2021 година, 2020 година, 2019 година, 2018 година, 2017 година, 2016 година , 2015 година ,
2014 година 2013 година ,2012 година, 2011 година , 2010 година, 2009 година, 2008 година

Приветствие на директор Емил Терзийски

Уважаеми учители,служители,ученици,родители,партньори и приятели!

Изтичат последните часове на 2019 година!

Година, в която успехите,емоциите,приятните изживявания бяха повече от трудностите,тревогите,притесненията!

Годината ще я запомним с добрите резултати за пореден път на националната олимпиадата по гражданско образование,както и с призовите места на състезанията на националната панорама на професиите-Млад фермер,озеленяване и цветарство,най-добра бизнес идея и на панаира на учебно-тренировъчните фирми! Показахме най-добри резултати на областния кръг по различните предмети от всички професионални училища в област Благоевград! Ученичката Никол Парапанова бе удостоена с националната младежка награда за благородство и доблест , която напълно заслужено стана и "Ученик на годината 2019"

 Работихме по различни проекти по програма”Еразъм+” и международно сътрудничество. 99 ученици и 19 учители посетиха различни страни от Европа-Португалия, Германия, Турция, Белгия, Холандия, ,Словения и Словакия!Бяхме гостоприемни домакини на повече от 60 ученици и учители ,останали с добри впечатления от училището ни и нашия град.

За поредна година изпълнихме на 100% план-приема и сме едно от трите училища в област Благоевград приело най-много ученици през уч.2019/20 г. Продължаваме да сме първото и единствено професионално училище в област Благоевград, извършващо обучение по професии с интензивно изучаване на чужд език,както и първото, което за трета година въведе дуална система на обучение по професиите “Готвач”, “Лозаро-винар” и "Изпълнител на термални процедури"

Продължаваме да инвестираме средства от бюджета на училището за обновяване на материалната база.Пред пускане е в експлоатация на първия в страната ученически възстановителен- спа център.Закупени бяха два броя zSpace стереоскопичен 3 d дисплей в кабинета по биология и анатомия и физиология на човека-единствен по рода си в световен мащаб,а преди няколко дни и софтуер за тези дисплеи за обучението по диагностика на автомобили. Въведохме електронния дневник, като за целта закупихме 45 лаптопи на учителите.

Водим и добра социална политика. Цените на здравословната храна и фрешовете,които предлагаме в нашия ученически стол будят само адмирации.Извозваме безплатно с наши автобуси учениците до съседните общини.Втори сме по численост на персонал в областта и първи по брой на непедагогически персонал.Увеличихме през месец септември заплатите на всички работещи с 3%!

И всичко това е благодарение на Вас-на Вашата всеотдайност, инициативност, упоритост! Удостояването ми с приза на СБУ "Директор на годината" е признание за екипната работа на всички ни! Предстои ни още по трудна 2020 година! Пожелавам Ви през Новата година да бъдете здрави,силни, мотивирани и иновативни! Аз вярвам ,че всички заедно можем и ще продължим напред!

Емил Терзийски-директор на ЗПГ ”Климент Тимирязев"

Никол Парапанова от 12в клас е УЧЕНИК НА ГОДИНАТА за 2019 година

Никол Парапанова от 12В клас е УЧЕНИК НА ГОДИНАТА на ЗПГ за 2019 година. Втори в класацията е Божидар Караджов от 10б клас, трета е Йоана Поповчева от 12а клас, следвана от Маряна Юриева, Филип Зекович и Николета Мутлешова, всички от 12А клас. ОТБОР на ГОДИНАТА е Млад Фермер. Церемонията се провежда за ДЕВЕТИ път и е основана от Емил Терзийски, директор на училището. Инициативата е начин да се мотивират учениците към още по-високи постижения в областта на знанието и науката.

В номинациите участват ученици с висок успех, без отсъствия, активни в извънкласни дейности и спечелили призови места в Национални състезания и олимпиади.Призовите места се обявяват от официалните гости на тържеството, като кази година това бяха кметът на града Атанас Стоянов, началникът на РУО Благоевград Ивайло Златанов, председателят на общински съвет град Сандански Николай Шаламандов, зам кметът по културата, образоването и спорта Павлина Караджова и други.


 


 


Първа мобилност по проекта "Предприемачеството – школа за ученици и учители"

  
От 03.11.2019 до 17.11.2019 г. се осъществи първата мобилност по проекта. Участваха 15 ученици от професия Икономист и 16 ученици от професия Организатор на туристическа и агентска дейност и Техник- технолог по качеството на храни и напитки, придружавани от трима преподаватели- по икономика, от направление хранителни технологии и туризъм и чужд език. Учениците проведоха производствената си практика в естествена чуждоезикова среда в гр. Кемниц, Германия в продължение на две седмици. Участието им в мобилността формира и разви умения като творческо мислене, предприемчивост, инициативност, упоритост и чувство за отговорност.

