ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 8 -Спортни тренировки - Клуб „Спортът – здраве за ученика”

Цел на дейността:

Укрепване и поддържане здравето на подрастващите; интегриране на деца от малцинствата

Какво ще се прави:

  • Клубове по водно спасяване, планинско спасяване, спортна стрелба;
  • Календар с училищни състезания ;
  • Резултати:

    Табла за оказване на първа помощ,създаване на отбор по спортна стрелба;