2021 година, 2020 година, 2019 година, 2018 година, 2017 година, 2016 година , 2015 година ,
2014 година 2013 година ,2012 година, 2011 година , 2010 година, 2009 година, 2008 година

Още един голям проект започва в училището, на стойност 1.4 млн. лева

На 6 декември 2016 г. в град София в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, кметът на община Сандански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0036-C01 за проект “Реконструкция и модернизация на сградата на Земеделска професионална гимназия “Климент Тимирязев” – град Сандански, община Сандански” по Оперативна програма “Рeгиони в растеж 2014 – 2020 г.” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Проектът е насочен към подобряване качеството на образователната среда, чрез обновяване на материалната база на училището. Ще бъдат обновени учебни сгради, физкултурен салон и обслужващи го помещения, ще бъде открита нова спортна площадка за колективни игри с изкуствена настилка. Предвидени са комплексни мерки за повишаване енергийната ефективност на сградите - подмяна на стари дограми, топлоизолация на покривите, изграждане на нови и реконструкция на съществуващи тоалетни, осигуряване достъпна среда за хора с увреждания в сградата на училището.

Ще бъдат инвестирани  1.412 млн. лева, 1.19 млн. от които са от Европейския съюз, 210 000 - от националния бюджет и 12 000 лева от бюджета на Община Сандански. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Планира се същинските строителни дейности да започнат през лятото на 2017 г. и да приключат в края на същата година, когато ЗПГ „Климент Тимирязев” – град Сандански ще придобие нов завършен и модерен енергоефективен облик.

Ваня Чакърова от 12а клас е ученик на годината в ЗПГ за 2016 година 

Ваня е 6-ят победител в ежегодната инициатива, организирана от Емил Терзийски -директор на училището . След гласуване на учениците и учителите от гимназията втора е  Петя Петкова от 11в клас, трета Димитрина Попова от 12б клас, четвърта Мария Илиева от 9а клас и пета - Спаска Атанасова от 12а клас. За отбор на годината беше избран Дифрент фитнес , следван от отбор "Млад Фермер". Директорът ни беше подготвил и специална изненада за родителите на номинираните. Те получиха приз "Достойни за уважение". На церемонията, която се проведе в Интерхотел Сандански, присъстваха началникът на РУО Благоевград Ивайло Златанов, народният представител  Атанас Стоянов и заместник кметовете на община Сандански Георги Трайков и Зорница Органджиева.

 

Изнесено обучение в Македония

На 9 и 10 декември колективът на училището проведе изнесено обучение в град Струмица, република Македония. Обучението се проведе заедно с колегите от ПГИТ "Асен Златаров" град Петрич. Лектор беше главният учител на ЗПГ, г-жа Дина Кирилова, която запозна колективите на двете училища със задължителните промени в закона за образованието, свързани с изготвянето на портфолио на учителите. Представи им и варианти за създаване на портфолио в електронен вариант.

На следващият ден имаше срещи на методическите обединения на двете училища за обмяна на опит и добри практики. Като най-отговорна беше задачата на обединение "Туризъм". Двете училища имат поставена задача от МОН да променят учебните планове на професия "Организатор на туристическа агентска дейност" за да бъдат съобразени с влизането на промените на закона в гимназиален етап на образованието. Заданието идва в ръцете на ЗПГ и ПГИТ заради дългогодишното и непрекъснато присъствие на професията на територията на двете училища. За 10 години ЗПГ е обучила над 250 ученици в тази сфера, а в последните няколко години имаме и по-два класа от различните специалности на професията.


 

Номинации за ученик и отбор на годината в ЗПГ

Пет девойки от Земеделска гимназия са номинирани за шестото издание на традиционния за училището конкурс "Ученик на годината". Димитрина Попова,12б клас,Ваня Чакърова и Спаска Атанасова от 12а клас, Петя Петкова,11в клас и Мария Илиева от 9а клас са определени след труден избор, извършван по правило от директора Емил Терзийски.

Всички те са с призови места от участия на национални и регионални състезания, конкурси олимпиади. Гласуването ще се проведе до 16 декември, като всеки учител и ученик има право на един глас. Официалната церемония за обявяване на резултатите от конкурса ще се състои на 19 декември  в Хотел Сандански. Единствено комисията по избора ще знае победителя и подгласниците му в момента на обявяването на резултатите.

Освен избор на ученик на годината ще има и избор на най-добър отбор за 2016 година. Гласува се за 4 отбора - отбор "Икономика", отбор "Млад фермер", отбор "Посланници на здравето" и отбор "Озеленяване и цветарство"

 

Учим се от най-добрите - производствена практика в Германия

И през учебната 2016-2017 година ученици от професия „Икономист“ в ЗПГ “Климент Тимирязев“ проведоха производствената си практика в Германия, черпейки опит от най-развитата икономика на Европа. Споменатата практика е продължение на спечеления проект „Към предприемачество и инициативност“ на гимназията. Това е третата мобилност по проекта с ръководители Иван Стоилов и Марияна Михайлова. Партньор е професионален център F+U Sachsen gGmbH, Саксония, който създаде отлични условия за работа и живот на учениците в периода 06.11.2016-20.11.2016 г. Самата практика бе проведена в град Кемниц и в нея участваха 15 ученици от 11„а“ клас, които бяха избрани въз основа на заложените в проекта критерии.

Програмата включваше симулационна игра и обучителни семинари с икономическа тематика. Бяха създадени пет фирми. Всички те произвеждаха копирни машини и трябваше да бъдат конкурентноспособни на пазара. Фирмите работиха осем години, т.е. играта имаше осем периода. За всеки един период учениците получаваха различно условие за конюнктурата на пазара. Анализирайки го, те решаваха на каква цена ще продават; колко ще бъдат разходите им за реклама, за екология, технология, персонал; колко ще произвеждат, колко материали ще са им необходими; колко персонал ще е нужен за производството, пласмента и развойната дейност; дали да продават на търговци на едро, или да участват в търг. За участието в играта им помогнаха знанията по икономическите дисциплини, изучавани в ЗПГ, и, разбира се, хъсът и желанието за победа над конкурентите.

Домакините връчиха грамоти на отборите, класирали се на призовите места. Учениците в тази образователна мобилност развиха общите си компетентности като творчество, предприемачество, инициативност и увереност в собствените сили. Помогна им да преодолеят междукултурните различия и да усвоят международна професионална терминология по професията. Всеки участник получи сертификат Еuropass mobility, удостоверяващ придобитите знания и умения по време на мобилността, който ще им позволи да бъдат конкурентноспособни на трудовия пазар.

 

Видях и научих - производствена практика в Германия

На 20 ноември 2016г. се завърнаха учениците от 12.б клас специалност „Селски туризъм”, професия” Организатор на туристическа агентска дейност ” с ръководител Йорданка Пехливанова, които проведоха своята двуседмична производствена практика в отбрани хотели и заведения за хранене и развлечение в един от трите най-големи града на Саксония-Кемниц, Германия. Това е първата мобилност по проект „За по-високи стандарти в професията”. До 2018 година са предвидени още 3 стажувания в Германия по този проект. Дейностите на проекта имат за цел да подкрепят обучаващите се гимназисти в процеса на придобиване на ключови компетентности, с цел подобряване на тяхното личностно развитие и работоспособност на европейския пазар на труда.