Учениците от професия Икономист се обучаваха в учебния професионален център F+U в Кемниц, Саксония. Предприемаческите им умения бяха затвърдени и усъвършенствани с ролеви игри чрез ÜFA (виртуална фирма). Последният ден от мобилността, икономистите представиха генерираните си бизнес идеи, което е своеобразна демонстрация, на получените знания и придобитите умения. Доказаха , че умеят да планират и правилно да ръководят една фирма. Имаше победители и награди.

С много емоции и впечатления посетиха логистичния център на Амазон и стъклената фабрика на Фолксваген в Лайпциг. Имаха семинари за деловата кореспонденция и фалшивите пари. Ученици от професия Организатор на туристическа и агентска дейност и Техник- технолог по качеството на храни и напитки, работиха в реална работна среда в най-известните и добри ресторанти на Кемниц- Miramar, Kellerhaus, Hans im Gluck, Stollberger, Pelzmuhle, Klaffenbach . Те усъвършенстваха уменията си в технологии и техника за производство на храни и напитки, организиране и функциониране на кухня, ресторант и технологията на кулинарната продукция. Всеки участник получи Europass Mobility сертификат. През следващата година проектът продължава с нови предизвикателства пред учителите и учениците на Земеделската гимназия.

 

Днешните заинтересовани страни за утрешното развитие на уелнес туризма

На 11-13 ноември 2019 година в Пиещани, Словакия, се проведе третата работна среща по проект „Днешните заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”, който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Партньори на Земеделска професионална гимназия по проекта от българска страна са Национална агенция за образование и обучение (НАПОО), Институт за обучение на персонала в международни организации (ITPIO) и представител на бизнеса. Страните партньори по проекта са Словения, Словакия и Латвия, представени от национални органи за квалификация, търговски камари,организации на работодателите и професионални училища, както и Федерален институт за професионално образование и обучение – Германия.

Проектът WellTo е насочен към разработването на съвместна квалификация Администратор на уелнес център въз основа на текущите нужди на заинтересованите страни в областта на професионалното образовоние и обучение и на туризма, за да се осигури по-добро предоставяне на уелнес услуги и подобряване на работата с клиенти. Квалификацията ще отразява последните изисквания на работодателите в уелнес туризма, като например задълбочено познаване на процедурите и предлаганите услуги, отлични комуникационни, управленски и организационни умения.

Работната среща беше на тема разработване на обща учебна програма на база постигнатите резултати в изготвянето на национални такива. Имаше дискусии във връзка с прилагането и разпространението на проекта. Бяха обсъдени и предстоящите мобилности на учениците в различните държави, стандартите за оценяване и стратегиите за акредитация.

 

Първа среща по проект"Learning through Cooperation, Collaboration and Innovation "

  
Стартирахме дейности по нов проект по програма Еразъм +! ,дейност КА2 - Learning through Cooperation, Collaboration and Innovation ! Партньори са училища от България (Сандански), Испания (Пуебла де cazalla), Гърция (Солун), Румъния (Хунедоара), Португалия(Bragança) и Швеция (Värnamo). Първата среща се проведе от 06 до 09 ноември 2019 в Сандански, защото нашето училище е координатор.

Проектът ще включва пряко над 300 студенти на възраст 14- 19 години и около 60 учители, които работят в различни образователни сфери като математика, история, литература, география, езици, ИТ, философия и изкуства. Проектът има за цел да допринесе за интернационализацията на образованието чрез използване на иновативни методи.

Освен запознаването с дигитални инструменти и виртуални платформи, необходими за изпълнението на проекта, първата среща предостави време за уточняване на детайлите по него и културни моменти като посещението на Рилски манастир, показване на традиционни танци и посещение в резиденция Сандански.

 

Ученици от ЗПГ“Кл. Тимирязев“ и предизвикателството „Мениджъри за един ден“

На 07.11.2019 година за 18-ти пореден път се състоя инициативата “Мениджър за един ден”, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Над 2800 талантливи, млади и бъдещи предприемачи кандидатстваха за мениджърски позиции в различни институции. Около 1000 ученици и студенти се пребориха и застанаха за един ден до топ-мениджъри в страната. Тези лидери дадоха началото на професионалната реализация на младежите, а в замяна получиха удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Земеделска професонална гимназия - Сандански е традиционен участник в инициативата. В този ден 21 ученици от 10 „а“ клас с професия "Икономист-информатик",специалност "Икономическа информатика".

