ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 7 -Езикът и литературата през нашите очи - Клуб „Нашият роден език”

Цел на дейността:

Засилване на любовта към родния език; създаване на интерес към литературата и журналистиката

Какво ще се прави:

  • Занимания по граматика, лексикология и фразеология;
  • Четене и  представяне пред останалите любимата си книга ;
  • Писане на есета и издаване на месечен бюлетин;
  • Театрална група;
  • Резултати:

    Изработване на бюлетин,театрална пиеса;