Едно незабравимо преживяване в Словения.

От 24 – 28.09.2012г. се проведе предварителна среща във връзка с проекта по ACES (Академия на училищата от централна Европа) с наименование „Конструктивното и разрушителното влияние на медиите върху младежта днес”в Република Словения, на която присъстваха директора на училище г-н Емил Терзийски и ученичката Виолета Граматикова.

На 25.09 беше официалното откриване, което включваше презентация за ролята на медиите. След това, за опознаване по – добре с другите участници, аниматорите бяха организирали различни дейности.

На 26 и 27.09 отново имаше работни срещи с ръководителите на проекта, които даваха информация какво предстои и присъствахме на работилници с различна цел. Силно впечатление направи работилницата „ Бъди актьор срещу насилието”. След всяка задача имаше полезна дискусия.

„ Петте дни в страната бяха забавни, но и много полезни за нас. От срещите с връстниците ми се родиха нови идеи и още по – голяма лична мотивация за бъдещата ми работа по проекта,”сподели Виолета Граматикова, ученичка от 11б клас, специалност „ Селски туризъм ”.

No Comments

Post A Comment