I.Правила за работа
на  обществен съвет

ІІ. Правомощия на обществен съвет

III.Покана за избор на представители на родителите в обществен съвет.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,На 5 декември 2016 година / понеделник / от 17. 00 часа , в Земеделска професионална гимназия „ Климент Тимирязев „ – гр. Сандански , ще се проведе родителска среща.

Тема : Избор на представители на родителите в обществен съвет.

IV. Членове на обществен съвет в ЗПГ

Съгласно новият закон за образованието бяха избрани 5 представители на родителите в обществения съвет на училището . Изборът бе направен на 12 декември от избраните на родителската среща, състояла се на 5 декември по 1 представител на родителите от всеки клас. Беше избран председател на съвета . Така обществен съвет на ЗПГ "Климент Тимирязев" ще бъде в следният състав :

Председател : Елеонора Сливкова.
Членове от родителската квота : Мария Петкова, Вера Алишанова, Георги Ребреев, Мария Петрова.
Представител на община Сандански :Людмила Караиванова .
Представител на сдружението на работодателите и на областна администрация Благоевград - Сашко Аджев.

V. Покана за заседание на обществен съвет за 19.01.2017г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 19.01.2017г./четвъртък/ от 17:00 часа в зала „Юбилейна” на ЗПГ „Кл.Тимирязев” ще се проведе заседание на обществения съвет при училището

Дневен ред:

1.      Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. на учебното заведение.

2.      Даване на становище по училищния план-прием за 2017/2018г. от обществения съвет.

Моля, да потвърдите участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието на телефон 0746/ 3 24 48

            С уважение:Елеонора Сливкова- Председател на Обществения съвет при ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански

VI. Промени в членове на обществен съвет в ЗПГ за 2018 г.

Председател : Елеонора Сливкова.
Членове от родителската квота : Мария Петкова, Вера Алишанова, Мария Петрова, Цветана Манолена.
Представител на община Сандански :Катина Додушева .
Представител на сдружението на работодателите и на областна администрация Благоевград - Сашко Аджев.

VII. Покана за заседание на обществен съвет за 22.04.2019г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 22.04.2019г./понеделник/ от 17:00 часа в зала „Юбилейна” на ЗПГ „Кл.Тимирязев” ще се проведе заседание на обществения съвет при училището, във връзка със следната покана.

Дневен ред:

1.      Отчет на бюджет към 31.03.2019 год.

2.      Разни.

Моля, да потвърдите участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието на телефон 0746/ 3 24 48

            С уважение:Елеонора Сливкова- Председател на Обществения съвет при ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански


VIII. Покана за избор на представители в обществен съвет - 30.09.2019г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

На 30.09.2019г./понеделник/ от 17:00 часа в стола на ЗПГ „Кл.Тимирязев” ще се проведе обща родителска среща за излъчване на представители на родителите в обществения съвет при училището, във връзка с това е следната покана.

            С уважение:Емил Терзийски - Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански

IX. Покана за конституиране на нов обществен съвет - 29.10.2019г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

На 29.10.2019г./вторник/ от 17:30 часа в зала юбилейна на ЗПГ „Кл.Тимирязев” ще се проведе среща на представителите на отделните класове за избор на нови членове на родителите в обществения съвет при училището, във връзка с това е следната покана.

            С уважение:Емил Терзийски - Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански

X. Членове на обществен съвет в ЗПГ

Съгласно новият закон за образованието бяха избрани за нов мандат 5 представители на родителите в обществения съвет на училището . Изборът бе направен на 29 октомври 2019 от избраните на родителската среща, състояла се на 30 септември 2019 по 1 представител на родителите от всеки клас. Беше избран председател на съвета . Така обществен съвет на ЗПГ "Климент Тимирязев" ще бъде в следният състав :

Председател : Аксиния Николова.
Членове от родителската квота : Елена Петкова, Методи Алексиев, Георги Парасков, Станислав Джаков.
Представител на община Сандански : Катина Додушева .
Представител на сдружението на работодателите и на областна администрация Благоевград - Сашко Аджев.
протокол

XI. Покана за участие в учителски съвет - 10.12.2019г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 10.12.2019г./вторник/ от 17:00 часа в зала юбилейна на ЗПГ „Кл.Тимирязев” ще се проведе учителски съвет с тема: ИЗБОР НА НОВИ ПРОФЕСИИ в Земеделска професионална гимназия. Моля да изпратите ваш представител за участие в този учителски съвет.

            С уважение:Емил Терзийски - Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански

XII. Покана за участие в учителски съвет - 13.01.2020г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

На 13.01.2020г./вторник/ от 16:30 часа в зала юбилейна на ЗПГ „Кл.Тимирязев” ще се проведе учителски съвет с тема: ИЗБОР НА ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 в Земеделска професионална гимназия. Моля да изпратите ваш представител за участие в този учителски съвет.

            С уважение:Емил Терзийски - Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” гр. Сандански