ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 3 -Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия”

Секция „Туризъм”

Цел на дейността:

Разширяване знанията на учениците в областта на туризма и развитие на практическите им умения.

Какво ще се прави:

  • Запознаване с рекламирането на туристически продукти; 
  • Изучаване и изготвяне на снимков материал за природните дадености на региона на гр. Сандански ;
  • Създаване на база данни за условията в хотелите и предлаганите услуги ;
  • Създаване на туристически каталози и отпечатване на най-добрия ;
  • Резултати:

    Снимкови галерии,отпечатване на туристически каталог;