ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

15 ДЕЙНОСТИ-разделени в клубове и секции.

  • Дейност 2. Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия” Секция „Съвременни тенденции в развитието на конструкциите, диагностиката и ремонта на земеделска техника”

  • Дейност 3. Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия” Секция „Туризъм”

  • Дейност 4. Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия” Секция „Икономист”

  • Дейност 5. Школа за професионалисти - клуб „Моята професия” Секция „Лозарство, овощарство и цветарство”

  • Дейност 6. Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия” Секция ”Млад хлебар и млад сладкар”

  • Дейност 7. Езикът и литературата през нашите очи - Клуб „Нашият роден език”

  • Дейност 8. Спортни тренировки - Клуб „Спортът – здраве за ученика”

  • дейности
    9-15