Традиционно партньорство между Земеделската гимназия и фирми от региона, спомогна за провеждане на Националната инициатива „Мениджър за един ден“ в Сандански. Милена Кадрич, Рая Янудова и Стефани Атанасова бяха ръководители на производствения отдел в „STS Medical Group“ АД. Димитър Дуев, Донна Георгала и Катя Дукова бяха част от екипа на Бизнес Информационен и Консултански център Сандански. Виолета Андонова и Красимира Ангова бяха офис-мениджъри в "ТЕХНО-ЮС" ЕООД. Елена Велкова и Цветко Петков бяха мениджъри по продажбите в "Мусала Иншурънс Брокерс" ООД. Жанет Милева, Катерина Илиева и Теодора Тасева бяха финансови ръководители в "АИКА" ООД. Мария Кукучева бе управител на търговския обект от веригата магазини "Технополис България" ЕАД.

Освен в различни предприятия, учениците се включиха и в управлението на Земеделска гимназия. Атанас Николов и Мариян Славков се изправиха пред предизвикателството да бъдат заместник-директори, Ванеса Колева и Мария Стойчева се заеха с управлението на финансите на училището като главни счетоводители, а пък Любомира Попчева и Никол Калоянова се погрижиха за добрият емоционален статус на всички ни. Гимназията благодари за дългогодишното сътрудничество на работодателите. Без тях и желанието на учениците инициативата нямаше да бъде реалност.

 Ученици и учители от земеделска гимназия на посещение в иновативно училище

В периода от 6 до 8.11.2019г. група от 4 ученици и 4 учители от ЗПГ посети Професионалната гимназия по икономика (ПГИ) в град Перник по Национална програма „Иновации в действие“. На първата работна среща представители на училището домакин ни запознаха с работата си по проект „Умни класни стаи за привлекателно образование и професионален успех“, а иновативните учители представиха платформите Quizizz, Google classroom, Kahoot и Edmondo, които използват в работата си.

Вторият и третият ден преминаха в посещения на онлайн уроци по география и икономика, информационни технологии и английски език. Бяхме впечатлени от интереса, който проявяват учениците към използването на ИКТ в учебния процес. Срещите и разговорите ни показаха, че иновациите мотивират учениците и развиват комуникативните и дигиталните им умения и навици. Обмяната на добри практики и постави основите на сътрудничество между учителите.

 

Португалия - 20-26.10.2019 - пет различни дни

  
Проект "Минало, настояще и бъдеще - спомени и мечти". Третата среща по проекта, в който участват училища от Полша, Португалия, Румъния, Турция и България се проведе в град Алмада, Португалия от 20 до 26 октомври 2019 година. 7 ученици и двама ръководители от ЗПГ се включиха активно в дейностите и заниманията в тези 5 дни. Домакините се бяха постарали да запълнят активно времето на участниците с много работни ателиета, имащи за цел взаимното опознаване, обмяната на опит и личностното израстване на учениците. В Португалия уточнихме датите за следващите срещи - в Румъния, февруари 2020 и в Полша, март 2020.

Започнахме със създаването на общо табло с мисли на бележити личности от съответните държави, показващи колко еднакви са хората в душите си, продължихме с опознаването на миналото и настоящето на Алмада, бяхме свидетели на среща с рекордьор от Гинес. В последният ден правихме научни опити и разбрахме, че предимствата на техническата революция прави живота ни по- добър, но и създава също толкова трудности, тровейки живота ни с неразрушимата и невидима микропластмаса. Говорихме си и за легенди от родните ни места, които понякога оказват дълготрайно влияние и в настоящето ни. Проектите дават възможност и за опознаване на приемните семейства отвътре, което е доста по-важно. Запознахме се и гостувахме на районни и общински кметства, посетихме военноморска база на НАТО.

Разбира се забавната част беше също значителна - обиколихме полуостров Сетубал, видяхме манастир за монаси в Арабида и посетихме крепост в Палмира, възхищавахме се от красивата столица Лисабон, карахме кану в океана, надпявахме се на пица вечер. Последните мигове на учениците на летището с португалските си приятели и семейства бяха изпълнени със сълзи в очите им и обещания, че Португалия ще остане в сърцата им с възможни гостувания още през следващата година и продължаване на висшето образование, плюс нови гостувания по ЕРАЗМУС+ в студентската сфера. Програмите като Еразмус за обмяна на ученици, със сигурност постигат целта си и помагат в обмяната на опит, емоции и трупане на самостоятелност. Една седмица в европейско семейство е неоценима за нашите ученици и често променя мирогледи.

