ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ДЕЙНОСТ 9 -Екоинициативи - Клуб „Еко сърце”

Цел на дейността:

Формиране на екологично съзнание у младите хора; създаване на отговорно отношение към природата;

Какво ще се прави:

  • Акция „Зелено училище” -озеленяване на училищния двор с видове,включени в учебната програма по дендрология и цветопроизводство;
  • Акция „Да работим и почиваме заедно” -създаване или обновяване на място за пикник по поречието на р. Санданска Бистрица – от гр. Сандански до Попина лъка;
  • Резултати:

    Подобряване на екологичната обстановка в училището,кът за отдих,информационни табели за всеки посаден дървесен вид;