ЕСФ       Проект "Учене чрез правене"     ЕСФ

ЕКИП ПО ПРОЕКТА.

  • 1. Ръководител – Емил Терзийски
  • 2. Координатор – Мариана Анталавичива
  • 3. Организатор – Иван Стоилов
  • 4. Счетоводител – Мария Горемлиева 
  • 5. Технически сътрудник – Ваня Гоцева


  • Телефон : 074632448

    e-mail:mail@zpg-sandanski.com