Първи учебен ден за учебната 2014-2015 година

Успешно започна новата учебна година в Земеделска професионална гимназия. Училището ни изпълни на 100% приема по паралелки и близо 90% по брой на учениците. Общо 159 са новите ученици в 4 паралелки след 7 клас и 3 след 8 клас.  Така в периода 2014-2015 година в ЗПГ ще има 27 паралелки и ще се обучават общо 649 ученици. От тях класовете с усилено изучаване на английски език са 18. Началото на новата учебна година традиционно започна с посрещане на знаменосците  и химна на България.

Краткото тържество продължи с поздрав на директора Емил Терзийски и кратко слово на председателя на Общински съвет град Сандански Атанас Стоянов. Както всяка година осмокласникът с най-висок бал получи ключът на знанието. След това водещите представиха новите класове и класни ръководители.  От думите на директора ни разбрахме, че предстои реализацията на много международни проекти. Това лято изцяло бе обновен част от първият етаж в училището и превърнат в кариерен център “Америка за България”. Там учениците от професиите Икономист, Агроеколог и Озеленител ще се обучават в изцяло модернизирани кабинети.

 

No Comments

Post A Comment