От 15- 17 април 2009 г. в град Пловдив се проведе Четвъртата Националната конференция „Училището – желана територия на ученика. Състояние, проблеми, перспективи”

От 15- 17 април 2009 г. в град Пловдив се проведе Четвъртата Националната конференция „Училището – желана територия на ученика. Състояние, проблеми, перспективи”. Участие в конференцията взеха ученици, учители и директори на училища от цялата страна. Конференцията бе открита от министъра на образованието и науката Даниел Вълчев.

По време на форума се проведоха заседания в следните тематичните направления: дидактически и иновационни методи и технологии; самоуправление и гражданско образование, извънкласна и клубна дейност; ограничаване на отпадането и насърчаване посещаването на учениците в училище. След класиране на общински и областен кръг екип, преподаватели от ЗПГ бяха класирани за участие в Националната конференция „Училището – желана територия на ученика.”

Учителите по икономически дисциплини- Даниела Коюмджиева, Мариана Анталавичева и Иван Стоилов представиха пред учители от цялата страна презентация на тема „ Ученици правят бизнес с учебна компания”, в направление самоуправление и гражданско образование, извънкласна и клубна дейност. Заедно с тях бе и президента на УК „Фъни” АД Евелина Николова, която представи дейността на компанията.

No Comments

Post A Comment