. Така те изпълниха обещанието си за победа от миналата година, когато бяха втори . Така училището ни ще бъде първенец сред училищата в България за 2015 в тази категория.Лиляна Дерибанова от 11а клас  спечели 3 място в България в националното състезание за "Най-добра бизнес идея". Във финалната напреварата участваха ученици от икономически гимназии от страната, чиито идеи получиха одобрението на журито в предварителният кръг.

Учебно тренировъчна фирма "Нейчър Моуд", състояща се от ученици от 11а клас с преподавател Снежана Маламова взе 3 място на националната панорама на професиите в категорията за най-добра презентация, а Учебно тренировъчна фирма "Пауър Хаус" с преподавател Даниела Коюмджиева - 3 място в категорията "За отговорен бизнес".Учениците от 11 клас, проф. "Икономист" се разделят на 2 групи и измислят свой бизнес, изучавайки предмет учебна практика "Учебно-тренировъчни фирми". В продължение на 1 година те на практика научават как функционира и работи една фирма . На панаира на професиите те се състезават с други УТФ фирми от училищата в България.

 
Нова техника в ЗПГ

Нова техника бе закупена в ЗПГ по национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование." Инвестираните средства са на стойност 99000лв. Сред новата техника са нов модерен малогабаритен трактор с необходимата за целите на стопанството прикачна техника.

 
Ученици от ЗПГ проведоха двуседмична учебна практика в Германия

Ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, професия „Хлебар-Сладкар”, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия” от 12г клас и професия „Техник технолог по качеството на храни и напитки”, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” от 11в клас завършиха своята 15-дневна учебна практика в град Кемниц, Германия. В началото на юли месец и останалите ученици от 11в клас ще проведат своята учебна практика, влизаща в учебният им план отново в Германия

Практиката се проведе от 07 до 21 април в частни хлебопекарни и ресторанти в 250-хилядния Кемниц. Учениците се запознаха с различието в суровините, технологичните процеси, новостите в направата на теста за саксонските хлебни и сладкарски изделия. Усвоиха технологиите и техниките за контрол и безопасност на храни и напитки в заведенията за хранене и развлечение в Германия. Усъвършенстваха някои специфични техники и технологии за приготвяне на ястия и напитки в немската кухня.

Практикуващите имаха възможност да изявят себе си в различна от училището обстановка , пресъздаваща облика на действителната конкурентноспособна работна среда с цел възпитаване на стабилни трудови навици, разгръщане на потенциала и успешна реализация на пазара на труда.Петнадесетте дни в Германия все пак не бяха само работа, а и развлечение – посетиха се културни и исторически забележителности. Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.

 
ЗПГ - с най-много класирани ученици за националната олимпиада по гражданско образование в България

Пет проекти на ученици от ЗПГ бяха класирани сред 40 най-добри в България в трета възрастова група от 9 до 12 клас. Това е четвъртата поредна година, в която училището ще има представители в националния кръг на олимпиадата.Проектите получиха високи оценки от националната комисия и се наредиха на 2,7,10,19 и 20 място по събрани точки. След 3 седмици в Шумен от 9 до 10 май, където ще е финалът на олимпиадата ЗПГ ще има най-много представители като брой ученици от всички училища в България.

Класираните проекти са на Габриела Пеева и Йоана Чолтеева,11б клас, Соня Костадинова и Антон Пъхлев, 11б клас, Цветелина Арнаудова и Величка Трушева,10б клас, Илия Бараков,11в клас, София Спасова, 9в клас,  Последният кръг на олимпиадата по гражданско образование се състои от 2 етапа. На първия учениците защитават проектите си, както го направиха на общинско и областно ниво. На втория етап те ще трябва да защитават казус. Крайното класиране се определя като сборът от тези два компонента се прибавя към получените точки, които класираха проектите на национален етап.

