ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 1 -ПОДГОТОВКА

Цел на дейността:

Създаване на условия за успешно реализиране на проекта.

Описание на дейността:

  • Среща между ръководството и ръководителите на дейности ;
  • Подготовка, печат и разпространение на рекламна листовка за проекта;
  • Подготовка, печат и разпространение на информационна брошура с дейностите от проекта;
  • Резултати:

    Популяризиране на проекта; решаване на организационни и логистични въпроси.