ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 4 -Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия”

Секция „Икономист”

Цел на дейността:

Придобиване на бизнес умения.

Какво ще се прави:

  • Образуване на няколко фирми от ученици със съответните отдели и длъжности;
  • Обучение по модули, свързани с различните дейности на фирмата; 
  • Разработване на бизнес идея от всяка фирма ;
  • Документално оформяне и защита на идеята ;
  • Резултати:

    Изготвяне на бизнес планове,презентации;