ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 5 -Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия”

Секция „Лозарство, овощарство и цветарство”

Цел на дейността:

Придобиване на нови знания в областта на лозарството, овощарството и цветарството.

Какво ще се прави:

  • Изработване на лозови макети; 
  • Разработване на проекти за лозови насаждения в района на гр. Сандански;
  • Разработване на проекти за овощна градина в условията на района на гр. Сандански;
  • Изработване на цветни композиции и провеждане на конкурси за аранжиране;
  • Резултати:

    Изработване на макети и композиции.