ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 15 -Исторически изследвания - Клуб „Гражданско образование”

Секция „Късчета историческа памет"

Цел на дейността:

Опознаване историята на България и поддържане на чувството за национална гордост;

Какво ще се прави:

  • Изучаване интересни факти и исторически извори, свързани със старите столици на България - Плиска, Преслав, Търново и София ;
  • Изготвяне на презентации, представящи факти, свързани с тези места;
  • Обучителни екскурзии до столиците и изготвяне на филм;
  • Състезание с въпроси по темата;
  • Резултати:

    Изготвяне на презентации и филм, организация на състезание;