 Пътуване до европарламента в Брюксел-за четвърти път сме евродепутати

От 07 до 11 октомври 2019 г. по програма "Посетителски посещения и мутиплициране на общественото мнение" 36 ученици и 3 учители пътуваха до Брюксел и имаха възможността да присъстват на заседание на Европарламента, на което се разглеждаше доклад на тема "Заетост и социални политики в еврозоната".Учениците чуха изказвания, мнения и позиции на евродепутати от различни европейски страни, както и позицията на депутата Радан Кънев в защита на България.

Проведоха се срещи с Десислава Великова, която разясни структурата и функционирането на самия парламент, както и с евродепутата Асим Адемов, който разказа за опита и работата си като учител и член на Европейския парламент. Това е четвърто пътуване на ученици от земеделска гимназия до парламентите в Брюксел и Страсбург.

Преди да пристигнат в Брюксел учениците имаха няколкочасов престой в красиви градове, като Загреб, Мюнхен, Кьолн и Аусбург, където имаха възможността да разгледат и да научат повече за важни и интересни исторически и архитектурни забележителности.

 
Открихме учебната 2019-2020 година с 6 нови паралелки в 8 клас и най-голям прием в област Благоевград

Откриваме учебната 2019-2020 година - отново сме училището с най-голям прием в област Благоевград, 6 паралелки и над 150 нови ученици. Новата учебна година започна с въвеждането на системата на електронен дневник Shkolo.bg и отпадането на хартиените варианти на дневник и ученически бележник. Надяваме се, че комуникацията по този дигитален начин ще усили връзката училище-учител-родител-ученик и ще даде  нови възможности за по-добро обучение. За целта директор Терзийски закупи лаптопи за нуждите на всички учители. Те със сигурност ще бъдат използвани, освен за електрония дневник, и в заниманията в час.

Училището почти завърши първия ученически СПА-център в България, за професията "Изпълнител на термални процедури". Вече разполагаме с два броя zSpace стереоскопичен 3d дисплей в кабинета по биология, анатомия и физиология на човека-единствен по рода си като технология в световен мащаб, също за тази професия ! Само след няколко седмици, в началото на месец октомври, 45 ученици ще посетят европарламента в Брюксел, а в началото на ноември близо 30 ще практикуват в Германия !!! През октомври е и визитата по проект в Португалия за 7 ученици, така че продължаваме да спазваме дадените обещания, да бъдем сред водещите училища в България  в международен план !!! Общо в училището влезнаха над 700 ученици в 29 паралелки. Пожелаваме на всички на добър час, следвайте целите си, упорствайте в учението и помнете, че само ЗНАНИЕТО ще ви направи СИЛНИ !!!

 Никол Парапанова от 11 в клас е носител на националната младежка награда за благородство и доблест

Никол Парапанова от 11 в клас е носител на националната младежка награда за благородство и доблест!!! Наградата е под патронажа на Н.В. Симеон Сакскобурготски и е учредена от фектовална академия"Етрополски"! Номинацията е на Емил Терзийски, директор на училището ни, а наградата е получена в конкуренцията на над 100 номинации от цялата страна!

Няма по-подходящ човек за тази награда, защото в последните няколко години инициативата "Помогни без причина" съществува благодарение на нейните свръхусилия!!! Както сподели една госпожа в коментарите, тя е олицетворение на ДОБРОТО !!!  Няма по-подходяща награда за нея, доброто и сърце, неуморния труд и всеотдайност и към каузите на доброто...

 

Емил Терзийски - избран за ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА в 22 национален конкурс,организиран от СБУ

Емил Терзийски, директор на ЗПГ" Климент Тимирязев" бе избран за ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА в 22 национален конкурс,организиран от СБУ !!! Това е заслужено признание за неуморната работа и управленските умения на г-н Терзийски, както и признание за целия колектив на училището ни !!! Тази награда не бе последната за този месец за нашия директор, като той получи и почетно отличие "Неофит Рилски" от МОН за дългогодишна, цялостна високопрофесионална  трудова дейност  в системата на  предучилищното и училищното образование !!!

 

Единственото училище в област Благоевград с два спечелени проекти по програма Еразъм+


Екипът на ЦРЧР обяви резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ по Покана за кандидатстване към 05 февруари 2019 г. Единственото училище в област Благоевград с два спечелени проекти по програма Еразъм+ към дата 16.05.2019 година е ЗПГ "Климент Тимирязев". Така през следващата учебна година 45 ученици и 17 учители ще проведат своята практика и повишат квалификацията си в Германия и Испания!

