ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 14 -Създаване и функциониране на училищен парламент - Клуб „Гражданско образование”

Секция „Училищен парламент"

Цел на дейността:

Делегиране права и отговорности на учениците при управлението на училището; запознаване с основните демократични принципи и ценности; изграждане на умения за обсъждане на проблемите;

Какво ще се прави:

  • Подготвителен етап за представяне на идеята ;
  • Реализация на процедурата - кандидати,партии,избирателна комисия,провеждане на избори;
  • Парламент - избраните кандидати,партии,провеждат всеки месец заседание;
  • Резултати:

    Избиране на училищен парламент и омбудсман, изготвяне на брошури, бюлетини, агитационни табла,бюлетини;