ЗПГ се представи традиционно добре и на областната олимпиада по Философия- отборно по точки сме 3 в областта, като Йоанна Чолтеева беше номинирана от областната комисия за национален кръг. По География Симона Цекова за 12 клас е 1 за област Благоевград. По Биология и История по няколко точки не достигнаха на Вилиян Петков и Андрей Георгиев от 12 клас за да бъдат номинирани за национален кръг. Те са 4 в областта и първи за град Сандански.  Добре се представиха и учениците ни по АЕ като от 55 участници от Сандански, тримата ни представители са сред първите 12 по точки за града ни.  Тази година промяната в правилата на олимпиадата по БЕЛ ни изненадаха, само Анжела Георгиева е 6 в областта и 1 за Сандански в 11 клас, но имаме в цветната олимпиада по БЕЛ -1 място в национален кръг и 3 първи места в област Благоевград.
Ученици от ЗПГ - Мениджъри за един ден в Президентството и Областна администрация

На 25.03.2015 година за 14-и пореден път се състоя инициативата “Мениджър за един ден”, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Над 2000 талантливи, млади бъдещи предприемачи кандидатстваха за мениджърски позиции в различни институции. Около 400 ученици и студенти се пребориха и застанаха за един ден до топмениджъри в страната. Тези лидери дадоха началото на професионалната реализация на младежите, а в замяна получиха удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора.

Земеделска професонална гимназия - Сандански е традиционен участник в инициативата. В този ден Джесика-Александра Туджарова, професия „Икономист“ - 11 а клас, бе избрана от администрацията на президента като негов съветник по правните въпроси. Лиляна Дерибанова от същата професия бе директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ към Областна администрация Благоевград. Традиционно партньорство между Земеделската гимназия и фирми от региона спомогна за провеждане на Националната инициатива „Мениджър за един ден“ в Сандански.  Така още 10 ученици от различните професии в училището имаха възможност да преживеят емоциите и да попият опит в реална работна атмосфера.

Тази година организаторите Джуниър Ачийвмънт България дадоха възможност на повече млади хора да потърсят своето професионално призвание, като проведоха кариерен форум “Професии на бъдещето” в хотел Шератон, гр. София, което съпътстваше инициативата “Мениджър за един ден”. Пет ученици от Земеделската гимназия от 10 а клас, професия „Икономист“, присъствайки на събитието, направиха стъпка в своето кариерно ориентиране, запознавайки се с най-актуалните професии за 2015 год. Ако желаете да съпреживеете емоциите на Джесика-Александра, като част от Администрацията на Президента, натиснете тук.

 


Изключителен 20 март за земеделската професионална гимназия

Ученици от гимназията спечелиха призови места на състезания, олимпиади, конкурси в СВИЩОВ,ВАРНА, НОВА ЗАГОРА, БЛАГОЕВГРАД, ПЛОВДИВ И ПЕТРИЧ

ВАРНА

 Второто участие на Земеделска професионална гимназия в националния конкурс за реферати „Интернет и социалните мрежи- нови възможности за бизнес”,организиран от ПГИ“ Иван Богоров“ и Икономически университет гр.Варна отново се увенча с успех. След успешното участие на Симеон Здравчев и Бояна Гоцева преди две години това вече се превръща в традиция. Съчетавайки икономика, туризъм и ИКТ в едно, Ваня Ангелова, ученичка от 11б клас спечели първо място на конкурса с разработка на тема "Ефективното използване на Интернет и социалните мрежи – гаранция за успех в туризма". Максимален брой точки получи решението на казуса „Популяризиране и позициониране на услугата „Криейтив и изработка на ландинг (промоционална) страница”. Той беше зададен от WeBest LTD- модерна и просперираща компания за дигитален маркетинг. Атрактивното представяне на ученичката , накара журито от университетски преподаватели, още по-време на защитата да започне да сканира генерираните QR кодовете, които ако бъдат поставени върху паметниците в Сандански, дават информация за личността, представена със съответната склуптура. Ваня Ангелова, въпреки че е още 11 клас, е приета за студентка в ИУ, гр.Варна с платени семестриални такси за първата година.НОВА ЗАГОРА