Отново спечелихме ВТОРО място на националното състезание по "Озеленяване и цветарство"

Национално състезание по "Озеленяване и Цветарство" за 2019 година се проведе в град Свиленград . Отборът на ЗПГ с ръководител Людмила Каратанчева се справи с конкуренцията на 17 професионални училища от цяла БЪЛГАРИЯ в областта на земеделието, строителството и геодезията и за поредна година спечели ПРИЗОВО място !!! Редовната обмяна на опит с холандските ни приятели и упоритата работа на г-жа Каратанчева с момичетата, дават резултат и през тази година !!! Поздравления и за ученичките от 12д клас,Никол Хаджиева, Ванеса Мутафчиева и Жаклин Илиева, които представиха достойно училището и спечелиха това престижното ВТОРО място.

 

Златен, сребърен и бронзов медал във финала на националното състезание "Млад фермер"

На националното състезание "Млад Фермер", финален кръг, имаме медали и в трите категории - Божидар Младенов от 11б клас , спечели ПЪРВО място и ЗЛАТЕН медал в модул "Растениевъдство " , Христо Петлички от 11е клас е с ВТОРО място и взима СРЕБЪРЕН медал в модул "Механизация" и Илия Милев от 11б клас е с ТРЕТО място и БРОНЗОВ медал в модул "Животновъдство".

Да се класираме за Националното състезание "Млад фермер" в конкуренцията на 22 училища от Южна България е успех! Да бъдем едно от 10 училища в цялата страна,участници в този финал е много голям успех!Защото има над 60 земеделски училища от страната,които имат стотици декари земя,които имат възможност да обучават учениците си при много по-добри условия!И когато се представяш достойно и печелиш призови места, удовлетворението е голямо!Поздравления за Божидар,Христо и Илия! И за техните учители разбира се!

 

Участие в национален кръг на олимпиада и във финала на национално състезание

В седмицата от 19 до 25 април, ЗПГ участва с трима представители в национален кръг на олимпиада и с двама представители във финала на национално състезание. След като участваха в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование/сред 40-те най-добри/ , Филип Зекович и Маряна Юриева от 11а клас бяха и сред 24-те участници на финала на националното състезание "Най-добрата бизнес идея". Можем да ги поздравим за достойното им представяне, защото да се класираш за национален кръг на олимпиада, или на финал на национално състезание е страхотно постижение !!!

Николета Мутлешова /също участник в националния кръг/ и Маряна Юриева получиха парична награда за да продължат изграждането на библиотеката от проекта си, като Маряна участва за втори пореден път на национален кръг на олимпиадата. Филип и Маряна са вече приети в УНСС с оценка 6.00 , заради изявата си на състезанието за бизнес идея.

 


Спечелихме две ПЪРВИ места и едно ВТОРО на ТФФЕСТ 2019

От 17 до 19 април ученици от 11а и 11д клас, професия "Икономист" гостуваха за няколко дни в Пловдив за да участват в панаира на учебно тренировъчните фирми. Там те  показаха създадените от тях в началото на учебната година УТФ-та. За тази година УТФ фирмите бяха 4, като 16 ученици и 4 учители от ЗПГ, участваха на ТФФЕСТ 2019. Общо на панаира се представиха 117 ученически компании от България и чужбина. Нашите представители се представиха повече от достойно и се завърнаха с призови места в конкурсите на панаира.

УТФ "Бутик за здраве" на учениците от 11 д клас, 1 група, с ръководител Наталия Костадинова, спечели ПЪРВО МЯСТО в конкурса за "Корпоративна социална отговорност" . Те бяха един от 12-те финалисти, избрани да презентират идеята си на финалния кръг !!! УТФ Ринго-Карт също бяха сред 10-те финалисти на друг конкурс - за най-добра презентация.

Отбор 10, с участието на Радостина Божикова от 11а клас и УТФ "Ринго-Карт" са ПОБЕДИТЕЛИ в международното състезание за млади мениджъри Global Enterprise Challenge (GEC) . След като отбор 1, с участието на Таня Цоцева от 11д клас и УТФ "Един здрав свят" спечели 2 място, в два от трите на отбора на финала/избрани от 12/ имаше представители на ЗПГ!!!

Мис ТФ ФЕСТ 2019 г също е от ЗПГ Сандански, представител на УТФ "Ринго-Карт", и се казва Мария Илиева от 11а клас !!! За разлика от другите подобни конкурси, тази награда, освен с чар, се печели с много комуникативни и професионални умения !!!

Така на панаира на УТФ компаниите в Пловдив имаме общо 2 ПЪРВИ и едно ВТОРО място !!! Поздравления и за 4 УТФ фирми /Бутик за здраве, Ринго-Карт, Един здрав Свят и Дейвид Академи/ и техните ръководители Наталия Костадинова, Даниела Коюмджиева, Снежана Маламова и Красимир Митрев, направили възможно, това достойно класиране.

