Заключителна работилница в рамките на проект “Изследвай най-близката околна среда и открий най-опасни и вредни ефекти”.

На 14 ноември в зала юбилейна се състоя заключителна среща по проекта, в който участват ЗПГ и училища от Македония. Учениците демонстрираха своите умения за работа със специално закупените уреди на стойност 20000 лв. Те могат да измерват нитрати, радиация и въглероден двуокис във въздуха. Гостите на практика видяха практическата полза и се убедиха, че някои от зеленчуците на местния пазар имат свръхдоза нитрати.  В бъдеще уредите ще се използват в обучението на учениците от професия ” Технолог по качеството на храни и напитки ”

No Comments

Post A Comment