Изключително силно представяне на регионалното състезание „МЛАД ФЕРМЕР”,което се проведе на 20.03.2015 г. в гр. Нова Загора. В надпреварата се включиха 18/осемнадесет/ земеделски училища от Южна България. Учениците Габриела Ангова, Иван Стоев и Марио Тунев въпреки голямата конкуренция заеха отборно 2- ро/второ/ място, непосредствено след домакините, а Габриела Ангова е втора в индивидуалното състезание по Растениевъдство – разпознаване на семена и резитба на лозя. Това е третото им участие във финалния кръг на състезанието, което тази година се ще се проведе от 27 до 29 април в гр. Попово,където ще вземат участие най-добрите 10 земеделски училища от страната.СВИЩОВ


На 20 март 2015 година учениците от 12 а клас – Атанас Влахов и Вероника Давидкова професия „Икономист“, специалност „Земеделско Стопанство“, на Земеделска професионална гимназия „Кл.Тимирязев“ гр.Сандански , взеха участие в Национално ученическо състезание „Иновации в бизнеса“ към СА „Д. А. Ценов“-Свищов. Участващите ученици бяха разпределени в екипи по 3-4 в отбор. На всеки екип бе възложена задача за конкретно реално предприятие в България, чиято дейност трябваше да бъде проучена и предложено иновативно решение в някоя от сферите на дейността на фирмата. Екипът на Вероника Давидкова предложи няколко иновативни решения за предприятието „Софарма“, които направиха много добро впечатление на журито в състав зам.ректори и завеждащ катедра „Иновации“ . Отборът и се класира на второ място и спечели корпоративната награда на журито. Участниците получиха сертификат за участие и грамоти, а също така и материални награди. С тях те биха могли да бъдат приети в желана от тях специалност в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.БЛАГОЕВГРАД


На 20.03.2015г. , се проведе областен кръг на олимпиадата по гражданско образование. Ученици от ЗПГ „Кл.Тимирязев”за четвърта поредна година защитиха достойно своите проекти в Благоевград. Проектите засягат теми за правата на гражданското общество, разкриват гражданско съзнание, утвърждават навици и добродетели на модерно мислене. С всяка година инициативността на учениците в гражданското образование нараства и днес гордо ЗПГ „Кл.Тимирязев” може да сподели, че тази учебна година всичките десет проекта участвали на областно ниво са номинирани за национален кръг на олимпиадата по гражданско образование.ПЛОВДИВ


Ученичката от 11 а клас при ЗПГ „Климент Тимирязев” Любка Спирова Славкова спечели второ място в конкурса „Словото на младите” – проект на фондация „ Огънят на Орфей и Фондация "Стоил Куцев - Даскала" в „ раздел „Фотография” . Темата на нейните три фотографии е за „Изборът между доброто и злото” . Любка се състезава с други участници в 3 възрастова група от 16 до 25 години. Творбите ще бъдат включени в DVD сборник.

ПЕТРИЧ

ЗПГ „Климент Тимирязев” взе участие с 4 свои ученици в регионалното състезание по социално предприемачество, чийто домакин бе ПГИТ „професор Асен Златаров” град Петрич. То се проведе в чест на 55 годишнината от създаването на гимназията. Екипът на Петя Велкова, ученичка от 12а клас се представи най-добре и спечели първо място.Резултатите от този ден показват, че училището създава благоприятни възможности за изява и реализация на своите ученици . „За да стане възможно всичко това е необходим финансов ресурс . Винаги отделяме средства за подобни прояви. Това ще продължи и за напред.” – сподели директорът на училището Емил Терзийски.