По време на 15-дневната практика учениците бяха ангажирани по 6 часа всеки ден с професионално обучение в реална работна среда, свързано с професията им. През първата и втора седмица практикуващите имаха възможността да усвояват тънкостите на професията в обектите, в които бяха назначени. През двата уикенда групата, съвместно с екскурзовод, посети и разгледа столицата на Саксония, Дрезден и град Лайпциг. Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.

 

Мениджър за един ден 2016

Земеделската професионална гимназия традиционно участвува в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Години наред ученици от различни професии и специалности заемат мениджърски позиции за един ден в различни фирми от града и региона. През 2015 г. ученичката Джесика-Александра Туджарова бе в екипа на Президентството на Република България. А тази година Ваня Димитрова Чакърова от 12 а клас беше финансов управител на Сименс ЕООД България в София за един ден.

На 17 ноември 2016 година, 22 средношколци от 11 и 12 клас седнаха на мениджърския стол, за да усетят напрежението, тънкостите на комуникацията, динамиката и ежедневието на съвременния мениджър. В края на деня те получиха сертификат за участието си. Благодарим на фирмите и институциите, които се включиха в Мениджъра за един ден тази година: Община Сандански, „Св. Никола“ ЕООД, „Аика консултинг“ ЕООД, Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски център- Сандански, АЛФАНЕТ СК ЕООД .

 

Иновационен лагер 2016 в ЗПГ

На 15.11.2016 г.  отбелязахме Световната седмица на предприемачеството. 32 ученици от Земеделската професионална гимназия „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански участваха в Националното състезание Иновационен лагер на Джуниър Ачийвмънт България в сградата на гимназията. Учениците се разделиха на 6 екипа на случаен принцип и решаваха казус . Всеки екип изготви презентация, която представи пред журито и даваше решение на поставения проблем.

Казусът беше на тема - Каква е вашата иновативна предприемаческа идея за решаване на проблема с изчезването на пчелите?

Журито бе в състав: 1. Пламен Тодоров – експерт в Бизнес Информационен и Консултантски център 2. Стойчо Стоев – управител на „Българско вино“ ООД, винарска изба „Меди вали“ 3. Цветан Темелков – директор на дирекция Бюро по труда, Сандански 4. Елеонора Сливкова - директор на дирекция „Социално подпомагане“, Сандански 5. Живка Мървакова –преподавател по икономика .

На първо място се класира отбор №4 с участници: Илиана Шапкова 9а, Петя Петкова, Ивана Атанасова и Веселин Руменов от 11в и Ваня Чакърова -12а. Всички останали участници получиха сертификати от официалния организатор Джуниър Ачийвмънт. Победителите ще защитават името на гимназията на регионален иновационен лагер в гр. Гоце Делчев на 18.11.2016 г. Да им пожелаем успех!

 

Ученици и учители по проект „Заедно можем” донесоха герба на град Таранто, Италия

От 6 до 12 ноември директорът, трима преподаватели и седем ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” посетиха град Таранто- третия по големина в Южна Италия, известен като Града на двете морета. Домакините от Институто Технико Паритарио Платея посрещнаха 50 гости от България, Македония, Турция, Полша, Литва и Румъния с цел участие в кратък обмен на ученици по проект „Заедно можем”. Посещението в Италия беше важен етап от осъществяването на дейностите по проекта. То даде уникална възможност на участниците от седемте страни-партньори да се опознаят и сприятелят като работят, учат, спортуват и се забавляват.

Домакините очароваха с богата социално-културна програма: посещения в типична италианска тратория и пицария; пътувания с образователна цел до Марина Франка и Алберобело; обиколка с катамаран на заливите и изследване на начина на живот на йонийските делфини. В изпълнение на дейността „Спортът е моята дрога” бяха организирани и проведени срещи по футбол, баскетбол и волейбол. Направените по време на обиколка на града снимки бяха използвани като материал за работа по време на фотографския семинар. Освен това учениците изработиха фигури на снежен човек от пластмасови чаши в лабораторията по рециклиране. Друго интересно занимание беше клубът по караоке, където всички запяха избрана песен.

Накрая учениците показаха какво са научили в клубовете „Заедно можем” като изработиха плакати, представящи хранителната пирамида на здравословните храни. В рамките на работните срещи, семинари и състезания беше проведена и специална среща на екипите от учители за планиране и координиране на оставащите дейности по проекта.

 

Зелени умения в Унгария

Екип от трима учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански участва в първата транснационална среща в гр. Диосд, Унгария. Всичко това се случи в периода от 7 до 11 ноември 2016г. Повод за срещата беше новият проект „Зелени умения за социално земеделие“ по програма Еразъм+, КА2, стратегически партньорства между училища. Наши партньори са пет училища от Италия, Испания, Гърция, Румъния и Унгария.

Работата през целия двегодишен период ще бъде насочена към усвояване на факти, принципи, теории и практики, свързани с храните в широк аспект, ще бъдат разширени познанията за професиите в земеделието и качеството на храните. Учениците ще проучват специфичните традиционни местни храни, ще изберат една от тях, ще я изследват в дълбочина и ще направят промоционална кампания за нея.

ЗПГ е единственото сред партньорските училища, което има опит в областта на земеделието. Нейна е отговорността в края на проекта, на европейския фестивал на храните „Аз ям шедьовър“ в Сандански, да извърши сертифициране на уменията на учениците. В Унгария се обсъдиха методите на работа, датите на следващите срещи и крайните продукти. Разпределени бяха задълженията между партньорите. Представен бе българският модел за сертифициране на умения, придобити чрез проектни дейности.

 

Производствена практика в Португалия

Земеделска професионална гимназия участва в мобилност по програма "Еразъм+" по проект"Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетентности в земеделието" Група от 16 ученика от специалност"Агроеколог" проведоха практика по професията в град Брага – Португалия. Практиката беше в условия на реална работна среда в четири ферми и една учебна база.В рамките на десет работни дни от 30.10.16г. до 12.11.16г. учениците бяха разделени на пет групи,като на всеки два дни на ротационен принцип си сменяха работните места.По този начин всеки един от тях обогати уменията си в различни области на земеделието.

В края на практиката учениците бяха много доволни от наученото,а техните работодатели дори са изявили желание същите ученици отново да отидат на работа при тях.Този факт сам по себе си говори много по отношение на възпитанието,дисциплината и работните умения на нашите възпитаници. Естествено в почивните дни посетихме и разгледахме двата най-големи града в Португалия-Порто и Лисабон.Градове с внушителна архитектура и невероятни гледки.Посетихме и град Фатима-място което е свещено за християните по света.Видяхме атлантическият океан и се любувахме на залеза. Тази практика ще остане завинаги в нашите сърца с приятното и мило общуване с обикновените португалски фермери и техните семейства,със спокойният ритъм на живот,с придобитият опит. Пожелаваме и на следващата група от 16 ученика,които ще посетят Брага-Португалия през месец март 2017г. да придобият нашия опит.

