Търг за помещение за продажба на закуски в ЗПГ

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛ. ТИМИРЯЗЕВ” ГР. САНДАНСКИ

На основание писмо № 21-423 / 28.02.2013 г. на министъра на земеделието и храните О Б Я В Я В А
На 16.04.2013 г. от 14.00ч. ЯВЕН ТЪРГ за отдаване под наем за срок от пет години на:

Помещение за продажба на закуски – 34 кв.м.

Първоначална годишна цена – 2400 лв.

В договора за наем се включва клауза за депозитна вноска в размер на двумесечен наем,която сума се връща на наемателя след прекратяване на договора,ако последният няма неизплатени суми.

Депозит за участие в търга-10% от първоначално обявената цена се внася в касата на училището до 16 ч. на 15.04.2013 г.

Повторен търг при същите условия се провежда на 23.04.2013 г.

За справки тел. 074632448

No Comments

Post A Comment