Ученици от ЗПГ спечелиха участие във втори етап на национален конкурс

Миналата седмица ученици от 8 клас в ЗПГ „ Климент Тимирязев „- Сандански, организираха волейболен мач с Трето ОУ „ Христо Ботев „. Това е част от програмата на 8 в клас, които участват в Национален ученически конкурс „ Проектът на нашия клас – за живот без тютюн- 7”. Целта на проекта е учениците да осъзнаят ползите от среда свободна от тютюнев дим, да отхвърлят или ограничат тютюнопушенето. “ Част от дейностите се провеждат в училище , като учениците от 8 в клас представят в час на класа , пред други паралелки , презентация и изработени от тях брошури. Предстои посещение на обновения градски музей и почистване на Екопътека „ Акропола „ . До 30 април 2015 г са предвидени различни дейности в областта на културата и природата.Посещение в училището на ректора на аграрният университет

На посещение в ЗПГ по покана на центъра за кариерно развитие и гражданско образование "Америка за България" беше ректорът на аграрният университет в Пловдив и бивш министър на земеделието и горите професор д.с.н Димитър Греков. Той посети практика на ученици от специалност "Цветарство" и се запозна с обновените кабинети в центъра. След това беше организирана среща с ученици от 12 клас, които бяха запознати с възможностите за бъдеща реализация в сферата на земеделието.Ученици от специалност „Цветарство” проведоха поредната съвместна практика с техни връстници от Холандия

В периода от 6 до 9 март ученици и учители от Хеернвеен-Холандия върнаха визитата по програма обменни практики в областта на цветарството и озеленяването.
Новият Кабинет „Озеленяване и цветарство” изграден към център за кариерно развитие и гражданско образование предостави отлични условия за изява на учениците. Шестимата ученици и тримата колеги от страната на лалетата с желание споделиха най-новите тенденции в развитието на тази област, а нашите ученици попиваха с пълни шепи, като по време на работата показваха на приятелите си от Холандия и тънкостите на занаята практикувани в България.

По време на визитата и съвместните работилници учениците бяха разделени на шест смесени отбора като през различните дни се състезаваха в изработването на най-оригинална мартеница, в направата на нестандартна цветна композиция и в изработката на изделие от цветя.Всеки изразяваше своята собствена интересна идея и красиво виждане в създадените крайни продукти. Съвместните занимания създадоха условия за обмяна и доразвиването на практическите им умения, но най-важното от всичко бе сътрудничеството между двете култури. Можете да прочетете пълният пътепис за преживяванията по време на визитата в блога на ЗПГЗемеделска професионална гимназия развя българския флаг на Акропола

Екипът на гимназията, включващ петима ученици и педагози се завърна от Гърция. Посещението ни в съседната страна бe свързано с работна среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство“ – училищни партньорства, секторна програма Коменски към програма „Учене през целия живот“. Домакин на срещата, проведена под надслов „Разнообразие.“ бе начално училище в квартал на Атина. Община Калитея е със 100 000 население, а в самото училище се обучават около 200 ученици от 6 до 12 годишна възраст. Малкият педагогически колектив и техните възпитаници ни посрещнаха с възстановка на Олимпийските игри. Запаленият олимпийски огън беше чудесен символ за нашето приятелство. Развeти бяха знамената на ЕС и всички страни, участници в проекта.

По време на визитата всеки партньор представи история по картина от нашия виртуалeн музей. Българският екип беше подготвил 8 истории, написани по картината на датския художник Педер Северин Krøyer „Мария в градината“ известна като „Розите“. Представихме и три картини – вълшебни тапети, направени с използване на различни техники на работа. Картините обединиха три от вълшебните думи на проекта мир, равенство и солидарност.

Започнахме подготовката на нов проект за между училищно сътрудничество, свързан с храните „И аз ям шедьовър“, чиято цел ще бъде да идентифицираме и получим знания за местни и традиционни хранителни продукти; да проучим и анализираме  околната среда, културните, социалните и икономическите компоненти, пряко свързани с храните; да изследваме и промотираме избран хранителен продукт.

Посетихме националния музей, новият археологически музей, Акрополът – най-значимия античен монумент в Атина , кварталът Монастираки и неговите малки магазинчета и работилници, площад Синтагма. Снимахме се пред Партенона и на фона на цяла Атина. Времето, прекарано в съседна Гърция, не бе много, но бе достатъчно, за да усетим позитивизма и гостоприемството на нашите съседи. Тръгнахме си за България с малко тъга и голямо желание за нови срещи.

