ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 2 -Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия”

Секция „Съвременни тенденции в развитието на конструкциите, диагностиката и ремонта на земеделска техника”

Цел на дейността:

Разширяване знанията на учениците за съвременната земеделска техника.

Какво ще се прави:

  • Проучване на новостите в земеделската техника; 
  • Посещение на фирми, свързани с производството, вноса и ремонта на земеделска техника ;
  • Резултати:

    След всяко проучване или посещение учениците ще изготвят филм, презентация, проспект или схема.