 

Избор на представители на родителите в обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 5. 12. 2016 година / понеделник / от 17. 00 часа , в Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев „ – гр. Сандански , ще се проведе родителска среща.

Тема : Избор на представители на родителите в обществен съвет.

Общественият съвет е орган за подпомагане и граждански контрол, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. С отговорностите му можете да се запознаете като кликнете на линка. Бъдете активни ,защото заедно ще можем да прилагаме политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес.

Емил Терзийски –директор на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”

Учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” посетиха град Пулаве в Полша по проект „Заедно можем”

От 11 до 14 октомври трима учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” посетиха град Пулаве по време на третата транснационална среща по проект „Заедно можем”, програма Еразъм+, ключова дейност – сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики, дейност училищни стратегически партньорства, 2015-1-BG01-KA219-014278. Домакините от Гимназия № 1 „Йоан Павел ІІ” посрещнаха 18 гости от България, Македония, Турция, Румъния, Литва и Италия . Посещението в Полша отбеляза края на първата година от работата по проект „Заедно можем” и е отправна точка за равносметка и успешно съвместно планиране на работата на партньорите. То даде прекрасна възможност за непосредствено общуване между учители от различни европейски държави и споделяне на опит и впечатления.

Седемте училища вече една година си сътрудничат по темата за здравословния начин на живот на учениците. В рамките на визитата в Пулаве бяха проведени три работни срещи . Най-напред беше отчетено постигнатото през първата година от работата по проекта, като всяка от страните представи кратка информация за работата на ниво училище. Втората работна среща беше под формата на дискусия за оформлението на един от продуктите на проекта- енциклопедията „Пътят към успеха”. Беше постигнато съгласие за структурата и съдържанието на статиите. Третата среща имаше за цел да се уточнят подробностите във връзка с предстоящия кратък обмен на ученици в град Таранто в Италия.

 

Международната ни програма до края на 2016-та - 46 ученици и 13 учители ще участват в проекти в чужбина през месец октомври и ноември

 От 11 до 14 октомври трима учители ще вземат участие в Транснационална среща в град Пулави - Полша. Изпълняваният проект е "Заедно можем" по програма Еразъм+, Дейност 2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики". ЗПГ е координатор на този проект с партньор ученици от Литва, Македония, Италия, Полша, Румъния и Турция.Основна идея на проекта е развитие и прилагане на програма за превенции употребата с психоактивни вещества, цигари и нездравословна храна. В седмицата до 11 ноември двама учители и 5 ученици по същия проект ще вземат участие в работна среща в град Таранто- Италия.

От 30 октомври до 12 ноември 16 ученици от професия "Агроекология" и двама учители ще проведат практика в Брага – Португалия. Проектът се осъществява по програма Еразъм+, Дейност 1 - "Образователна мобилност". От 6 до 20 ноември 15 ученици от професия "Икономист" и двама учители ще проведат практика в град Кемниц – Германияь по програма Еразъм+, Дейност 1 -"Образователна мобилност". Партньор на ЗПГ е професионалният учебен център F+M, с който гимназията има взаимотношения от 2009 година. От 6 до 20 ноември 10 ученици от специалност "Селски туризъм" и един учител ще проведат практика в същата организация в град Кемниц.

От 7 до 12 ноември в град ДиосД - Унгария, стартира нов проект "Зелени умения за социално земеделие", по програма "Еразъм+", Дейност 2 - "Стратегически партньорства между училища". Проектът обединява 6 училища от Италия, Унгария, Испания, Румъния и Гърция. В тази транснационална среща ще вземат участие трима учители. Проектът е насочен върху подобряването на основните умения и компетентности на ученици за социалното земеделие. 12 ученици ще пътуват до Испания на една от работните срещи по проекта.

От 22 до 25 ноември Земеделската гимназия е домакин на първата транснационална работна среща по нов проект "Пътуването разширява кръгозора" по програма Еразъм+, Сектор "Училищно образование". Гимназията е координатор на този проект с партньори от Полша, Турция, Португалия, Италия, Румъния. Основната идея е чрез пътуването участниците в проекта да се обогатят в областта на културата, икономиката, екологията, лингвистиката, фолклора, кулинарията, литературата, историята и гражданското образование. Целта е учениците да усвоят практики за разбиране и приемане.Чрез планираните дейности по този проект участниците ще имат възможност да се запознаят с културата, традициите, обичаите и нравите на страните – партньори, ще проследят какво отражение имат тези национални стереотипи в литературата и фолклора.

Открихме 60-тата юбилейна учебна година от създаването на училището

Земеделска професионална гимназия започва годината на бързи обороти с изпълнен прием от 7 нови паралелки и 162 нови ученици.Училището традиционно ги посрещна с първия звънец, ключът на знанието и други познати нам елементи. Директорът Емил Терзийски пожела на всички успешна нова година и ги въведе в дебрите на училището като им показа какво ги очаква в новото училище.

Учебната 2016-2017 е юбилейна за училището. За 60-ти път отваряме вратите си за да обучаваме кадри в областта на професионалното образование. Ще направим празнуването на този юбилей запомнящо се събитие . До 2021 година предстоят много промени във връзка с новия закон и затова ни чакат интересни времена. С новата учебна година е факт още една голяма промяна за ЗПГ "Климент Тимирязев" - вече сме общинско училище. Това не означава, че ще променим политиката си в областта на професионалното образование. Стратегията на училището е за още по-тясно сътрудничество с работодатели и бизнес в Сандански в областта на туризма и икономиката. Ще продължим да създаваме кадри в областта на хранителната промишленост и контрола на продуктите. Няма да забравим откъде сме тръгнали и ще останем водеща институция в обучаването на земеделски кадри.

Започваме годината с богат набор от събития в областите, в които сме силни. През юни спечелихме още два проекта и в следващите два месеца предстои десант на ученици от ЗПГ в Европа. 15 ученици от 11а клас, професия "Икономист" и 10 ученици от 12б клас, професия "Организатор на туристическа агентска дейност" ще практикуват две седмици в Германия. В момента те карат интензивен курс по немски език за да могат да комуникират на още един език, освен основният английски. Не забравяме и учениците от професия "Агроеколог" /16 на брой от - 11д и 12г клас/, заминаващи на двуседмична практика в град Брага, Португалия. В училището действат три проекта по ЕРАЗЪМ + К1 за производствени практики и по тях,  общо над 100 ученици  имаха и имат възможността да почерпят от европейския опит.

Продължава в сътрудничество с общината  в реализацията на проект по Оперативна програма "Региони в растеж" с бюджет 1400000 лв за модернизация и обновяване на ЗПГ. Вече са готови плановете за цялостно саниране на външната част и покрива на училището. Спечелихме  два проекта по програма ЕРАЗЪМ + К2. Проекти с участието на много ученици и учители от 8 европейски държави. Там 12 наши ученици за 2-те години до 2018 година ще пътуват до Испания и ще си комуникират с връстниците си от Европа. Продължава съществуването на специален клуб в областта на гражданското образование по национална програма заради 2 проекта, участвали на националната олимпиада. Регистрирахме училището в продължението на проект "Успех" - "Твоят час" и през годината очаквайте разнообразни извънкласни дейности.

