Публично представяне по проект “Разбирам и приемам”

Днес, 29 януари 2013 година многобройна аудитория, която се намираше в зала „Юбилейна” в Земеделска професионална гимназия „Кл.Тимирязев”, се наслади на умението на младите таланти от клуб „Заедно към бъдещето” да интерпретират текстове от фолклора на различни етноси.

Събитието беше първата публична изява на участниците в клуба, който е сформиран при изпълнение на дейностите по проект „Разбирам и приемам”, който се осъществява с финансовата подкрепа по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС по схема „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”.

Експерт ръководителите г-жа Мариана Панделиева и г-жа Йорданка Пехливанова умело бяха използвали дарбите и таланта на децата от ромски произход, и заедно със своите ученици създадоха истински празник на етническа толерантност, търпимост и солидарност.

No Comments

Post A Comment