Обновен стол в ЗПГ

На 25 март бе открит тържествено обновения стол в ЗПГ. Реконструкцията се извърши по национална програма за модернизиране на професионалното образование. Гости на тържеството бяха областния и замесник областният управител на област Благоевград и началника на РИО Благоевград.

Вижте  Снимки

No Comments

Post A Comment