 

ЗПГ създаде паралелка за деца със специални образователни потребности

От началото на новата учебна година в Земеделска професионална гимназия ще има паралелка с 8 ученици, които имат специални образователни потребности. В нея ще се обучават по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване" 8 деца от общините Сандански, Струмяни и Кресна. Четири от децата са от Община Сандански, 3 - от Община Кресна и едно дете - от Община Струмяни. Всеки ден с наш транспорт ще возим децата от село Горна Брезница, през Градешница, Струмяни, Сандански и обратно.

Педагогическият съветник на ЗПГ и класният ръководител ще отделят специално внимание на паралелката, а всички учители, които преподават в нея, ще преминат 16-часов квалификационен курс, изнесен от външен лектор.Децата се обучават по специален учебен план, който предвижда за тях по-малко часове. Срокът на обучение е две години, а класен ръководител  ще бъде г-н Костадин Митрев. В училището ще бъде направен ремонт на санитарните възли, съобразен с техните особености, ще има и специална платформа за придвижване на онези от тях, които изпитват затруднения.

Втора производствена практика на ученици от професия "Икономист" в Германия

От 03.07 до 17.07. 2016г. 15 ученици от 11 а клас, професия " Икономист" и двама преподаватели от ЗПГ " Климент Тимирязев", град Сандански , осъществиха втора образователна мобилност по проект " Към предприемачество и инициативност", по Еразъм + . Първата се проведе в началото на учебната година от учениците от 12а клас, а   през учебната 2016-2017 година ще се проведе практиката и на учениците от 10а клас от същата професия.

В учебната база в гр. Кемниц, Германия, чрез проведени симулационни игри те придобиха ценен опит, който ще им помогне в намирането на пътя към успеха в кариерното развитие. По време на образователната мобилност учениците бяха ангажирани 6 часа всеки ден - 3 часа сутрин и 3 часа следобяд. Придобитите допълнителни знания по икономически дисциплини разширяват знанията им получени в училище. След края на производствената практика учениците получиха сертификат за Europass мобилност , удостоверяващ придобитите умения и знания по време на мобилността!

Същите преминаха начален курс по немски език, педагогическа и културна подготовка и, като част от подготвителния етап от проекта. За ръководители на групата бяха определени Тодорка Митрева – учител по немски език и Даниела Коюмджиева– учител по икономически дисциплини в ЗПГ. Тази предварителна подготовка помогна на учениците да се потопят в магическата атмосфера на историческите и културни забележителности на Дрезден, Берлин и Лайпциг. Върнаха се с нови знания и умения, заредиха с положителни емоции.

 

ЗПГ с добри резултати на ДЗИ 2016. Първи сме в България по философия

Гимназията е първа по успех в България по философия и първа в Сандански по Английски език, Биология, География и История. С общ успех от ДЗИ добър /4,14/ сме на второ място сред професионалните училища и на 17 от общо 48 училища в областта. По Философия, където сме традиционно силна школа , имаме среден успех Отличен /5,61/ и две отлични оценки. Резултатите са публикувани на сайта на ДЗИ

Добри резултати имаме и по Английски език като средният успех е Мн.добър /5,27/ . Това отрежда 149 място сред всички 1000 училища в България. Резултатите по английски език са потвърждение на отличното ниво на обучение по този предмет. Стабилно е представянето ни по основните предмети, които нашите ученици избират като задължителноизбираема подготовка в 11 и 12 клас, за да се готвят за ДЗИ. Резултатът по География и икономика е в топ 200, а тези по БЕЛ и Биология и здравно образование са в топ 400, отново над средните за страната.

По Биология средният успех е Добър/4,23/. Най-високата оценка по този предмет от Отличен /5,98/ - първи резултат за ЗПГ от двете матури. Оценката със сигурност е една от най-високите за областта/има само 16 пълни шестици/ . Тя е на Йоана Чолтеева от 12б клас, която е и първенец на ВИПУСК 2016 със среден успех от дипломата Отличен/5,92/. Въпреки трудната матура по География за 2016 г. сме 10 в областта с резултат Добър /3.89/, /средният успех за областта е 3.38, а двойките за страната са 30%/ . Оценката на Лъчезар Златков Отличен/5,82/ е една от 11 за област Благоевград, като пълни шестици няма, а отличните оценки на ЗПГ са две.

Така че въпреки слуховете, които се пускат в публичното пространство от години, че подготовката за ДЗИ в училището не е на необходимото ниво, отчетените резултати показват тяхната неоснователност. Трябва да се отбележи, че успехът се изчислява на базата на всички ученици. Ако вземем извадка само от учениците, които се записват в гимназията ни след след завършен 7 клас/само 4 от 6 паралелки/, то тогава средният успех по отделните предмети се повишава с поне няколко десети.

Ученици от ЗПГ са победители в националния конкурс "Посланици на здравето"

Проект на ученици от Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" е сред четирите победители в Националния ученически конкурс "Посланици на здравето", обхванал 5525 ученици от три възрастови групи. Проектът на ЗПГ се нарича "Както се храниш, така и мислиш, както мислиш, така и живееш". Той е разработка на ученици от IX-XII клас с ръководител Йорданка Пехливанова и Мариана Гогова

Целта му е популяризиране на здравословното хранене и активното спортуване още от най-ранна възраст. "Посланиците на здравето" са ученици от специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки", които имат необходимите познания за това коя храна е качествена и безопасна.

Награждаване на победителите в Националния ученически конкурс "Посланици на здравето" ще се състои през юни в присъствието на официални лица от няколко министерства. За победителите са предвидени са общо 13 предметни награди - по 3 във всяка възрастова категория, 3 поощрителни и една специална награда.

 

120 ученици от училището ще пътуват за производствени практики в чужбина до 2018 година

След спечелването на нови 2 проекта по Програмата Еразъм +, КД1 за ученически практики в чужбина, до 2018 година, 90 ученици от всички специалности в училището ще провеждат производствената си практика в Германия и Португалия. Като добавим и 30-те ученици от професия "Икономист", на които им предстои да практикуват в Германия в следващите две години, общият брой ученици, които ще пътуват в чужбина само по тази програма става 120 !!!  Досега през нея за 6 години от 2009 година са преминали над 100 ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” .

Първият спечелен проект „За по-високи стандарти в професията” затвърди традицията училището ни да изпраща свои възпитаници на 15-дневна производствена практика в гр.Кемниц, Германия. За трета поредна година ЗПГ печели проект по Програмата Еразъм +, КД1 „Мобилност”, Сектор „Професионално образование и обучение”. В одобрения проект са предвидени мобилности на 60 ученици от следните специалности: „Селски туризъм”; „Организация на туризма и свободното време”; „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”; „Производство на хляб и хлебни изделия”.

В другия проект ЗПГ „Климент Тимирязев” е в консорциум с още три земеделски гимназии от България. Проект „Иновативна подкрепа за придобиване на професионални знания и компетентности в земеделието” предвижда 30 ученици от специалност „Агроекология” да проведат своята производствена практика в Португалия. Предстои подписване на договорите и доуточняване на предварително съгласуваната с партньорите работна програма.

