МНОГО СМЯХ В ЗАЛА „ПЕЙО ЯВОРОВ” БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТИЙНКОМЕДИ

На 01.03.2011 г ученическата театрална трупа „Тийнкомеди” към ЗПГ гр. Сандански представи комедията „Криворазбраната цивилизация- съвременен прочит” в зала „Пейо Яворов” Благоевград.

Постановката бе посветена на Националния празник на Република България- 3 март, със съдействието на кмета на Община Благоевград Костадин Паскалев и РИО Благоевград.

Те показаха, че при младите хора може да се променя ценностната система и чрез изкусната си игра да повлияят на своите връстници, като осмиват пошлостта, повърхностното знание и сляпото следване на модата.

Вечерта беше изпълнена с много положителни емоции и за театрали, и за зрители!

вижте   снимки  и Блог
No Comments

Post A Comment