Участие в Областната конференция на тема “Училището – желана територия на ученика”

Гимназията  ни ще участва в Областната конференция на тема “Училището – желана територия на ученика” с два доклада – доклад на тема “Делова игра върху тема “Парични средства”” с автори Даниела Коюмджиева, Марияна Анталавичева и Иван Стоилов. Вторият доклад, класиран за участие в конференцията е на тема “Информационните технологии – една чудесна възможност за извънкласна дейност” с автор Дина Кирилова. За повече подробности вижте сайта на “Компютърното ателие” към гимназията (бутон РС ателие ). Успех !!

No Comments

Post A Comment