Темите, включени в нея, са подбрани с оглед надграждане на придобитите в училище знания и умения и усвояване на нови, специфични за професиите. Дългосрочните ползи от дейностите, които ще се реализират, се изразяват в мотивиране на учениците и учителите от ЗПГ „Климент Тимирязев” за участия в последващи образователни мобилности и изграждане на чувство за принадлежност към Европа.

ЗПГ спечели второ място отборно, 1 сребърен и 2 бронзови медали индивидуално във финалната надпревара на националното състезание "Млад Фермер”

Земеделска професионална гимназия се класира на второ място отборно във финалната надпревара на националното състезание „Млад Фермер”. Отборът на училището, съставен от ученици от 11клас се класира  за седма поредна година сред 10-те най-добри училища в България.В индивидуалните надпревари в модул "Механизация" Селим Бошнак от 11д клас е  втори в крайната индивидуална надпревара, а Владимир Филчев от 11б клас е трети в класирането за модул "Растениевъдство".

Финалната надпревара се проведе от 26 до 27 април в град Провадия. В трите етапа на състезанието участват близо 45 земеделски училища. Най-добрите 5 отбора от двете регионални състезания отиват на финал. Освен участие в крайното индивидуално класиране по модули се раздават медали и за отделните надпревари в модулите и там Селим има два бронзови медали за подготовка на навасен плуг и майсторско управление на трактор, а Владимир един сребърен медал в категорията за пикиране на разсад.

Агросъстезанието се организира от Министерството на образованието и науката в партньорство с Аграрен университет. Отличното представяне на нашите ученици сбъдна прогнозата на директора на училището ни Емил Терзийски , който сподели след регионалната надпревара, че отличната подготовка на учениците ще доведе до влизане в челната тройка на състезанието.

 

Три медала за ЗПГ от финала на националното състезание за Икономисти на английски език

Димитър Шаламандов, Ваня Чакърова и Лазар Джаков от 11 а клас, професия Икономист спечелиха три медала и съответно второ и трето място от националното състезание за Икономисти на  английски език. Целевата група на състезанието са ученици от 11 и 12 клас от професионалните гимназии по икономика и професионалните гимназии с икономически специалности. То се провежда за първи път на национално ниво и се организира от Професионална гимназия по икономика гр. Благоевград, с помощта на Американския университет в България.

Състезанието се проведе в 3 кръга. Първи кръг включваше тест за определяне на нивото на английски език. Максималният брой точки на теста е 40. За следващия кръг се класират първите трима ученици с най-добър резултат от всяко училище. Димитър Шаламандов, Ваня Чакърова и Лазар Джаков бяха учениците класирани за следващия кръг. Втори кръг изискваше изпращане есе на тема „Моята бизнес мечта“. Есето се представяше на английски език от 300-350 думи. Нашите трима ученици преминаха успешно и това препятствие и се класираха за последния кръг на състезанието, заедно с още 15 човека от цяла България.

 Трети кръг се проведе на 22-23 април 2016 г. и включваше изготвяне и защита на презентация на английски език за разработване на бизнес в населено място в България. Участниците бяха разделени на лотариен принцип на екипи, съставени от 3 ученици. Всеки екип избра населено място като изтегли плик. Средствата, с които всеки екип разполагаше за развиване на бизнеса бяха 100 000 лева, получени като наследство. Журито, оценяващо бизнес идеите включваше професор от Американския университет в Благоевград.

 

Ученици от ЗПГ се класираха за пети пореден път на национален кръг на олимпиадата по гражданско образование

Ваня Чакърова, 11а клас е класирана за национален кръг на олимпиадата по Гражданско образование. Освен Ваня, която има 89 точки, за национален кръг се класира и екипът от 11б клас, Димитрина Попова и Габриела Петкова с 85т. Те ще участват в 3 категория 9-12 клас, като за финала на олимпиадата по гражданско образование на 6 май във Велико Търново се класират 40 най-добри проекта в страната.

П.С. В Търново Димитрина и Габриела са на второ място за 11 клас, като имат необходимите точки за званието ЛАУРЕАТ. Това се случва вече няколко поредни години, но това звание се присъжда само на ученици в 12 клас. В крайното класиране те са 13, като 10 от учениците пред тях са от 12 клас.

 

Две ученички от професия "Икономист" участваха във финала на националното състезание за "Най-добра бизнес идея"

От 21 до 23 април отново в град Пловдив беше и финалът на състезанието "Най-добра бизнес идея" . То е част от "Панорамата на професионалното образование". В него учениците от икономическите професии в училищата на България измислят свой бизнес и предлагат реализация на идеите си. За наша радост сред 24 участници, избрани да участват във финалната надпревара имаше и 2 наши ученички - Мариела Богданова и Спаска Атанасова от 11 а клас, професия "Икономист"

Спаска и Мариела, заедно с ученички от Якоруда и Свищов, предложиха идея за иновативен туристически продукт „Вода, въздух и земя“ . Той включваше изграждане на селище с атракциони в съответните елементи – балони, рафтинг и палатков лагер. Отборът защити достойно и атрактивно идеята си пред журита. Поздравления за професионализма, креативността и уменията, момичета! Поздравление и за колегите, които подпомогнаха подготовката на гимназистките - Мариана Анталавичева и Иван Стоилов!

 

Второ място в България за учениците от специалност "Цветарство"

От 21 до 23 април в град Пловдив за пореден път се проведоха финалните надпревари и състезания по различните професии . Отборът на ЗПГ по "Озеленяването и цветарството" в състав Снежана Черкезова, Мартина Григорова и Славина Андонова , специалност Цветарство,които преди месец участваха в състезание по аранжиране с холандските си приятели отново показаха, че ЗПГ е водеща школа в областта на аранжирането .

На панаира на професиите в Пловдив те завоюваха ВТОРО МЯСТО ОТБОРНО в България и така за шеста поредна година училището има призово място в тази област/ две първи, две втори и две трети места, като миналата година станахме първи, а преди две години отново втори отборно/ ! На панаира те бяха поздравени лично от зам-министъра на образованието Диян Стаматов за достойното си представяне. Момичетата са от 12г и12д клас, професии "Техник-озеленител" и "Озеленител" .

 

ЗПГ проведе инициативата "Добре дошли в нашето училище"

От 18 до 23 април 2016 година Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" и кариерен център в ЗПГ проведе инициативата "Добре дошли в нашето училище!". През тези дни в сградата на училището и на площада се проведоха мотивационни работилници, състезания и конкурси. Целта на всички прояви беше кандидат - гимназистите да се запознаят с професиите, които ще бъдат изучавани през учебната 2016/2017 година, както и с различните форми на извънкласен живот на гимназистите.


 

Спечелихме трето място на панаира на УТФ фирмите в Пловдив

От 13 до 15 април в град Пловдив се проведе финалното състезание на учебно-тренировъчните фирми, създадени през учебната 2015-2016 година. През тази година обучението във УТФ формат се осъществява в 70 учебни заведения в България в 250 УТФ фирми и 44 банкови институции. Панаира на УТФ фирмите ТФ ФЕСТ 2016 е мястото, където се представят крайните продукти на учебните фирми. Те се състезават в различни категории и конкурси .

