15 септември 2011 год.

156 нови ученици в 8 и 9 клас прекрачиха прага на Земеделска професионална гимназия “Кл. Тимирязев”. В годината на 55 годишния си юбилея гимназията изпълни приема на 100 %  и дори беше принудена да връща желаещи поради липса на места.

Традицията беше спазена за пореден път – вдигане на знамето, посрещане и изпращане на знаменосците, слово на директора, водещите, звънецът и питката, музикални изпълнения и танци, влизане на новите ученици.

Пожелаваме на всички една много успешна учебна година изпълнена с много придобити знания и положителни емоции.

Вижте снимки 1снимки 2видео

No Comments

Post A Comment