ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 10 -Решаване на математически задачи - Клуб „Природо-математически науки”

Секция „Математика”

Цел на дейността:

Развитие на логическото и математическото мислене на учениците; изграждане на тясна връзка между математиката и практиката;

Какво ще се прави:

  • Решаване на задачи от приложната математика, свързани с професията;
  • Математическо състезание;
  • Резултати:

    Изготвяне и отпечатване на брошури с основни математически правила и формули;