 

ВТОРО място в националното състезание за икономисти на английски език

На 11 и 12 април в Американски университет Благоевград, се проведе трети, последен кръг на националното състезание за икономисти на английски език. Един от нашите представители - Йоана Поповчева и нейният отбор спечели призовото второ място в крайната надпревара. Радостина Божкова, Йоана Поповчева и Николета Мутлешова, всички от 11 а клас, преодоляха първите два кръга/писане на есе, тест и комуникация на АЕ/ като бяха в първите 10 с най-много получени точки.

Във финалния кръг 28-те класирани ученици от всички икономически паралелки в училищата на България се разделят в отбори от по 4 ученици и разработват бизнес казус. След това се презентира на АЕ. За достойното представяне, освен на учениците трябва да благодарим и на учителите, които ги подготвяха за състезанието - Даниела Коюмджиева и Мария Петкова.

 

Тийнкомеди отново взриви санданската театрална сцена

На 30 март 2019 година театралната ни група представи своята адаптация на постановката "Женско царство". Според нас тя беше поредното доказателство, че Тийнкомеди си остават една от най-добрите театрални ученически групи в България. Всичко от декор до всеки момент в този 1 часов спектакъл на учениците от ЗПГ беше изпипано в детайлите. А най-важната цел, както винаги беше постигната на 100% - Тийнкомеди и театралното изкуство променя учениците, дава им увереност, създава колектив, така както никой друг не може !!! Делото на г-жа Дзимбова, започнато преди 9 години, продължава и препълнената зала на културен дом Сандански е най-голямото признание за това, че хората са повярвали в марката Тийнкомеди и са станали нейни верни почитатели !!!

 

Учители и ученици от ЗПГ преминаха по пътя на коприната

  
От 24 до 30 март 2019 година екип от Земеделска професионална гимназия ‘Кл. Арк. Тимирязев’, с ръководители Виолета Петрова и Илияна Москова и шест ученици-Валентина Коларова,Елена Велкова,Красимира Ангова,Мартин Кацарски,Иван Траянов и Антонио Стаменов взе участие в 6- дневна работна среща в град Газиентеп, Турция. Срещата бе по проект „Минало, настояще и бъдеще-спомени и мечти’’, по европейска програма Еразъм+, Ключова дейност 2.

Домакин на срещата бе Gaziantep Anadolu Lisesi , в която участваха и партньорите по проекта от Полковице(Полша),Алмада( Португалия),и Плоещ( Румъния). На срещата всички участници представиха своите презентации на тема –’ Learning by doing’(Учене чрез правене). Чрез тях показаха,че е възможно,дори е наложително учениците да бъдат активната част в учебно-възпитателният процес. По този начин могат да усвоят повече знания и практически умения и го доказаха с активното си участие в работните срещи и творческите ателиета. Всички ученици изработиха заедно традиционните турски амулети против лоши очи и участваха в играта‘Tangram ‘,която използват учителите по математика като инструмент за разбиране на геометричните фигури.

Освен задължителните занимания имахме и свободно време, за да посетим музея ‚Зеугма‘ ,съхранил уникални мозайки от времето преди Христа.Една от тях,наречена ‚Циганката‘,се е превърнала в символ на музея и на Газиентеп. Някои смятат,че тази мозайка показва образът на Александър Македонски. Разгледахме и Гьобелик тепе,един от най-старите в целия свят култов център,съпоставим като размери със Стоунхендж.Плавахме и с лодка по река Ефрат,видяхме потопеното селище Халфети и Румкале.Селището Халфети е единственото в света,където цъфти черна роза.Уникалният и цвят се дължи на особения химичен състав на водата на река Ефрат. За нас беше особено вълнуващо да посетим места,които са свързани с раждането на човешката цивилизация и да се докоснем до паметници на световното културно наследство.

Пътуването бе уникално преживяване и изключителна възможност за преоткриване на новите начини за размяна на добри практики и усвояване на нови умения. Потопихме се и в атмосферата на древна и съвременна Турция, докоснахме се до нейното богато историческо и културно наследство. Съвместната групова работа ни даде възможност по-бързо да се опознаем и да преодолеем междукултурните различия. Учениците с нетърпение очакват следващата мобилност през октомври в Алмада,Португалия.
 

Ще имаме силно участие в национален кръг на състезанието за "Бизнес идея"

И пак отлично представяне! Ще бъдем с двама участници на националния кръг на състезанието за "Бизнес идея". И отново Филип Зекович и Мариана Юриева от 11 а клас.Те ще се съревновават с останалите класирани 22 ученици от цялата страна.Поздравления за техните ръководители- г-жа Коюмджиева и г-жа Костадинова!

