45 ученици от ЗПГ започват работа по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 Учебни практики

Ученическите практики са част от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Координатор на практиките е г-жа Гълъбова, участват също и учителите, които преподават съответните специалности в ЗПГ.

В продължение на няколко месеца 45 ученици от училището ще практикуват в 7 фирми в Сандански. Те ще заработят по 240 часа по 5 професии, изучавани в училището, и ще получат по 300 лева всеки.

Проектът е отворен през цялата учебна година и във всеки момент към него могат да се присъединят нови ученици. В края на ученическите практики всеки, завършил успешно, получава специален сертификат, валиден в ЕС, а отработеното време се признава за трудов стаж.

No Comments

Post A Comment