Първо място в Национален конкурс “Училището – желана територия на ученика”

Главният учител Дина Кирилова и директорът на ЗПГ Емил Терзийски, Сандански, са отличени с първа награда в Национален конкурс “Училището – желана територия на ученика”, направление “Управление на промяната и иновационните процеси”.

Добрата практика се нарича “Вътрешната квалификация – модел за образователна промяна в ЗПГ” и описва двугодишна практика, свързана с организирането и провеждането на ефективна вътрешна квалификация.

Авторите се съсредоточили вниманието си върху вътрешна квалификация и развитието на кадровия потенциал и постигане на по-високи професионални умения по отношение на методическата подготовка и изграждане на мотивация за самоусъвършенстване.

No Comments

Post A Comment