Земеделска професионална гимназия с пореден спечелен проект!

Проектът с наименование „Разрушителното и конструктивно влияние на медиите върху младежта днес” е одобрен от ACES(Академия на училищата от Централна Европа) и е с продължителност седем месеца. Координатор на проекта е Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, град Сандански, а партньор – SUGS “Braka Miladinovci”, Скопие, Република Македония.

Работата му стартира в началото на месец септември 2012 година и приключва през месец март 2013 година. Сформират се две групи от 15 ученици, на възраст 15-17 години, които работят под ръководството на двама учители.

Целта на проекта е да допринесе за разбирането на двойния ефект, който медиите оказват върху подрастващите, да им се помогне да развият реален поглед и критично мислене към съвременните медии, да ги подготови за обществения живот чрез знания и способност да общуват, да се стимулират творческите им умения.

Проектът ще изработи продукти като: ученически презентации, мини фотоизложби, радио излъчвания на живо, училищно партньорство чрез блог, електронен вестник, уеб страница, анализи, доклади, видео образователни ръководства за училището, филмови проекти. Създавайки своите продукти, учениците ще се научат, че добрите медийни продукти се фокусират върху научните изследвания и запитвания, а не налагат фалшиви стойности .

No Comments

Post A Comment