Първи учебен ден в ЗПГ

На 17 септември 2012 год. 130 ученици в 5 нови паралелки от 8 и 9 клас за първи път присъстваха на откриването на учебната година в гимназията. Техните класни ръководители / Даниела Коюмджиева – 8а, Виолета Петрова-8б, Дияна Дикова-8в, Снежана Маламова-9д и Снежанка Кацарова-9е  поеха щафетата и през следващите  години ще бъдат  най-важните хора за тях в училище. Надяваме се, че  трепетните мигове от този  първи учебен ден ще  продължат и след завършването на 12 клас те ще се гордеят и ще се усмихват когато си припомнят годините в ЗПГ. На добър час !!!

No Comments

Post A Comment