Закриване на проект “Разбирам и приемам”

С фестивал на етносите ще бъде закрит започналия преди 1 година ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0109 „РАЗБИРАМ И ПРИЕМАМ” . От 5 до 8 октомври ще има най-разнообразни прояви като конференция, изложба, ревю и ден на отворените врати. Последния ден ще бъде и официалното закриване на проекта.  Вижте пълната програма.

В периода от 23 септември до 5 октомври ще се приемат снимки, видео и литературни произведения за конкурса „ Светът, който създаваме”за всички ученици в ЗПГ. Темите са две – Този свят не ми харесва” и „Светът може да се промени”. Най-добрите 10 класирани ще участват в заключителната изложба по проекта на 7 октомври. А най-добрите 3 ще бъдат наградени. Виж условията.

По този проект работиха 11 учители и над 130 деца /по-равно българи и от другите етноси/, които участваха в 6 дейности, като дейност 3 и 7 допълнително бяха разделени на по 3 секции. Клубовете бяха най-разнообразни и обхващаха културата, живота и обичаите на различните етноси в училище. Проекта беше обширно отразен в снимки и видео плюс блог за новини. Резултатите от проекта може да опишем с няколко думи – повече толерантност, повече разбиране и повече приемане. Блог на проекта

No Comments

Post A Comment