Така само в рамките на три дни ,Земеделската професионална гимназия класира ученици за националния кръг на състезанията "Млад фермер" , "Бизнес идея" и на олимпиадата по гражданско образование! Към тях ще се присъединят и участниците в националното състезание"Озеленяване и цветарство", заедно с 4 УТФ компании, които ще участват в националния панаир на учебните компании в България.

ЗПГ отново има класирани ученици за национален кръг на олимпиадата по гражданско образование

За 8-ми пореден път, нашето училище ще има участници в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование. Два от проектите ни, допуснати до национален кръг за избрани от националната комисия сред най-добрите 40 на България и ще участват във финалната надпревара. класиране

В единият от тях, Филип Зекович и Маряна Юриева имат идея да направят приложение, с което да се борят със зависимостта на учениците от телефоните им. А в другият, Николета Мутлешова и отново Маряна Юриева са написали проект за изграждане на солна библиотека.

Олимпиадата ще се проведе в град Трявна от 19 до 21 април, както обикновено в два кръга - решаване на казус и презентиране. Точките, които са им определени от националната комисия се запазват, така, че те тръгват в надпреварата от 12 и 20 позиция.Нека пожелаем достойно представяне на Филип, Николета и Маряна и нека да поздравим техните ръководители Павлина Караджова и Красимир Митрев!

Ученици от Холандия върнаха визитата на своите връстници от ЗПГ Сандански

Осем ученици и двама учители от Norving College в Хееренвеен, Холандия в дисциплините „Озеленител” и „Храни” върнаха визитата на своите връстници от Земеделската професионална гимназия в началото на месец март. С това посещение се продължи десет годишната традиция в обмяната на опит между училища в областта на аранжирането. За пръв път тази година се включиха и деца от специалност „ Храни и напитки”.

През втория ден в училището се проведоха практически занятия за усвояване на нови техники в областта на аранжирането, като учениците работеха в екипи по двама ( един холандски и един български ученик) и изработиха аранжировки от пролетни цветя под ръководството на г-жа Людмила Каратанчева. Домакините изнесоха презентация на тема „ История на аранжирането в България”. Учениците от специалност „ Храни и напитки” показаха чрез презентация как се приготвя традиционна българска баница. След което всеки екип приготви по една под ръководството на г-жа Елена Кацарска. Така опитаха най-известното традиционно българско ястие.

През третия ден посетиха град Банско. Гостите бяха впечатлени от красивата природа на ски пистите в Банско и „Шилигарника”. Същия ден се проведе и прощална вечеря, на която гостите от Холандия танцуваха български хора. Директорът Емил Терзийски подари ръчно изработени подаръци за спомен. Вечерта беше емоционална и поради факта,че между тях вече са изградени добри приятелски взаимоотношения. Благодарение на това учениците обогатиха и езиковата си култура по английски език.

 

3 ученици от ЗПГ, класирани за финалния кръг на националното състезание за икономисти на английски език са в челната десетка

Отлично представяне на учениците от професия "Икономист" в националното състезание за икономисти на английски език. Представителите ни успешно преминаха първите 2 кръга на надпреварата/ писане на есе на АЕ и интервю на АЕ с представител на Американски университет Благоевград/, като заеха ВТОРО, ШЕСТО и ДЕСЕТО място във временното класиране

Тези места им дават  правото да участват във финалния трети кръг. Той ще се състои на 11 и 12 април, отново в Американски университет в България. Нека пожелаем успех на нашите момичета - Николета Мутлешова, Йоана Поповчева и Радостина Божикова от 11а клас !!!

Отборът на ЗПГ се класира за финалната надпревара на националното състезание "Млад Фермер"

В изключителната конкуренция на 22 земеделски училища от Южна България отборът на ЗПГ зае престижното пето място,което ги прави финалисти на финалния етап на националното състезание "Млад фермер",което ще се проведе в Добрич през месец април .Отделно Божидар Младенов стана бронзов медалист в направление "Растениевъдство!Поздравления! За финал се класират първите 5 отбора от състезанията проведени в Южна и Северна България.

 

Работна среща по проект „Заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”

На 19-20 март 2019 година в Добрна, Словения, се проведе втората работна среща по проект „Заинтересовани страни за бъдещото развитие на уелнес туризма”, който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Партньори на Земеделска професионална гимназия по проекта от българска страна са Национална агенция за образование и обучение (НАПОО), Институт за обучение на персонала в международни организации (ITPIO) и представител на бизнеса. Страните партньори по проекта са Словения, Словакия и Латвия, представени от национални органи за квалификация, търговски камари,организации на работодателите и професионални училища, както и Федерален институт за професионално образование и обичение – Германия.