ЗПГ- Сандански редовно участва в панаира и тази година двете ни фирми "Туити" и "Дифрент фитнес" отново представиха училището в конкуренцията на 115 фирми от 35 училища/ участват близо 50% от всички създадени УТФ в страната/. Всяка фирма се представлява от 4 или 5 представители, като на панаира участваха над 800 ученици. И тази година нашите ученици се завърнаха с награда като в категорията за "Социално отговорен бизнес" УТФ "Дифрент фитнес" с ръководител Даниела Коюмджиева спечели 3 място.

 

Театралната група на училището Тийнкомеди представи "Шмекерии по български"

Първи април 2016 година беше денят на дългочаканото завръщане на театралната ни група Тийнкомеди. Пълният салон и публиката на Сандански се наслади на пиесата  "Шмекерии по Български" - интерпретация на Вражалец на Ст. Л. Костов. Един ярък разказ за алчните, но симпатични селяни от село Глупендерово, които остават излъгани от обигран мошеник.

Пиесата по думите на известен сандански журналист изследва низините на българската народна душа и е за модерното номадство,лутанията или пропаданията на народния морал, който търси четвърт и повече век себе си. Смехът е нервен и преследван от мрачни аналогии на нашето вчера и днес. Оригиналната интерпретация е дело на техния ръководител Гинка Дзимбова, под чието вещо ръководство, всеки от актьорите успя да разгърне в максимална степен дарбите си на артист.Определено много месечния труд на групата е изградил един професионален продукт и вечерта на представлението беше осеяна с огромни дози смях и забава.

Искрени поздравления на поредният екип в Тийнкомеди! Това е една мисия за цял колектив и когато това е споделено, когато много сърца трептят в един ритъм, когато душите се сливат, то, тогава човек се радва и постига едно от най-извисените щастия, които съдбата, живота, ни даряват! Затова и семейството Тийнкомеди винаги успява, затова и хората, които са част от него, въпреки че отлитат от гнездото, винаги са свързани с него!

 

В ЗПГ гостува 32-я поход на вдъхновителите

На 26 март в зала юбилейна по покана на методическо направление "Икономика" в училището гостува "Поход на вдъхновителите". В „Поход на вдъхновителите“ едни страхотни хора разказват своите история, говорят за това как са преуспели в живота, и как са намерили своето призвание.Целта им е да обикалят като хвърковатата чета на Бенковски из българските градове и селца за да се срещат с различни млади хора, да поговорят с тях за това какво могат да постигнат, като им дават примери. И да покажат, че всичко е една съвкупност и освен да печелиш пари е хубаво да имаш и добро сърце.

Срещата с над 120 младежи и техните учители премина с много положителни емоции, усмивки, мотивация и най-вече – стремеж за промяна, промяна към успешно бъдеще! Гостите останаха очаровани от страхотната организация на местно ниво и от отличната материална база на училището. Сред мотиваторите на 32 поход на вдъхновителите бяха Кристалин Чавдаров,главен организатор и президент на дизайнерската агенция "Киви дизайн", Надя Ганчева- журналист в Нова ТВ, Георги Аврамов-собственик на туристическата агенция "Verso Travel", Константин Рачев- програмист, и Георги Малчев - директор на дигиталния маркетинг на М-тел.

Бачкане! Постоянство! Амбиция! Благодаря! Обичам те! Извинявам се! Заедно! Това е формулата на успеха на „Похода на вдъхновителите“!

Вдъхновителите – главната им идея е да показват успешния пример в лицето на професионалисти, експерти, успяващи, популярни и надъхващи хора, които да променят траекторията на мислите на младите хора! Намирането е взаимно, защото участието е доброволно и всеки отделя от най-ценния ресурс, които притежава – ограниченото си време. Да раздаваш на големи порции най-важното, което си получил от живота – опит, знания и емоции е велико начинание ! Да вдъхновяваш – неоценимо !!!

 

ЗПГ спечели второ място в надпреварата за южна България в националното състезание "Млад Фермер”

Отборът на Земеделска професионална гимназия град Сандански се класира на второ място в регионален етап на националното състезание „Млад Фермер”. Така отборът на училището, съставен от ученици от 11клас се класира за седма поредна година сред 10-те най-добри училища на България.В индивидуалните надпревари в модул "Животновъдство" Иван Бакалов от 11г клас е втори в състезанието, а Селим Бошнак от 11д клас и Владимир Филчев от 11б клас са пети в класирането за модулите "Механизация" и "Растениевъдство".

Финалната национална надпревара ще се проведе от 26 до 28 април в град Провадия. В трите етапа на състезанието участват близо 45 земеделски училища. Домакин на състезанието за южна България за 2016 год. беше ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай. Представиха се 18 професионални училища, с отбори от по трима състезатели. Най-добрите 5 отбора от двете регионални състезания отиват на финала.

Агросъстезанието се организира от Министерството на образованието и науката в партньорство с Аграрен университет. Доц. Нуретин Таксин от Аграрния университет връчки грамотите медалите и предметните награди на призьорите в отделните направления, а експертът в МОН Маргарита Гатева — обяви отборното класиране. Директорът на училището Емил Терзийски поздрави отличната изява на нашите ученици и им пожела успешно представяне. Според него те са отлично подготвени и имат реални възможности за влизане в челната тройка на състезанието.

 

Учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” посетиха град Фълтичени – румънската Флоренция по проект „Заедно можем”

От 15 до 18 март трима учители от Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” посетиха град Фълтичени по време на втората транснационална среща по проект „Заедно можем”, програма Еразъм+, ключова дейност – сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики, дейност училищни стратегически партньорства, 2015-1-BG01-KA219-014278.

Фълтичени е второто по големина селище в област Сучеава, Североизточна Румъния, в близост до границите с Молдова и Украина. Наричат го румънската Флоренция, защото е прочут с големия брой художници, писатели и учени, които са родени и са живели в него.Домакините от технически колеж „Михай Баческу” посрещнаха гости от България, Македония, Турция, Полша, Литва и Италия и предствиха историята и постиженията си.

Откриването на транснационалната среща беше направено от директора на училището – госпожа Клаудия Сусеану, имаше поздравления от кмета на града – господин Каталин Коман от Социално-либералния съюз и представителя на Регионалния инспекторат по образованието – господин Георге Корна. В рамките на визитата бяха проведени три работни срещи в модерно обзаведения Информационен център, който е създаден по френски проект и съчетава библиотека, център за презентации и кътове за четене. Това е мястото, където учениците се научават да работят с разнообразни печатни материали и електронни документи, за да подготвят своите домашни, презентационни материали и проектни задания.