Традицията продължава -четири медала за ученици от ЗПГ от Иновационен лагер 2015

В проведеният на 14.02.2015 г. в град София Иновационен лагер 2015 училището се представи блестящо като Ивана Тренева,Ваня Чакърова, Зорница Чикорова, Габриела Пеева и Виктория Колева спечелиха съответно 1 първо , 1 второ и 2 трети места от финалното национално състезание, организирано от Джуниър Ачийвмънт България. До сега Земеделска гимназия е заемала две първи и едно второ място в това състезание. Така традицията продължи блестящо с нови призови места !

Иновационният лагер е образователен подход, разработен от Джуниър Ачийвмънт, който развива предприемаческите нагласи на младите хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове. В оспорваната надпревара с 135 ученици от цялата страна, учениците от професия Икономист и професия Организатор на туристическа агентска дейност, отговориха на въпроса: Как предприемачеството определя облика на средата около вас. Те представиха своите иновативни идеи във вид на видеоклипове. За финала бяха класирани 60 ученици , като от нашето училище  финалисти станаха Зорница от 9а клас, Ваня, Виктория и Ивана от 10а клас, професия "Икономист" и Габриела от 11б клас, професия "Организатор на туристическа агентска дейност"

Иновационният лагер е интензивен еднодневен уъркшоп за генериране на идеи. Учениците се събират, за да мислят върху конкретно бизнес предизвикателство и да предложат идеи за успешното му решаване. 60 те ученици  бяха  разделени на 12 отбора по пет човека. Отборите трябваше да предложат иновативен бизнес модел, кой̆то дава решения на проблема с глобалната неграмотност по начин, водещ до качествена промяна на живота на засегнатите към момента хора. Нашите ученици са в екипите заели първо, второ и две трети места. Освен грамоти и медали, те бяха наградени съответно с таблет,  елeктронен четец и външен  харддиск.IX "a" клас - втори на Националния конкурс по бизнес етика за гимназисти

Учениците от IX "a" клас, професия Икономист към ЗПГ "Климент Тимирязев" са втори на националeн конкурс по бизнес етика за гимназисти, организиран от Джуниър Ачийвмънт България с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България". Отчитайки степента на потенциално въздействие, реалистичността, в рамките на предложения бюджет, креативността и качеството на мотивация, журито избра 5 екипа от цялата страна. На всеки от тях ще бъдат предоставени по 500 лв. за реализиране на една от предложените идеи и възможността да работят с ментор. Класът, разделен на четири екипа, предложи решения на наболели проблеми на град Сандански. 

Трите идеи на младежите, който впечатлиха журито, са следните - Да създадат малка библиотека под формата на къщички в парка на града. Тя ще съдържа както детски книжки, така и книги и вестници за възрастни. Целта е да се осигурят на възрастните и децата разнообразни безплатни четива в удобни места на открито.Да организират симулационни игри за безопасно пресичане на улицата с деца от предучилищна възраст. На специален плат ще бъде изграден макет на реално опасно кръстовище от град Сандански.Да изчистят безразборно разлепените и скъсани плакати и афиши на 2 места в града и на тяхно място да поставят информационни табла, на които да може да се лепят различни рекламни и информационни материали.

Избраната идея ще бъде реализирана през учебната 2014-2015 година.


Наша ученичка спечели пътуване до Брюксел в конкурс за есе

София Петкова Спасова от 9в клас е сред 10 избрани ученици, наградени в ежегодния конкурс на евродепутата Мария Габриел.  Наградата е пътуване до Брюксел и се дава в конкурс за есе и мултимедийна презентация, посветен на европейски теми. Тази година учениците писаха на тема „Помощта на ЕС за развитие – моят поглед, моите идеи” . В конкурса участват ученици от цяла България, като 8 и 9 клас пишат есе, а от 10 до 12 клас създават мултимедийни презентации. ЗПГ участва редовно в конкурса и София е 5 ученик от гимназията след началото му през 2009 година, който печели най-голямата награда. Поздравления за София с пожелание за още много бъдещи успехи. Тук можете да прочетете есето, с което тя спечели наградата.