Празнуване на з март 2010 г. в ЗПГ. Театрална постановка .