ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 6 -Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия”

Секция ”Млад хлебар и млад сладкар”

Цел на дейността:

Разширяване знанията и уменията на учениците в областта на хлебарството и сладкарството.

Какво ще се прави:

  • Събиране и изпробване стари и нови рецепти за приготвянето на хляб и сладкиши;
  • Състезания за най-добро изпълнение на една рецепта;
  • Изготвяне на клипове и презентации, отразяващи технологичния процес;
  • Посещение на хлебозавод,където ще се проследи цялостният технологичен процес и ще се запознаят с използваните машини и съоръжения;
  • Резултати:

    Изработване на брошура с рецепти,презентации,клипове и филм;