Учителят : призвание, компетентност , признание

Екип в състав – Емил Терзийски, директор и Дина Кирилова, главен учител в Земеделска професионална гимназия, гр. Сандански взеха участие в есенния научно-образователен форум в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски” , гр. София.

Смисълът на форума бе да се обменят добри практики, свързани със състоянието и перспективите в дейността на учителя професионалист в контекста на трите аспекта на темата на форума.

Изнесеният доклад представя системата за вътрешна квалификация в ЗПГ Сандански, основана на използването на иновационни технологии паралелно с традиционните квалификационни практики.

Още информация тук

No Comments

Post A Comment