Четирима класирани на националния кръг за Национално състезание Иновационен лагер-2014

Традицията за участие в Националното състезание Иновационен лагер на ученици от Земеделската професионална гимназия гр. Сандански бе спазена и тази година.

На организирано от Джуниър Ачийвмънт България /организация в областта на икономическото образование/ състезание за иновативни бизнес идеи бяха класирани 4 ученика от училището – Ваня Симова и Жоро Маникатов от 11 а клас и Стефани Коцалова и Лазар Джаков от 9 а клас.

Техните бизнес идея бяха сред 60-те избрани от изпратените над 400 бизнес предложения.

На 8 февруари 2014 г. те ще участвуват в националния кръг на състезанието в гр. София. Там в интерактивна среда, използвайки подхода на учене чрез правене, те ще решават казус, ще мислят върху конкретно бизнес предизвикателство и ще предлагат идеи за успешното му решаване.

Да им пожелаем участие, съпроводено с много положителни емоции и успех!

No Comments

Post A Comment