По време на първата среща беше отчетено постигнатото по време на подготвителната фаза на проекта, а именно сформирането на ученически клубове „Заедно можем” във всяко от училищата партньори, запознаването с проблемите на наркоманиите на срещи с регионални експерти, изработването на презентации и кратки филми, провежането на анкети сред ученическата общност. Бяха представени и обсъдени материалите, които ще популяризират дейността по проекта – плакат и две брошури. Втората работна среща беше под формата на дискусия за образователните системи в отделните страни партньори и тяхната връзка с целите и задачите на проекта. Беше постигнато съгласие, че борбата с тютюнопушенето и употребата на наркотици и изграждането на здравословни навици се основава на знанията и уменията, усвоени в учебните часове, извънкласните форми и общоучилищните събития.

 

81 посланици на инициативата в ЗПГ "На училище без отсъствия"

Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ за втора година работи по Национална програма "На училище без отсъствия", мярка „Без отсъствия“. Целта на програмата е да бъдат създадени условия за редовно присъствие и активна работа на учениците в училище . През тази учебна година за първи срок в ЗПГ има 67 ученици с нито едно извинено и неизвинено отсъствие. Всеки 10-ти ученик в училището влиза в тази категория.

Една от дейностите за повишаване на мотивацията за редовно и активно присъствие е провеждането на Мотивационен лагер „Без отсъствия“. Ученици , които не отсъстват или са намалили своите отсъствия от деня на обявяване на инициативата бяха включени да участват в лагера, който се проведе на 18-19 март в гр,Банско. Идеята е те да повлияят на останалите с мисли, обсъждане и действия.Той беше и награда за невероятното усилие на тези 67 ученици да издържат на изкушението и да не правят отсъствия.

Така 81 ученици , основно от 9, 10 и 11 клас, обсъдиха изпълнението на план-програмата по мярката, решаваха казуси и предлагаха решения за намаляване броя на отсъствията. Работейки в екипи от 6 до 8 души те показаха умение да изпълняват различни роли в определени ситуации.

Дискутирайки различни ситуации, влезнали в ролята на учители, директор, ръководство те коментираха, че зад отсъствията стоят други причини и те са строго индивидуални. Констатираха също така, че родителите са много важни, че наказанията имат значение, и че начинът на провеждането на часовете играе огромна роля. По-подробно за лагера може да прочетете в блога на главния учител.

 

Отлично представяне на учениците от ЗПГ на областните кръгове на олимпиадите


Продължава отличното представяне на нашите ученици на областен кръг на олимпиадите по отделните предмети. Това, че сме професионално училище не ни пречи да имаме и ученици, които показват значими постижения и по общообразователните предмети. Както се казва, желанието и упоритостта винаги дават резултат, независимо дали усилията се влагат на професионалния или на общообразователния фронт. Резултатът е 1 първо, 5 втори и 2 трети места в област Благоевград.

Започваме с олимпиадата по Гражданско образование, където ЗПГ участва с 10 проекта. Радостната новина е, че всичките 10, са номинирани от областната комисия за национален кръг. С нетърпение очакваме решението на националната комисия кои от тях ще попаднат сред 40-те най-добри проекти на България.

По философия имаме също номиниран ученик за националната олимпиада. Това е Лидия Матеева от 11 клас. Като отбор сме 4 в областта, веднага след ПМГ Благоевград , Гоце Делчев и ЕГ Благоевград. Отлично се представиха и Петя Петкова от 10 клас и Петя Корчева от 11 клас, които имат по 70 точки и не са им достигнали само по 5 точки за да бъдат също номинирани.

По Английски език като училище сме с най-добри резултати от професионалните училища и отново след елитните Езиковите и математически гимназии в областта. В 12 клас Илия Бараков с 75 точки е 7 в област Благоевград и първи за Сандански за 12 клас. В 8 клас Сократис Тесалоникаос има 76,5 т. и е 11/от 42/ в областта, с втори резултат за Сандански в 8 клас.

По География и икономика , един от основните предмети /другият е Биология и ЗО/, който избират нашите ученици като ЗИП в подготовката им за ДЗИ, имаме отлично представяне и през тази година. В категорията 10-12 клас Радослав Георгиев от 12 клас е първи в областта, Петя Петкова от 10 клас е втора, а Ангел Панковски, също от 10 клас е пети. В категорията 8-9 клас Владислав Манолов от 8 клас е шести, но има 146 точки, най-добър резултат за град Сандански и в двете гимназиални категории.

По История и цивилизация отличните резултати са за Мария Илиева - 2 в областта в 8 клас, и за Владислав Манолов – с 3 резултат. Петя Петкова в 10 клас и Лидия Матеева от 11 клас са също с 2 в областта, като Петя е и 1 за Сандански.

По Биология и здравно образование Мария Илиева в 8 клас е втора в област Благоевград /от 62 участници/ в категорията 8 и 9 клас. В изключително трудната олимпиада за 2016г. на нея не и достигат също 5 точки за да се класира за национален кръг. По Химия и ООС също имаме добре предствали се ученици – Йоана Поповчева от 8 клас има 73,5т. и Никол Парапанова също от 8 клас с 66т. Те са съответно 14 и 25 в категорията 8-9 клас от близо 100 участници /98/ за област Благоевград.

По Математика отново Мария Илиева в категорията за 8 клас има 3 резултат в област Благоевград и накрая по Български език и литература добре се представиха Цветелина Арнаудова - 8 в 11 клас с оценка 4,75 и Йоана Поповчева с оценка 4,5 - също 8 в областта за 8 клас. И двете са съответно с първи резултати за Сандански в 8 и 11 клас.
 

Ученици от ЗПГ посетиха университети в град Пловдив


Учениците от 12-те класове посетиха град Пловдив и част от университетите там, с които училището поддържа връзки. Това стана благодарение на Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствия“ и участието на учители от специалностите, възползващи се от обновените кабинети на кариерния център. За тази екскурзия с цел кариерно ориентиране, беше избран 12д клас, като първенец в класацията с неизвинените отсъствия и ученици от другите класове с малко отсъствия.

Бяха посетени Аграрен университет и Университетът по хранителни технологии , представляващи интерес за учениците от професии „Озеленител“, „Техник-озеленител“ и “ Контрол по качеството на храни и напитки“. Проведените срещи бяха ползотворни и за двете страни, като учениците на място се убедиха, че ЗПГ притежава една от най-модерните бази за училище в България , особено за последната професия.

Професори и асистенти останаха приятно изненадани от нашите ученици и уменията им да работят с най-съвременна техника в областта. Това няма как да не се отрази и на самочувствието на учениците, и да изведе на преден план у тях идеята, че Пловдив е една добра възможност за продължаване на образованието им. Центърът за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към ЗПГ „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански продължава дейността си през учебната 2015/2016 г с основен акцент провеждане на срещи с представители на висши учебни заведения в страната.
 

Ученици и учители от Холандия на учебна визита в ЗПГ

Учeбният oбмeн мeждy ЗΠГ „Kлимeнт Tимиpязeв” и  холандски училища e oт 2006 гoдинa, като вcяĸa гoдинa гpyпa yчeници oт Caндaнcĸи пoceщaвaт Xoлaндия, ĸъдeтo пpoвeждaт cъвмecтни пpaĸтичecĸи oбyчeния cъc cвoитe чyждecтpaнни вpъcтници, a cлeд тoвa гpyпa xoлaндcĸи yчeници пoceщaвaт Caндaнcĸи cъщo зa ceдмицa.

