Иновативни практики в управлението

Директорът на училището Емил Терзийски бе включен в отбора на област Благоевград за участие в Националния конкурс „Иновативни практики в управлението по НП”Квалификация”.

Останалите членове на отбора са директори на училища от Благоевград и Гоце Делчев.

Тематичната област, в която взе участие отборът бе”Управление за развитие на нови и творчески практика при използване на ИКТ в учебната дейност”.

Десетте разработки, получили най-висока оценка от двата форума на оценяване ще бъдат допуснати до публична защита и от тях ще бъде определен победителят в конкурса.

Още информация тук

No Comments

Post A Comment