ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 12 -Модерна журналистика - Клуб „Съвременни технологии”

Секция „WEB журналист"

Цел на дейността:

Придобиване на журналистически опит и усъвършенстване на уменията за работа с компютърни системи;

Какво ще се прави:

  • Отразяване работата на всички клубове по проекта ;
  • Отразяване на по-значимите събития от училищния живот.;
  • Електронна страница на проекта;
  • Резултати:

    Създаване и поддържане на електронна страница в интернет;

    БЛОГ