Във втopниĸ нa 8 мapт, гpyпaтa xoлaндcĸи yчeници от Hopдвин Koлeж, гpaд Xeepeнвeeн – Xoлaндия ce вĸлючиxa в cъcтeзaниeтo пo цвeтapcтвo в ЗΠГ „Kлимeнт Tимиpязeв”, пpи ĸoeтo бяxa cфopмиpaни 5 oтбopa пo eдин yчeниĸ oт ЗΠГ и eдин yчeниĸ oт Xoлaндия, ĸoитo ĸaтo eĸипи cътвopиxa пpeĸpacни нeщa и oбмянaтa нa идeи и дoбpи пpaĸтиĸи дeйcтвa плoдoтвopнo и нa двeтe cтpaни – и нa xoлaндcĸитe и нa нaшитe yчeници.

Πo вpeмe нa eднoceдмичнaтa cи визaтa гpyпaтa oт Xoлaндия пoceтиxa и Meлниĸ и Poжeнcĸи мaнacтиp, ĸaĸтo и Oбщинcĸa aдминиcтpaция Caндaнcĸи, ĸъдeтo c диpeĸтopa нa ЗΠГ „Kлимeнт Tимиpязeв” Eмил Tepзийcĸи, бяxa пocpeщнaти oт зaмecтниĸ ĸмeтoвeтe Зopицa Opгaнджиeвa и Baнгeл Aнтaлaвичeв.

 

Традицията в ЗПГ се спази и през 2016


На 1 март в ЗПГ спазиха живата българска традиция и всеки ученик, учител или служител бе посрещнат с накит за ръка и пожелание за здраве и късмет. Мартеничките, които донесоха много усмивки, бяха изработени от 12г клас , спец. Цветарство .

 

На 2 март звънецът в училище бе различен. С негова помощ учениците от 9а клас изнесоха рецитал и така почетохме националния празник на България 3 март. Всяко междучасие учениците в ЗПГ имаха възможността да се потопят отново и отново в онази епоха на мъка, страдание, вяра и непоколебимост. Дни на героизъм и безсмъртие !!!

Не, това не са празни думи и вятърничави идеали. Това са хилядите гласове на българи, вкопчени в мечти за достоен живот.
Това е едно кратко радиопредаване, което ние учениците от 12 клас в ЗПГ създадохме, водени от туптящите ни сърца, вдъхновени от най- великия българин. В памет на Васил Левски !!!


ЗПГ организира курсове за част от професията "Растениевъдство"


ЗПГ "Климент Тимирязев провежда курсове от по 150 часа за придобиване на свидетелство за професионална квалификация за част от професия "Растениевъдство". Предложението е за всички участници по европрограмата за развитие на селските райони. Досега училището вече е провело три такива курса и има готовност да проведе нов при наличие на сформирана група. За информация се обръщайте към Виолета Костадинова на тел. 074632448 и Христина Гълъбова /Пом. директор/ на тел. 0878700497

Провеждане на ден против насилието в училище в ЗПГ- ден на розовата фланелка


Розовото като символ на несъгласието с агресията в училище е свързано със следната случка: през 2007 г. деветокласник от Канада се появил на откриването на учебната година с розово поло. Подигравките на по-големите момчета били толкова злъчни, че го довели до стрес. В защита на момчето на следващия ден съучениците му купили 50 розови тениски и ги облекли в училище. Оттогава на много места отпор срещу насилието изразяват с "розови" прояви в последната сряда на февруари.

Така на 24.02.2016г. учениците в ЗПГ продължиха инициативите си от миналата година и отново се присъединиха към кампанията. В подкрепа ученици и учители бяха облечени в розово. По време на голямото междучасие бяха раздавани розови балон с послания. Срещу главния вход имаше поставено табло с хартиена розова фанелка и всеки можеше да напише своето послание против тормоза. Ученичката Петя Петкова написа есе, което беше прочетено по радиото на училището от Мария Илиева. Тя рецитира и широко известното стихотверение на самоубилото се 14 годишно британско момиче, заради тормоз в училище.

Ето част от Есето на Петя : Толкова много болка! Толкова много агресия и насилие, тормоз! И ние страдаме, просто от това, че съзираме как чуждата глава кърви, как раната над веждата на ближния ни се уголемява, как приятелската душа се разпада. Боли те, знам, и искаш да затвориш очи- да не виждаш агресията, да не констатираш насилието, да станеш безразличен към тормоза. Това ли е края- да престанеш да се учудваш, да се откажеш от търсенето на изход, да ослепееш, да притъпиш сетивата и разума си?! Не, нали?! Единственото решение е да се изправиш и да кажеш „Не на агресията и тормоза!“, защото правилните думи, поднесени по правилния начин предлагат смисъл. Цялото есе можете да прочетете в блога на училището.

 

Трима ученици от ЗПГ се класираха на 19 от общо 24 възможни областни кръга на олимпиади !!!


Приключи общинският кръг на олимпиадите по отделните предмети / без Гражданско образование/ . В ЗПГ се явиха общо 160 участници. Класирани за областен кръг са 54. Най-много  представители ще имаме по География и Икономика -12 ученици, Български език и литература -11 ученици и Философия- 8 ученици.

Специално отбелязваме страхотното представяне на 3 ученици от 8 клас. Това са Мария Илиева от 8а клас, класирала се за областен кръг по всичките 8 предмета, в които е участвала, Владислав Манолов от 8в клас, класирал се по 6 предмета/ от 7 участия/ и Йоана Поповчева от 8а клас, класирала се за областен кръг по 5 предмета. Както се казва, с много труд и вложени усилия няма невъзможни неща !!! За изключителното си представяне те получиха специални награди от директора на училището.

Вече се проведоха първите областни надпревари по География , Английски език и Математика. В следващите 2 седмици до 27 февруари ще изпратим в Благоевград нашите представители и на областните олимпиади по Философия, Химия, Физика, БЕЛ, История и Биология. С нетърпение ще очакваме резултатите. Пожелаваме достойно представяне на всичките ни ученици и успешно преминаване в следващ кръг !!!

Кариерно развитие на учениците


Центърът за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към ЗПГ „Кл. Тимирязев“ гр. Сандански продължава дейността си и през учебната 2015/2016 г. Усилията на екипа са насочени към професионално консултиране на ученици от училището и тяхното бъдещо ориентиране. Основни акценти в дейността ще бъдат провеждане на срещи с представители на висши учебни заведения в страната и семинари за продължаващо професионално развитие.

  Със специален гост на ЦКРГОАБ и на учениците от дванадесети клас започна ноември- ректора на Софийския университет „Климент Охридски“ – проф. д.и.н Иван Илчев. Той представи подробно особеностите на предстоящата кандидатстудентска компания на най-голямото висше учебно заведение в страната. Последваха срещи с представители на Аграрния университет в Плавдив, представители на ЮЗУ Благоевград. Последната среща през януари месец беше с представители на Университетът по хранителни технологии – Пловдив, които предложиха провеждане на състезания за нашите ученици.