Участие в работната среща взеха г-жа Мария Тимушева – учител по туризъм и г-жа Венцислава Кочева – учител по английски език. По време на срещата бяха представени и дискутирани резултатите от дейността по проекта за определяне на национален и международен професионален профил на длъжността „Администратор в уелнес център”, както и се обсъди следващата дейност – проектиране на съвместна квалификация на длъжността- методология на квалификационния профил, внедряване на принципи на ECVET системата за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение.

Целта на проекта е да се подготви съвместна квалификация „Администратор на уелнес център”, която да отразява нуждите на сектора на уелнес туризма в страните-партньори по проекта. Проектът ще продължи две години и се основава на сътрудничеството на националните квалификационни власти, доставчиците на ПОО и уелнес и хотелските компании и ще включва международна мобилност, която ще насърчава обучението в работна среда. Като резултат от проекта ще бъде създадена Европейска мрежа за умения в областта на уелнес туризма, която ще свързва заинтересовани страни, участващи в развитието на квалификациите, свързани с балнеоложкия туризъм на европейско ниво.

 Първата среща беше проведена в София на 9-10 октомври 2018 година. На следващата среща, на 16-17 януари 2019 година, отново в София, взеха участие и представители на бизнеса в сферата на уелнес услугите. Целта на срещата беше определяне на професионалния профил на длъжността „Администратор в уелнес център”.

 

Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ проведе JOBEXPO

За пета поредна година Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към Земеделската професионална гимназия провежда срещи с работодатели от различни професионални направления/ДЖОБ ЕКСПО/.

На 22.03.2019 г. 110 ученици от 11 и 12 клас имаха възможност да се запознаят с изискванията на бизнеса при наемане на персонал, с предлаганите работни позиции и социални придобивки, както и с професионалните характеристики към дадените длъжности и етиката във взаимоотношенията в бранша.

Тази година на учениците от професия „Икономист” гостува Рени Атанасова- собственик на счетоводна къща „Алфанет“. А на учениците от професия „Организатор на туристическа агентска дейност” и професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки” гостуваха Христина Панайотова – изпълнителен директор на Вила Синтика и Кирил Везанов –собственик на хотел Colosseo/ .

По този начин бе изпълнена една от целите на проекта, а именно Центъра да се превърне в свързващо звено между реалния бизнес и лицата, търсещи работа в областта на земеделието, туризма и хранителната промишленост чрез подобряване на професионалната ориентация.
 

Започнаха дейностите по проект „Минало, настояще, бъдеще – спомени и мечти”

  
От 17.02.2019г. до 23.02.2019г., в Земеделска професионална гимназия, град Сандански, се проведе първата от общо пет срещи по проект „Минало, настояще, бъдеще – спомени и мечти”. Проектът, по програма Erasum+, е за период от две години (2018-2020г.). В него са включени ученици и учители от общо пет държави, а именно: България, Румъния, Турция, Полша и Португалия.

Посрещнати бяха двадесет и пет деца, настанени в семейства на ученици от Земеделската гимназия, както и девет учители.Темата на първата среща бе „Идентичност”. Чуждестранните гости имаха възможност, както да се запознаят с Родината ни, така и да представят своите собствени държави, градове и училища. През всеки от следващите дни бе подготвена богата програма, имаща за цел да запознае гостуващите ученици и учители с бита, историята, традициите и обичаите на българите и българските земи от древността до наши дни.

Изработваха се мартеници и мартенски дръвчета. В един от следобедите българските гимназисти умело успяха да потопят гостите си в атмосферата на народните песни и танци, както и на едни от най - присъщите за България ястия. Приготвиха се традиционни гозби като шопска салата, кисело мляко и баница. Бяха реализирани две посещения в археологическия музей в град Сандански, съпътствани с изработка на мозайки, както и разигравка на пантомима на тема „Древногръцки и древноримски божества”. Други две дейности, предизвикали огромен интерес у участниците бяха еднодневните посещения на Рилския манастир, както и на известния най-малък град в България – Мелник.

 Ето как дори и в рамките на само седмица, различни ученици и учители успяха да се обединят от общата идея на проекта! Бяха изградени истински приятелства, а спомените и мечтите, зародени в рамките на тези дни, не биха могли да се забравят! Усмивките, съпътствани от сълзи в последната сутрин са доказателство за ефективността и важността на европейските проекти за училищата! А Земеделска професионална гимназия е пример за училище, което формира български и европейски граждани!