ФОНДАЦИЯ “АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” ОДОБРИ ПРОЕКТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 189247 ЛЕВА /37647 ЛЕВА ОТ ТЯХ СОБСТВЕНО ФИНАНСИРАНЕ/.

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

The America for Bulgaria Foundation assists in growing and strengthening a vibrant market economy and democratic society in Bulgaria, helping the country to realize its full potential as a successful, modern European nation. Founded in 2008, the ABF is a successor to the Bulgarian American Enterprise Fund, an investment fund created by the U.S. government acting through the U.S. Agency for International Development. The grants provided by ABF build on the legacy of goodwill and friendship that exists between the American people and the citizens of Bulgaria.

Основната цел на проекта ще е изграждане Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България”.Този център трябва да се превърне в свързващо звено между реалния бизнес и лицата, търсещи работа в областта на земеделието, туризма и хранителната промишленост чрез подобряване на професионалната ориентация.

За целта периодично ще се организират подходящи специализирани мероприятия /семинари, тренинги, обучения, джоб-експо, срещи с експерти в Бюро по труда, Бизнес Информационен и Консултански Център Сандански и др./ и ще се осигурява постоянна професионална консултация на ученици.Планира се Центърът за кариерно развитие в гимназията да се обособи като се реконструира част от първия етаж на учебната сграда, с разположени шест кабинета, три хранилища и прилежащото им коридорно пространство.

Така едновременно ще се провеждат учебни занятия и ще функционира кариерния център, като това ще подобри качеството на образователния процес, чрез повече практически и интерактивни занимания. Като част от проекта до септември месец тези 6 кабинета, 3 хранилища и фоайето в коридора на първия етаж ще минат през цялостна модернизация. В тях учениците от професиите ИКОНОМИСТ, ОЗЕЛЕНИТЕЛ, АГРОЕКОЛОГ ще се обучават при отлични условия. Такива притежават малко училища в България. От тези удобства ще се възползват и останалите професии в училището, когато имат часове в тези кабинети.

Малката виртуална разходка показва бъдещите реконструирани кабинети и хранилища на първия етаж, където ще се намира новият Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България”. С част от оборудването, защото всеки кабинет ще има лаптоп, мултимедия или огромен телевизор,интернет достъп. Кабинетът по счетоводство ще има компютри, а хранилището му ще се превърне в заседателна зала за бъдещите учебни компании, като ще разполага с цялата необходима техника. Във фоайето ще е информационния кариерен център, където ученици от професия Икономист ще провеждат своята производствена практика и ще бъдат на разположение на нуждаещите се.

No Comments

Post A Comment