Изключително полезна работна среща в Полша

От 10 до 14.10 .2012 год.в град Шидлоу,Полша се проведе първата среща с учители и представители на бизнес организации от шест страни-България,Полша,Германия,Холандия,Норвегия и Италия.

Името на проекта е “Европейски паспорт за умения в областта на селското стопанство” по европейска програма “Учене през целия живот “,секторна подпрограма ‘Леонардо да Винчи’, дейност ‘Партньорства.’.

На тази среща взеха участие директорът на училището г-н Емил Терзийски,заместник –директорът г-жа Ваня Гоцева и учителите Виолета Петрова и Димитър Ангов.

На 11.10 2012 беше официалното откриване на работната среща и представянето на всяко училище-партньор в проекта.Акцентът беше върху реформите в професионалното образование и европейската квалификационна рамка. Подробен материал.

No Comments

Post A Comment