ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 11 -Астрономически наблюдения - Клуб „Природо-математически науки”

Секция „Астрономия”

Цел на дейността:

Придобиване и задълбочаване на познанията по астрономия;

Какво ще се прави:

  • Наблюдения с телескоп ;
  • Изготвяне на презентации за космически обекти;
  • Посещение на обсерватория и планетариум;
  • Резултати:

    Презентации,филм за обсерваторията и планетариума в Рожен и Смолян;